Посібник для вчителя. Всесвітня історія. Новий час (XV—XVIII ст.). 8 клас

УРОК № 11

Тема. Нідерланди: народження республіки.

Мета: розкрити причини революції в Нідерландах; висвітлити перебіг революції, її наслідки та значення; розвивати в учнів уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; навчати аналізувати й узагальнювати матеріал, робити висновки, складати хронологічну таблицю; сприяти патріотичному вихованню учнів.

Основні поняття: революція, тези.

Обладнання: карта, картки із завданнями, портрети герцога Альби та Вільгельма Оранського, ілюстрація «Засідання “Кривавої ради”».

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть:

називати час національно-визвольної війни в Нідерландах, імена видатних постатей цього періоду (В. Оранський), характерні риси національно-визвольної війни;

показувати на карті перебіг національно-визвольної війни в Нідерландах;

пояснювати значення поняття національно-визвольна війна;

наводити приклади національно-визвольного характеру війни в Нідерландах;

висловлювати власне судження щодо національно-визвольної війни в Нідерландах.

Структура уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів

III. Мотивація навчальної діяльності

IV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

1. Нідерланди у складі Іспанської монархії. Причини революції.

2. Початок національно-визвольного руху. Вільгельм Оранський.

3. Народження республіки.

V. Узагальнення та систематизація знань

VI. Домашнє завдання

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Бесіда за запитаннями.

1) Що таке Реформація?

2) Якими є причини руху за реформу церкви?

3) Із перебігом Реформації в яких державах ви вже ознайомилися?

4) Якими були наслідки Реформації в цих державах?

5) Що таке революція?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вступне слово вчителя*.

На північ від Франції розташовувалася країна Нідерланди. Її назва в перекладі означає «низинні землі». Після Великих географічних відкриттів Нідерланди стали однією з найпередовіших країн Європи. На її території починають виникати мануфактури, які виробляють сукно й усе, що пов’язане з мореплавством. Цехове ремесло занепадало. На півночі багато людей були пов’язані з кораблебудуванням. Пожвавлювалася морська торгівля, особливо з Англією. У Північних провінціях переважало вільне землеволодіння, а на півдні — феодальне.

Нідерланди належали іспанському королю, який із 17 невеликих провінцій Нідерландів отримував учетверо більше прибутків, ніж з усіх своїх колоній. Ворожнеча Іспанії з Англією заважала розвитку господарства Нідерландів. Багато власників мануфактур і найманих робітників були приречені на голод і злидні. У країні назрівало невдоволення католицькою церквою, стала поширюватися кальвіністська віра. Іспанський король порушував давні права нідерландських дворян, усуваючи їх від управління.

* Супроводжується демонстрацією карти.

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Нідерланди у складі Іспанської монархії. Причини революції.

Завдання для обговорення.

Визначте, які чинники сприяли розвитку капіталістичних відносин у Нідерландах, а які гальмували його.

Робота з джерелами інформації.

Для роботи з джерелами інформації учні об’єднуються в сім груп, кожна з яких отримує певний текст для опрацювання. Для цього учням надається 2 хв, після чого вони дають відповіді на запитання та складають таблицю «Розвиток капіталістичного виробництва в Нідерландах»** (зразок див. с. 110). Під час роботи також використовуються ілюстрації підручника (рис. 1. «Наступ» на море в Нідерландах; рис. 2. Портова площа в Амстердамі (XVII ст.)).

** Таблиця складається учнями за допомогою вчителя.

ПЕРША ГРУПА

З «Опису Нідерландів» Л. Гвіччардіні

...Підпорядковуючись місцевим законам, іноземні купці можуть жити тут абсолютно спокійно, носити свій національний одяг і дотримуватися в усьому звичаїв своєї країни. Іноземці користуються в Антверпені більшою свободою, ніж в усіх інших державах світу.

...Ранками та вечорами, у призначений час купці прямують до англійської біржі, де протягом години за допомогою маклерів укладають різні угоди на товарах. Пізніше вони поспішають до нової біржі та знову протягом години укладають договори — цього разу вже на заставні векселі.

— Які висновки щодо суспільних відносин у Нідерландах можна зробити на основі цього документа?

