Посібник для вчителя. Всесвітня історія. Новий час (XV—XVIII ст.). 8 клас

УРОК № 15

Тема. Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів за темами «Великі географічні відкриття: зустріч цивілізацій», «Людина ранньої Нової доби», «Реформація та Контрреформація», «Західноєвропейські держави в XVI — першій половині XVII ст.».

Мета: перевірити рівень загальноосвітньої підготовки учнів із вивчених тем згідно з критеріями програми: рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та їх розуміння й використання; перевірити рівень набутих умінь і сформованих навичок роботи з історичною картою, опису й порівняння історичних подій та явищ; оцінити рівень навчальних досягнень учнів із вивчених тем відповідно до державних вимог і мети уроків.

Тип уроку: контролю та перевірки знань.

Структура уроку

I. Організаційний момент

II. Оцінювання та перевірка знань учнів

Завдання І. Вибрати одну правильну відповідь.

Завдання II. Установити відповідність, утворивши логічні пари.

Завдання III. Установити хронологічну або логічну послідовність.

ХІД УРОКУ

1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Методичні рекомендації.

Для всебічної перевірки навчальних досягнень учнів використані такі форми тестових завдань:

Завдання І. Вибрати одну правильну відповідь.

Завдання з вибором однієї правильної відповіді складається зі вступного запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких лише одна є правильною. Такі завдання спрямовані на перевірку знання дат і фактів, понять і термінів, причин і наслідків подій, характерних рис соціального, політичного та економічного життя, змісту історичних джерел. Завдання, крім текстової форми, можуть бути подані у вигляді фотографій, рисунків тощо.

Завдання II. Установити відповідність, утворивши логічні пари.

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) складається зі вступного запитання, чотирьох варіантів, позначених цифрами 1, 2, 3, 4 та п’яти варіантів відповідей, позначених літерами А, Б, В, Г, Д. Учень має встановити відповідність між завданням, позначеним цифрою, та завданням, позначеним літерою.

Завдання III. Установити хронологічну або логічну послідовність.

Завдання на встановлення правильної хронологічної або логічної послідовності складається зі вступного запитання та чотирьох подій, позначених літерами і розташованих у довільній формі. Події, крім текстової форми, також можуть бути подані у вигляді фотографій, рисунків тощо.

II. ОЦІНЮВАННЯ ТА ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ УЧНІВ

Завдання І. Вибрати одну правильну відповідь.

1) Позначте рік, у якому Б. Діані відкрив мис Доброї Надії.

а) 1486 р.;

б) 1487 р.;

в) 1488 р.;

г) 1489 р.

2) Позначте рік відкриття Америки X. Колумбом.

а) 1490 р.;

б) 1491 р.;

в) 1492 р.;

г) 1493 р.

3) Позначте роки здійснення першої навколосвітньої подорожі.

а) 1518—1520 рр.;

б) 1518—1521 рр. ;

в) 1519—1521 рр.;

г) 1519—1522 рр.

4) Позначте рік початку Реформації в Німеччині.

а) 1515 р.;

б) 1516 р.;

в) 1517 р.;

г) 1518 р.

5) Позначте роки релігійних війн у Франції.

а) 1560—1589 рр.;

б) 1561—1593 рр.;

в) 1562—1594 рр.;

г) 1562—1595 рр.

6) Позначте роки правління кардинала Рішельє.

а) 1620—1640 рр.;

б) 1624—1641 рр.;

в) 1624—1642 рр.;

г) 1625—1639 рр.

7) Позначте роки правління Єлизавети І.

а) 1556—1604 рр.;

б) 1557—1602 рр.;

в) 1558—1603 рр.;

г) 1559—1601 рр.

8) Позначте роки Тридцятилітньої війни.

а) 1616—1646 рр.

б) 1617—1647 рр.;

в) 1618—1648 рр.;

г) 1619—1649 рр.;

9) Позначте рік початку національно-визвольної війни в Нідерландах.

а) 1564 р.;

б) 1565 р.;

в) 1566 р.;

г) 1567 р.

10) Позначте прізвище керівника загону, який завоював Мексику.

а) Ф. Пісарро;

б) Ф. де Бальбоа;

в) П. Кабраль;

г) Е. Кортес.

11) Позначте назву європейських завойовників Америки.

а) Гез;

б) новий дворянин;

в) конкістадор;

г) утопіст.

