Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх факультетів

Змістовний модуль 2. Україна в новітній час (1914-початок ХХІ ст.)

Заняття 9. Перша світова війна і Українська революція (1914-1921 рр.)

План

1. Україна в роки І світової війни.

2. Створення Української Центральної Ради та її діяльність. Боротьба більшовиків із Центральною Радою (грудень 1917 - квітень 1918 рр.).

3. Українська Держава гетьмана П. Скоропадського.

4. Громадянська війна в Україні за часів Директорії.

5. Західноукраїнські землі у 1918-1920 рр.

Основні поняття: Антанта, Четверний союз, світова війна, Тимчасовий уряд, двовладдя, Центральна Рада, Генеральний секретаріат, Універсали Центральної Ради, громадянська війна, Українська Народна Республіка (УНР), сепаратний мир, Брестський мир, інтервенція, Українська держава, «отаманщина», Директорія, Акт злуки українських земель, Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР), більшовизм, політика воєнного комунізму, продрозкладка, націоналізація, радянська влада, Варшавський договір, Ризький мирний договір.

Теми презентацій

1. Особливості двовладдя в Україні.

2. Брест-Литовська угода: сутність, значення, наслідки.

3. Політичні погляди та діяльність П. Скоропадського.

4. Життя та діяльність С. Петлюри.

Питання для самоперевірки

1. Коли та за яких обставин була створена Центральна Рада? Хто був її головою?

2. Розкажіть про Універсали Центральної Ради, у чому був їх зміст і значення, коли вони були видані?

3. Коли і де відбувся І Всеукраїнський з'їзд рад, які рішення він прийняв?

4. Що ви знаєте про Брестський мирний договір?

5. Розкажіть про діяльність гетьмана П. Скоропадського.

6. Як розгорталися революційні події на західноукраїнських землях?

7. Підбийте підсумки революційних подій 1917-1921 рр.

Цільові навчальні завдання

1. Які соціально-політичні альтернативи відкривались в Україні після перемоги Лютневої революції в Росії?

2. Як поставилася Центральна Рада до проголошення радянської влади в Петрограді в жовтні 1917 р.? Проаналізуйте взаємини Центральної Ради та Раднаркому Росії.

3. Проаналізуйте основні напрями політики гетьмана Скоропадського. Чому він не знайшов підтримки українського народу?

4. У чому причини поразки Директорії?

5. Які були результати Української революції 1917-1921 рр.?

6. Проаналізуйте причини поразки Української революції 1917-1921 рр.?

7. У чому полягає історичне значення Української революції 1917-1921 рр.?

Методичні вказівки до роботи на семінарському занятті

У питанні, присвяченому Першій світовій війні та Україні, студенти повинні розглянути плани войовничих блоків щодо України, розкрити перебіг подій на українських територіях, простежити бойовий шлях легіону Українських січових стрільців. Також треба зазначити, що для українців трагізм Першої світової війни підсилювався тим, що вони опинилися по різні боки воюючих сторін.

Під час обговорення другого питання дати загальну характеристику соціально-економічному та політичному становищу в Росії, що склалося після лютневої революції 1917 року. Розкажіть, що Ви знаєте про створення Центральної Ради, хто був її головою? Охарактеризуйте Універсали Центральної Ради, простежте її зовнішню та внутрішню політику. Коли и де відбувся І Всеукраїнський з'їзд рад, які рішення він прийняв? У якому Універсалі йдеться про незалежність України? Назвіть його дату. Розкажіть про умови Брестського мирного договору.

У третьому питанні треба розглянути, яким чином прийшов до влади гетьман П. Скоропадський. Зверніть увагу на його внутрішню й зовнішню політику - дайте оцінку його діяльності. Які, на Вашу думку, були причини державного перевороту в грудні 1918 року?

Розкриваючи четверте питання, зверніть увагу на соціально- економічне та політичне становище України в період Директорії. Розкажіть про воєнні дії на території України в період з 1919 по 1921 рр. Які причини поразки Директорії на політичній арені України? Зробіть висновок за революційними подіями 1917-1921 рр.

Останнє питання включає події, що розгорнулися на західноукраїнських землях у 1918-1920 рр. Коли і де була проголошена Західноукраїнська народна республіка? Назвіть ім’я її президента. Розкажіть, що Ви знаєте про акт Соборності - де і коли він був прийнятий?