ДРУГА ГРУПА

На початку XVI ст. в Нідерландах було понад 20 типографій. Планетна типографія в Антверпені — найбільша в Європі — налічувала 10—12 пресів, і в ній працювали до 50 робітників.

— Які висновки можна зробити з факту появи таких типографій?

ТРЕТЯ ГРУПА

Нідерланди в XVI—XVII ст. називали «країною міст».

— Про що свідчить цей факт?

ЧЕТВЕРТА ГРУПА

У старовинному центрі суконного ремісничого виробництва міста Іпра в XIV ст. налічувалося 40 тис. жителів і 2 тис. ткацьких верстатів, а на початку XVI ст. залишилося 10 тис. жителів і 500 верстатів.

— Чим можна пояснити зменшення кількості населення та ткацьких верстатів в Іпрі на початку XVI ст.?

П’ЯТА ГРУПА

Прибуток іспанських монархій за Карла V

Нідерланди — 2 млн флоринів на рік.

Італія — 1 млн.

Новий Світ — 0,5 млн.

Власне Іспанія — 0,5 млн.

1) Чим можна пояснити такий високий прибуток іспанців у Нідерландах?

2) Який висновок можна зробити щодо колоніальної політики Іспанії?

ШОСТА ГРУПА

...Єресь є початком і школою бунту: у той час, як вона виганяє з розуму людей повагу до Бога, вона викликає презирство до володарів людських.

1) Як ви гадаєте, чому в Нідерландах поширилося вчення Ж. Кальвіна?

2) Чи правий іспанський історик у свої висловлюваннях?

СЬОМА ГРУПА

Забороняється друкувати, писати, зберігати, продавати, купувати, роздавати в церкві, на вулицях і в інших місцях твори Лютера, Кальвіна й інших псевдовчителів і засновників єретичних сект... Забороняється таємно чи відкрито проповідувати вчення вищезгаданих єретиків; у разі порушення одного із цих пунктів на винних чекає покарання...

Такі порушники караються: чоловіки — мечем, а жінки — закопуванням живцем у землю, якщо не будуть чинити опору... якщо ж опираються, то караються вогнем; власність їх в обох випадках конфіскується на користь скарбниці.

— Чому боротьба з протестантами була такою жорстокою?

Зразок таблиці.

Розвиток капіталістичного виробництва в Нідерландах

Що сприяло розвитку?

Що заважало розвитку?

Розвиток мануфактур;

занепад цехового ремесла;

зростання міст;

розвиток морської торгівлі в результаті Великих географічних відкриттів;

перетворення Антверпена на центр світової торгівлі;

уведення нових податків на торгівлю;

поширення торговельних операцій з Англією;

поширення протестантизму

Залежність країни від феодальної католицької Іспанії;

колоніальна політика Іспанії щодо Нідерландів;

збільшення податків; заборона нідерландським купцям торгувати в американських колоніях Іспанії;

збереження феодального ладу в південній частині країни;

переслідування єретиків

«Мозкова атака».

Учні методом «мозкової атаки» стисло висловлюють власні думки щодо причин зростання народного невдоволення (тобто, причини революції). Їхні висловлювання фіксуються на дошці, потім усі причини можна згрупувати за напрямками й занести до таблиці.

Зразок таблиці.

Економічні причини

Соціальні причини

Релігійні причини

Стримування феодальною Іспанією розвитку капіталістичних відносин у Нідерландах;

високі податки;

заборона на торгівлю з іспанськими колоніями в Америці

Незадоволення дворян усуненням їх від управління країною та порушеннями їхніх прав

Насадження Іспанією католицизму;

Переслідування прихильників Реформації

2. Початок національно-визвольного руху. Вільгельм Оранський.

Розповідь учителя*.

Становище в Нідерландах погіршилося, коли іспанський престол посів Філіпп II. Почалося нещадне переслідування протестантів. Майже в кожному з 300 міст інквізиція запровадила автодафе. Бідняки й жебраки стали складати четверту частину населення країни. Філіпп II, наче передбачаючи революцію, сказав: «...Як показує досвід минулого, зміна релігії завжди супроводжується зміною державного ладу». І це передбачення справдилося. Народ Нідерландів починає готуватися до збройної боротьби. Через їхній скромний одяг нідерландські дворяни назвали бідноту тезами («злидарями»). У 1566 р. почалися погроми католицьких храмів і монастирів знищення предметів культу. Іспанців виганяли з міст і сіл. Так розпочалася революція.