12) Позначте ім’я правителя ацтеків, захопленого в полон і страченого іспанцями.

а) Великий Інка;

б) Тескатліпока;

в) Паленке;

г) Монтесума.

13) Позначте назву судна, на якому було здійснене перше географічне відкриття.

а) Фрегат;

б) каравела;

в) корвет;

г) бригантина.

14) Позначте назву країни, яка в XVI ст. мала колонією Бразилію.

а) Іспанія;

б) Франція;

в) Англія;

г) Португалія.

15) Позначте назву країни, якій належав порт Амстердам.

а) Франція;

б) Голландія;

в) Німеччина;

г) Іспанія.

16) Позначте рік заснування ордену єзуїтів.

а) 1538 р.;

б) 1539 р.;

в) 1540 р.;

г) 1541 р.

17) Позначте роки повстання Священної хунти в Іспанії проти Карла І.

а) 1519—1521 рр.;

б) 1520—1522 рр.;

в) 1521—1522 рр.;

г) 1523—1524 рр.

18) Позначте рік приєднання Португалії до Іспанії.

а) 1579 р.;

б) 1580 р.;

в) 1581 р.;

г) 1582 р.

19) Позначте рік загибелі «Непереможної армади».

а) 1585 р.;

б) 1586 р.;

в) 1587 р.;

г) 1588 р.

20) Позначте назву угоди про поділ світу між Іспанією та Португалією.

а) Тордесільянська;

б) Ауґсбурзька;

в) Вестфальська;

г) Булонська.

Завдання II. Установити відповідність, утворивши логічні пари.

21) Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.

1) Комунерос;

2) астролябія;

3) колонія;

4) Реформація.

а) Кутомірний прилад для визначення положення зірок;

б) територія, яка перебуває під владою іншої держави;

в) самоуправні міські общини Кастилії;

г) релігійний і суспільно-політичний рух за оновлення католицької церкви;

д) падіння вартості золота та зростання вартості продуктів і сировини.

1

2

3

4

22) Установіть відповідність між датами та подіями, пов’язаними з Тридцятилітньою війною.

1) 1620 р.;

2) 1624 р.;

3) 1630 р.;

4) 1634 р.

а) Вступ у війну Швеції;

б) убивство А. Валленштейна;

в) розгром чехів поблизу Білої гори під Прагою;

г) загибель Густава II Адольфа;

д) вступ у війну Данії.

1

2

3

4

23) Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.

1) Протестантизм;

2) Контрреформація;

3) кальвінізм;

4) абсолютизм.

а) Система поглядів економістів XV—ХVІІ ст., які пропагували активне втручання держави в господарську діяльність;

б) форма правління державою, за якої верховна влада належить одній особі;

в) політика Папи Римського та католицьких правителів, спрямована проти Реформації;

г) один із напрямків протестантизму, що виник у Швейцарії;

д) течія в християнстві, що не визнає авторитета Папи Римського; в основі вчення лежить теза про виправдання (спасіння) вірою.

1

2

3

4

24) Установіть відповідність між іменами історичних осіб та фактами з їхніх біографій.

1) І. Лойола;

2) М. Лютер;

3) Генріх IV;

4) Рішельє.

а) Автор «95 тез»;

б) засновник ордену єзуїтів;

в) автор слів: «Париж вартий меси»;

г) заборонив дуелі між дворянами;

д) за політичну витримку дістав в історії прізвисько «Мовчазний».

1

2

3

4

Завдання III. Установити хронологічну або логічну послідовність.

25) Установіть хронологічну послідовність подій.

а) Варфоломіївська ніч;

б) вихід у світ «Утопії» Т. Мора;

в) завоювання Перу іспанцями;

г) скликання Тридентського собору.

1

2

3

4

26) Установіть хронологічну послідовність подій за часів правління Єлизавети І.

а) Перемога «Непереможної армади»;

б) друга навколосвітня подорож Ф. Дрейка;

в) присвоєння Ф. Дрейку рицарського звання;

г) страта Марії Стюарт.

1

2

3

4

27) Установіть хронологічну послідовність подій національно-визвольної війни в Нідерландах.

а) Укладення Утрехтської унії;

б) діяльність «Ради в справах про заколоти»;

в) повстання іконоборців;

г) оборона Лейдена.

1

2

3

4Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.