Посібник для вчителя. Всесвітня історія. Новий час (XV—XVIII ст.). 8 клас

УРОК № 21

Тема. Узагальнення знань за темами «Культура Західної Європи XVI — першої половини XVII ст.», «Польська держава та Московське царство».

Мета: повторити й узагальнити попередній матеріал; розвивати в учнів уміння аналізувати та узагальнювати матеріал, робити висновки та порівняння, висловлювати власну точку зору та аргументувати її; сприяти появі в учнів зацікавленості до історичних подій.

Основні поняття: Відродження.

Обладнання: картки із завданнями.

Тип уроку: урок узагальнення.

Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть:

удосконалити навички роботи в групах;

розвинути вміння узагальнювати та систематизувати матеріал, робити висновки, висловлювати власну точку зору;

поглибити вміння ставити запитання, складати історичні портрети видатних діячів.

Структура уроку

I. Організаційний момент

II. Урок-змагання

Завдання 1. Простіше не буває.

Завдання 2. Словесний теніс.

Завдання 3. Пригадаймо.

Завдання 4. Портретна галерея.

Завдання 5. Картинна галерея.

Завдання 6. Розв’яжіть головоломку.

III. Домашнє завдання

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Методичні рекомендації.

Урок проходить у вигляді змагання трьох команд. На початку уроку вчитель об’єднує учнів у три групи, у кожній із яких визначається капітан.

Правила гри — див. урок № 8.

II. УРОК-ЗМАГАННЯ

Учням пропонується шість конкурсних завдань.

Завдання 1. Простіше не буває.

Це завдання передбачає знання учнями тем «Московська держава за Івана IV», «Московська держава в XVII ст.». Для участі в цьому конкурсі запрошуються по одному представнику від кожної команди, яким будуть запропоновані запитання. На дошку в цей час вивішується плакат із «полем бою» (або він малюється на дошці):

Учитель по черзі ставить запитання трьом учасникам гри. Час на обмірковування не надається. Якщо учень дає правильну відповідь, то він має право поставити в клітинку на «полі бою» свій знак (один учень ставить квадрат, другий — трикутник, третій — коло). Завдання гравців — скласти ряд своїх знаків по горизонталі, вертикалі чи діагоналі. Гра триває до того часу, поки не буде побудований один ряд знаків або не вичерпаються всі запитання. За кожну правильну відповідь команда отримує 1 бал, а за умови складання ряду учні додатково отримують ще 4 бали.

Зразок запитань.

1) Як стала називатися Московська держава від середини XVI ст.?

2) Що означає слово «цар»?

3) Які форми власності на землю розвивалися в Московській державі?

4) Який дорадчий орган влади при царі був утворений за Івана IV?

5) Як називався збірник законів, укладений за Івана IV?

6) Як називалися центральні органи управління, утворені за Івана IV?

7) Що таке опричнина?

8) Які території ввійшли до складу Московської держави в 1552 і 1556 р.?

9) Із якою метою Москва вела Лівонську війну?

10) Який період в історії Московської держави називають «смутними часами»?

11) Яка династія прийшла до влади в державі в 1613 р.?

12) Яка структура державної влади характерна для Московської держави на початку XVII ст.?

13) Як називався збірник законів, укладений за Олексія Михайловича?

14) Як у народі прозвали Олексія Михайловича?

15) У чому полягає суть церковного розколу?

16) Хто такий С. Разін?

Завдання 2. Словесний теніс.

Це завдання передбачає знання учнями теми «Річ Посполита». Команди швидко ставлять одна одній запитання із цієї теми.

Гру розпочинає перша команда, яка ставить запитання двом іншим, потім те саме роблять друга й третя команди. Відповідати треба відразу після поставлених запитань. Час на обмірковування не надається.

Під час гри необхідно стежити, щоб кожна команда поставила однакову кількість запитань і дала однакову кількість відповідей. Словесний теніс триває близько 5—7 хв.

Перед початком змагання команди мають хвилину на підготовку запитань. Максимальна оцінка за цей конкурс — 6 балів. При цьому враховується й те, які запитання поставили команди, і те, як вони відповідали на запитання своїх суперників.

Завдання 3. Пригадаймо.

Це завдання передбачає знання учнями тем «Мистецтво Високого Відродження в Італії. Північне Відродження», «Освіта, наука та література епохи Відродження».

Для участі в цьому конкурсі запрошується по одному представнику від кожної команди. Учні мають виконати певні завдання на дошці. Першому учню пропонується написати основні ідеї гуманістів, другому — основні риси стилю бароко, третьому — основні досягнення в галузі медицини та математики. Для виконання цього завдання надається 5 хв. Максимальна оцінка за цей конкурс — 5 балів.

Поки учні біля дошки будуть виконувати завдання, решті пропонується таке завдання.

Завдання 4. Портретна галерея.

Кожна команда отримує картку із зображенням портрета видатного вченого XVI—XVII ст. Учні мають не лише назвати його ім’я, але й скласти розповідь про цю людину, розкриваючи, який внесок він зробив у розвиток науки. Команди-суперники, у свою чергу, повинні скласти рецензію на відповідь однієї з команд: друга — на відповідь першої, третя — другої, а перша — третьої.

Бали команді нараховуються і за відповідь, і за рецензію. За кожний вид роботи максимальна оцінка — 5 балів.

Завдання 5. Картинна галерея.

Кожна команда отримує картку із зображенням картин відомих художників епохи Відродження. Учні мають назвати ім’я художника, а також скласти стислу розповідь (5—6 речень) про його творчість.

Завдання 6. Розв’яжіть головоломку.

Кожна команда отримує головоломку (у всіх команд вона однакова), яку їм необхідно розв’язати. Для виконання цього завдання надається 5 хв. За кожне правильно відгадане слово команда отримує 1 бал.

У головоломці зашифровано прізвища відомих письменників і вчених, а також одного російського художника епохи Відродження. Слова читаються ламаними лініями в будь-якому напрямку. Рухатися можна тільки по горизонталі або вертикалі.

Відповіді: Мор; Шекспір; Сервантес; Рабле; Декарт; Коперник; Бруно; Ґалілей; Федоров; Ушаков.

Наприкінці уроку вчитель підбиває підсумки змагання. Підраховуються зароблені командами бали й оголошується переможець. Разом із капітанами команд учитель виставляє учням оцінки за роботу на уроці. При цьому учні з команди-переможниці отримують оцінки на один бал вищі.

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити матеріал § 12—16 підручника, підготуватися до уроку тематичного оцінювання.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.