Революція (від латин. revolutio — «переворот») — швидка зміна політичного й соціально-економічного устрою держави шляхом насильства.

* Супроводжується демонстрацією карти.

Завдання для обговорення.

Поміркуйте, чому повстання 1566 р. ввійшло в історію як «іконоборче».

Розповідь учителя**.

Філіпп II спрямував до Нідерландів військо на чолі з герцогом Альбою. Війська були розміщені у всіх великих містах. Починалися розправи з невдоволеними. Створена для цього «Рада в справах про заколоти» виносила смертні вироки майже всім підозрюваним, як бідним, так і вельможам, адже майно страчених потрапляло до іспанської скарбниці. Кати не жаліли ні жінок, ні дітей. Альба заявляв: «Краще шляхом війни зберегти для Бога та короля збіднілу й навіть розорену державу, ніж залишати її у квітучому стані для єретиків і сатани». Через величезні податки зупинилася торгівля, майстри продавали своє майно й тікали до Англії, створюючи там бази для війни з іспанськими військами. Морські тези виступали проти іспанського флоту, а в лісах діяли партизанські загони гезів, що зненацька нападали на ворога (лісові тези).

— Чому «Рада в справах про заколоти» в народі була названа «Кривавою радою»?

** Під час подальшої розповіді вчителя учні самостійно складають хронологічну таблицю «Перебіг подій революції в Нідерландах» (зразок див. с. 113—114).

Завдання для обговорення.

Учні уважно розглядають ілюстрацію* «Засідання “Кривавої ради”» і дають відповідь на запитання: Судді виносять смертний вирок людям, навіть не доводячи ступінь її вини. Кілька хвилин — і людину відправляють на ешафот. Як ви гадаєте, чим була викликана така жорстокість іспанської влади в Нідерландах?

* За наявності необхідної ілюстрації.

Цікаво знати!

Герцог Альба — досвідчений іспанський полководець. Він був гордою людиною, пишався своїм знатним походженням, а відвертість і щирість уважав за ваду. Його почуття переваги над оточуючими вилилося в пиху, а прихильність до суворої дисципліни — у безмежний деспотизм. На момент призначення в похід до Нідерландів йому виповнилося 59 років. Це був високий худорлявий старик із довгою сивою бородою, маленькою головою та вузьким обличчям. Його очі були сповнені недовіри, зневаги й жорстокості. Сокиру ката та вогнище інквізиції він уважав найнадійнішими засобами управління країною. Стратами герцог намагався злякати населення, але зазнав поразки в боротьбі з тезами та був відкликаний із Нідерландів.

Робота з ілюстрацією підручника.

Учні уважно розглядають рис. 3 «Фердінанд Альварес де Толедо герцог Альба», після чого виконують завдання: Оцініть діяльність герцога Альби в період Нідерландської революції.

Розповідь учителя.

У 1572 р. морські тези захопили порт Білле на півночі Нідерландів. Вільгельма Оранського було проголошено правителем цієї частини країни. Альба спочатку не надав значення цій події, сказавши про захоплення Білле: «Це пусте». Але Філіпп II так не думав і відкликав герцога Нідерландів. Іспанські війська взяли в облогу місто Лейден і запропонували жителям здатися, на що ті їм відповіли: «Знайте, що кожний із нас з’їсть свою ліву руку, щоб правою захищати свою волю». Морські тези вирішили визволити місто та прогнати іспанців, зруйнувавши греблю на березі моря, говорячи при цьому: «Краще потопити землю, ніж утратити її». У паніці перед морем іспанці втекли.

Іспанські війська, не одержуючи платні, у 1576 р. самовільно розгромили місто Антверпен, спаливши тисячу будинків і вбивши 8 тис. жителів. У південних провінціях знову розпочалися воєнні дії. Але на допомогу іспанцям прийшли місцеві дворяни, які допомогли придушити народне повстання.

У 1570 р. сім північних провінцій уклали союз для боротьби з Іспанією. У них був спільний уряд, скарбниця та армія. Іспанські закони були скасовані. Навіть убивство В. Оранського найманим убивцею не зупинило створення Голландської республіки, якій знадобилося ще 30 років для того, щоб Іспанія припинила війну проти неї та визнала незалежність Голландії. Десять південних провінцій залишалися під владою Іспанії.

