Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх факультетів

Перелік тестових завдань підсумкового модульного контролю

Змістовний модуль 1

1. Історичним центром Східної Галичини є місто:

А. Харків.

Б. Львів.

В. Ужгород.

Г. Чернівці.

Д. Луцьк.

2. Історичним центром Північної Буковини є місто:

А. Харків.

Б. Львів.

В. Ужгород.

Г. Чернівці.

Д. Луцьк.

3. Історичним центром Волині є місто:

А. Харків.

Б. Львів.

В. Ужгород.

Г. Чернівці.

Д. Луцьк.

4. Історичним центром Закарпатської України є місто:

А. Харків.

Б. Львів.

В. Ужгород.

Г. Чернівці.

Д. Луцьк.

5. Історичним центром Слобідської України є місто:

А. Харків.

Б. Львів.

В. Ужгород.

Г. Чернівці.

Д. Луцьк.

6. Початок залізної доби припадає на:

А. І тис. до н.е.

Б. І тис. н. е.

В. ІІ тис. н.е.

Д. ІІІ тис. до н.е.

Г. ІІ тис. до н. е.

7. Скіфи прийшли на територію сучасної України:

A. З Північної Європи.

Б. З Центральної Європи.

B. З Уралу.

Д. З території сучасного Ірану.

Г. З Близького Сходу.

8. Скіфів підкорили:

А. Кіммерійці.

Б. Сармати.

В. Готи.

Д. Давні слов’яни.

Г. Гуни.

9. Одним із племінних центрів східних слов’ян було місто:

А. Харків.

Б. Чернігів.

В. Суми.

Г. Полтава.

Д. Лубни.

10. Київ було засновано:

А. В середині І тис. до н. е.

Б. В середині І тис. н. е.

В. У VIII ст.

Г. В ІХ ст.

Д. В Х ст.

11. Давньоруська держава виникла в:

А. ІІІ ст.

Б. ІV ст.

В. V ст.

Г. VIII ст.

Д. ІХ ст.

12. Першою столицею давньоруської держави був:

А. Київ.

Б. Новгород.

В. Чернігів.

Г. Іскоростень.

Д. Полоцьк

13. Русь охрестилася в:

А. 862 р.

Б. 882 р.

В. 945 р.

Г. 988 р.

Д. 1054 р.

14. Позначте ім’я князя, який започаткував упорядкування зводу законів - «Руської правди»:

А. Володимир Мономах.

Б. Володимир Великий.

В. Ярослав Мудрий.

Д. Святослав Ігоревич.

Г. Олег Віщий.

15. Київська держава остаточно розпалася на окремі князівства в:

А. Х ст.

Б. ХІ ст.

В. ХІІ ст.

Г. ХІІІ ст.

Д. ХІV ст.

16. Хто був автором «Повчання дітям»:

А. Ярослав Мудрий.

Б. Данило Галицький.

В. Володимир Великий.

Д. Святослав Ігорович.

Г. Володимир Мономах.

17. Видатним діячем Галицько-Волинського князівства був князь:

А. Рюрик.

Б. Олег.

В. Данило.

Г. Ігор.

Д. Святослав.

18. Монголо-татари підкорили Русь у:

А. Х ст.

Б. ХІ ст.

В. ХІІ ст.

Г. 1000 р.

Д. ХІV ст.

19. Хто з галицько-волинських правителів заснував місто Львів?

А. Данило Галицький.

Б. Лев Данилович.

В. Юрій І.

Д. Юрій ІІ Болеслав.

Г. Роман Мстиславович.

20. Галицько-Волинське князівство припинило своє існування в:

А. ХІІ ст.

Б. ХІІІ ст.

В. ХІV ст.

Г. ХV ст.

Д. ХVІ ст.

21. Після розпаду Галицько-Волинського князівства Східна Галичина опинилася під владою:

А Польщі.

Б. Молдавії.

В Литви.

Г. Москви.

Д. Тевтонського ордену.

22. Після розпаду Галицько-Волинського князівства Волинь опинилася під владою:

А. Польщі.

Б. Молдавії.

В. Литви.

Г. Москви.

Д. Тевтонського ордену.

23. Північна Буковина до 1774 р. входила до складу:

А. Польщі.

Б. Молдавії.

В. Литви.

Г. Москви.

Д. Тевтонського ордену.

24. У XIV ст. більша частина українських земель опинилася під владою:

А. Польщі.

Б. Молдавії.

В. Литви.

Г. Москви.

Д. Тевтонського ордену.

25. Українські землі перейшли зі складу Великого князівства Литовського до складу Королівства Польського в результаті:

A. Кревської унії 1385 р.

Б. Городельської унії 1413 р.

B. Люблінської унії 1569 р.

Г. Берестейської унії 1596 р.

Д. Ужгородської унії 1649 р.

26. Держава Річ Посполита була створена в результаті:

A. Кревської унії 1385 р.

Б. Городельської унії 1413 р.

B. Люблінської унії 1569 р.

Г. Берестейської унії 1596 р.

Д. Ужгородської унії 1649 р.

