Посібник для вчителя. Всесвітня історія. Новий час (XV—XVIII ст.). 8 клас

УРОК № 22

Тема. Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів за темами «Культура Західної Європи XVI — першої половини XVII ст.», «Польська держава та Московське царство».

Мета: перевірити рівень загальноосвітньої підготовки учнів із вивчених тем згідно з критеріями програми: рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та їх розуміння й використання; перевірити рівень набутих умінь і сформованих навичок роботи з історичною картою, опису й порівняння історичних подій та явищ; оцінити рівень навчальних досягнень учнів із вивчених тем відповідно до державних вимог і мети уроків.

Тип уроку: контролю та перевірки знань.

Структура уроку

I. Організаційний момент

II. Оцінювання та перевірка знань учнів

Завдання І. Вибрати одну правильну відповідь.

Завдання II. Установити відповідність, утворивши логічні пари.

Завдання III. Установити хронологічну або логічну послідовність.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ*

* Методичні рекомендації — див. урок № 15.

II. ОЦІНЮВАННЯ ТА ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ УЧНІВ

Завдання І. Вибрати одну правильну відповідь.

1) Позначте прізвище автора «Сікстинської Мадонни».

а) Л. да Вінчі;

б) Рафаель;

в) Д. Браманте;

г) П. Брейгель Старший.

2) Позначте назву картини, яка зображує портрет Мони Лізи.

а) «Джоконда»;

б) «Мадонна з немовлям»;

в) «Мадонна Конестебіле»;

г) «Дама з горностаєм».

3) Позначте прізвище німецького художника епохи Відродження.

а) Мікеланджело;

б) Д. Веласкес;

в) Рембрандт;

г) А. Дюрер.

4) Позначте назву картини із серії «Апокаліпсис».

а) «Три вершники»;

б) « Чотири вершники »;

в) «П’ять вершників»;

г) « Шість вершників ».

5) Позначте рік написання книги «Про обертання небесних сфер».

а) 1543 р.;

б) 1544 р.;

в) 1545 р.;

г) 1546 р.

6) Позначте прізвище особи, на пам’ятнику якої викарбувані слова: «Він підняв свій голос за свободу думки для всіх народів і за цю свободу пішов на смерть».

а) М. Коперник;

б) Ґ. Ґалілей;

в) Дж. Бруно;

г) Ф. Бекон.

7) Позначте прізвище вченого, який відкрив цятки на Сонці, супутники Юпітера, гори на Місяці.

а) Т. Браге;

б) Й. Кеплер;

в) Т. Мор;

г) Ґ. Ґалілей.

8) Позначте назву країни, у якій народився М. Коперник.

а) Франція;

б) Німеччина;

в) Польща;

г) Росія.

9) Позначте рік укладення Люблінської унії.

а) 1569 р.;

б) 1570 р.;

в) 1571 р.;

г) 1572 р.

10) Позначте рік укладення Берестейської унії.

а) 1594 р.;

б) 1595 р.;

в) 1596 р.;

г) 1597 р.

11) Позначте рік початку правління династії Романових.

а) 1612 р.;

б) 1613 р.;

в) 1614 р.;

г) 1615 р.

12) Позначте роки першої в XVII ст. польсько-турецької війни.

а) 1605—1607 рр.;

б) 1608—1610 рр.;

в) 1612—1615 рр.;

г) 1620—1621 рр.

13) Позначте рік коронації Івана IV.

а) 1545 р.;

б) 1546 р.;

в) 1547 р.;

г) 1548 р.

14) Позначте рік початку опричнини.

а) 1566 р.;

б) 1567 р.;

в) 1568 р.;

г) 1569 р.

15) Позначте, скільки років тривала Лівонська війна.

а) 15;

б) 20;

в) 25;

г) 30.

16) Позначте рік смерті царя Івана IV Грозного.

а) 1583 р.;

б) 1584 р.;

в) 1585 р.;

г) 1586 р.

17) Позначте вислів Я. Заморського, який характеризує держав ний лад Речі Посполитої.

а) «Король володарює та управляє»;

б) «Король не володарює та не управляє»;

в) «Король не володарює, але управляє»;

г) «Король володарює, але не управляє».

18) Позначте термін, який характеризує стан Речі Посполитої в середині XVII ст.

а) Потоп;

б) Пожежа;

в) Руїна;

г) Смута.

19) Позначте рік підписання Андрусівського перемир’я.

а) 1665 р.;

б) 1666 р.;

в) 1667 р.;

г) 1668 р.

20) Позначте ім’я патріарха, який здійснив у Росії в православній церкві низку реформ.

а) Олексій;

б) Іоанн;

в) Авакум;

г) Никон.

Завдання II. Установити відповідність, утворивши логічні пари.

21) Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.

1) Гуманізм;

2) опричнина;

3) унія;

4) бароко.

а) Стиль у європейському мистецтві в XVI—XVII ст.;

б) течія в західноєвропейській культурі епохи Відродження, спрямована на утвердження поваги до гідності й розуму людини;

в) форма об’єднання монархічних держав, церковне об’єднання;

г) спроба пояснити сутність природи через результати, отримані науковими методами;

д) система репресивних заходів, здійснених Іваном IV із метою зміцнення царської влади.

1

2

3

4

22) Установіть відповідність між датами та подіями.

1) 1549 р.;

2) 1552 р.;

3) 1556 р.;

4) 1572 р.

а) Завоювання Козацького ханства;

б) створення збірника законів (Судебника);

в) завоювання Астраханського ханства;

г) закінчення опричнини;

д) скликання першого Земського собору.

1

2

3

4

23) Установіть відповідність між прізвищами авторів і назвами їхніх творів.

1) М. Сервантес;

2) Т. Мор;

3) Ф. Рабле;

4) В. Шекспір.

а) «Ґарґантюа і Пантаґрюель»;

б) «Ромео і Джульєтта»;

в) «Дон Кіхот»;

г) «Божественна комедія».

д) «Утопія».

1

2

3

4

24) Установіть відповідність між прізвищами діячів культури та роками їхнього життя.

1) В. Шекспір;

2) Л. да Вінчі;

3) Р. Санті;

4) Д. Веласкес.

а) 1452—1519 рр.;

б) 1469—1536 рр.;

в) 1483—1520 рр.;

г) 1564—1616 рр.;

д) 1599—1660 рр.

1

2

3

4

Завдання III. Установити хронологічну або логічну послідовність.

25) Установіть хронологічну послідовність подій «смутного часу».

а) Селянська війна під проводом І. Болотникова;

б) облога Москви військами Лжедмитрія II;

в) проголошення царем В. Шуйського;

г) організація ополчення К. Мініна та Д. Пожарського.

1

2

3

4

26) Установіть хронологічну послідовність правління польських королів.

а) Ян II Казимир;

б) Стефан Баторій;

в) Сиґізмунд III;

г) Владислав IV.

1

2

3

4

27) Установіть хронологічну послідовність подій.

а) Прийняття «Соборного уложення»;

б) «мідний» бунт;

в) повстання під проводом С. Разіна;

г) «соляний» бунт.

1

2

3

4