Цікаво знати!

Вільгельм Оранський — заможна та впливова людина. Він був простим і люб’язним, мав широкі знання, знав сім європейських мов. Умів приховувати свої задуми, але був обдарований природною красномовністю. Після успіхів повстання 1572 р. очолив боротьбу проти іспанців. Провінції, що визволилися з-під іспанського панування, визнали його королівським намісником. У 1580 р. Філіпп II оголосив його поза законом. 10 квітня 1584 р. В. Оранський був убитий найманим убивцею Бальтазаром Жераром.

Робота з ілюстрацією підручника.

Учні уважно розглядають рис. 4 «Принц Вільгельм І Оранський і граф Нассау», після чого дають відповідь на запитання: Як ви гадаєте, чому В. Оранський дістав у народі прізвисько «Мовчазний»?

Зразок таблиці.

Перебіг подій революції в Нідерландах

Роки

Події

1566—1567 рр.

«Іконоборче повстання». Народні загони здійснювали погроми церков, знищення ікон, статуй святих, спалювали земельні та фінансові документи церков. Повстання було спрямоване проти католицької церкви

1567 р.

Каральний похід герцога Альби. Утворення «Ради в справах про заколоти». Знищення великої кількості учасників повстання

1567—1568 рр.

Розгортання масового народного руху. На боротьбу стають лісові гези, морські гези, частина нідерландського дворянства на чолі з принцем В. Оранським

Закінчення таблиці

Роки

Події

1571 р.

Уведення герцогом Альбою 10% -го податку з продажу всіх товарів. Погіршення економічного становища Нідерландів

1572 р.

Повстанці захоплюють портове місто Брилль. У північних провінціях розгортається всезагальне народне повстання, яке очолює принц В. Оранський

1573—1575 рр.

Облога Хаарлема. Облога Лейдена. Війська герцога Альби зазнають поразки

1576 р.

Повстання в іспанських військах. Розгортання повстання в центральних і південних провінціях. Арешт членів Державної Ради. Початок переговорів буржуазії цих провінцій з іспанцями та визнання нею влади Філіппа II

1579 р.

Укладення Утрехтської унії. Утворення Сполучених провінцій Нідерландів — Голландії

1585 р.

Обрання правителем Голландії Моріца Оранського

1609 р.

Визнання Іспанією незалежності Голландії

3. Народження республіки.

Розповідь учителя*.

На північних землях був ліквідований феодальний лад. Швидко й успішно розвивалося господарство, будувалося багато мануфактур. Робочий день на мануфактурах тривав 12 і більше годин при невеликій заробітній платі.

Нідерланди торгували майже з усіма країнами Європи. Центром торгівлі став стотисячний Амстердам. Нідерландська Ост-Індська торговельна компанія, маючи флот більший, ніж в інших європейських країн разом узятих, витіснила з Індонезії іспанців. Нідерландські купці торгували навіть у Японії. Поселення голландців з’явилися в Північній Америці та на півдні Африки.

У країні зберігався республіканський лад, заснований на свободі слова й інших демократичних засадах. Католицизм і протестантство тепер вільно співіснували в Нідерландах.

У Нідерландах уперше в історії перемогла буржуазна революція.

* Супроводжується демонстрацією карти.

Складання таблиці.

Учні складають таблицю «Наслідки революції в Нідерландах».

Зразок таблиці.

Господарство

Державна влада

Церква

Знищення феодального ладу на півночі країни;

відкриття шляху для розвитку капіталістичних відносин;

утворення сильного голландського флоту, розширення торгівлі;

перетворення Амстердама на центр світової торгівлі

Утворення республіки Нідерландів;

перехід влади до буржуазії

Утвердження протестантської церкви

Революція в Нідерландах була першою переможною буржуазною революцією у світовій історії

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Запитання для обговорення.

Як ви вважаєте, чи можна події 1566—1609 рр. в Нідерландах назвати революцією? Свою відповідь обґрунтуйте.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1) Опрацювати матеріал § 9 підручника, порівняти соціально-економічний розвиток Нідерландів до і після революції за самостійно складеним планом.

2) Підготувати повідомлення за темою «Війна двох королев» (Єлизавети І Тюдор та Марії Стюарт) (одному учню).Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.