27. Греко-католицька (уніатська) церква була створена в результаті:

A. Кревської унії 1385 р.

Б. Городельської унії 1413 р.

B. Люблінської унії 1569 р.

Г. Берестейської унії 1596 р.

Д. Ужгородської унії 1649 р.

28. Багатогалузеве феодальне господарство, що ґрунтувалося на панщинній праці, - це:

А. Фільварок.

Б. Кіш.

В. Панщина.

Г. Громада.

Д. Вотчина.

29. Перша письмова згадка про українських козаків датується:

А. 1552 р.

Б. 1565 р.

В. 1492 р.

Г. 1521 р.

Д. 1602 р.

30. Хмельниччина розпочалася:

А. 1569 р.

Б. 1595 р.

В. 1638 р.

Г. 1648 р.

Д. 1654 р.

31. Зборівська угода була підписана:

А. 1648 р.

Б. 1649 р

В. 1650 р.

Г. 1651 р.

Д. 1654 р.

32. Керівником українських сил у національно-визвольній війні українського народу середини ХVІІ ст. був:

A. Дмитро Вишневецький.

Б. Северин Наливайко.

B. Петро Конашевич-Сагайдачний.

Г. Богдан Хмельницький.

Д. Іван Мазепа.

33. Переяславська рада відбулася:

А. 1569 р.

Б. 1595 р.

В. 1638 р.

Г. 1648 р.

Д. 1654 р.

34. Переяславська рада вирішила:

А. Обрати нового гетьмана.

Б. Ухвалити мирну угоду з польським королем.

В. Приєднати Україну до Росії.

Г. Оголосити війну Туреччині.

Д. Вирушити в похід на татар.

35. 1654 р. на боці України проти Польщі виступила:

А. Росія.

Б. Туреччина.

В. Молдавія.

Д. Австрія.

Г. Угорщина.

36. Який документ став першим для розподілу України на Лівобережжя та Правобережжя у період Руїни:

A. Андрусівський договір.

Б. Березневі статті.

B. Бахчисарайський договір.

Г. Зборівський мир.

Д. Білоцерківський договір.

37. У другій половині XVII ст. Україну було поділено між Росією і Польщею по річці:

А. Дніпро.

Б. Західний Буг.

В. Дністер.

Г. Збруч.

Д. Прут.

38. Івана Мазепу було обрано гетьманом України:

А. 1654 р.

Б. 1657р.

В. 1687р.

Г. 1709 р.

Д. 1734 р.

39. Під час Північної війни Іван Мазепа перейшов на бік:

А. Росії.

Б. Туреччини.

В. Швеції.

Д. Австрії.

Г. Трансильванії.

40. Полтавська битва в ході Північної війни відбулася:

А. 1654 р.

Б. 1657р.

В. 1687р.

Г. 1709 р.

Д. 1734 р.

41. Після мазепинської зради столицю гетьмана було перенесено в:

А. Батурин.

Б. Глухів.

В. Базавлуцьку Січ.

Г. Чортомлицьку Січ.

Д. Чигирин.

42. «Пакти і конституції законів і Вольностей Війська Запорізького» були укладені:

А. 1700 р.

Б. 1711 р.

В. 1687р.

Г. 1709 р.

Д. 1721 р.

43. Перепис оподаткованого населення - це:

А. Десятина.

Б. Чинш.

В. Ревізія.

Г. Чортомлицьку Січ.

Д. Мито.

44. Останнім гетьманом на Гетьманщині був:

А. Павло Полуботок.

Б. Пилип Орлик.

В. Іван Скоропадський.

Г. Кирило Розумовський.

Д. Данило Апостол.

45. Катерина ІІ зруйнувала Запорізьку Січ:

А. 1709 р.

Б. 1734 р.

В. 1764 р.

Г. 1775 р.

Д. 1783 р.

46. Укажіть прізвище останнього кошового отамана Запорізької Січі:

А. П. Калнишевський.

Б. К. Розумовський.

В. П. Сагайдачний.

Г. П. Орлик.

Д. П. Текелій.

47. Позначте прізвище керівника гайдамацького повстання в Україні 1768 року:

А. Д. Братковський

Б. Верлан

В. К. Розумовський

Г. М. Залізняк

Д. О. Довбуш

48. Процес ліквідації автономії України в складі Росії остаточно завершився:

A. На поч. XVIII ст.

Б. У сер. XVIII ст.

B. У 2-й пол. XVIII ст.

Г. На поч. ХІХ ст.

Д. У сер. ХІХ ст.

49. До 1772 р. вся Правобережна Україна входила до складу:

А. Російської імперії.

Б. Речі Посполитої

В. Австрійської імперії.

Г. Кримського ханства.

Д. Османської імперії.

50. У результаті розділів Речі Посполитої Правобережна Україна (без Західної) увійшла до складу:

А. Російської імперії.

Б. Речі Посполитої

В. Австрійської імперії.

Г. Кримського ханства.

Д. Османської імперії.

51. У 2-й пол. XVIII ст. уся Західна Україна увійшла до складу:

А. Російської імперії.

Б. Речі Посполитої.

В. Австрійської імперії.

Г. Кримського ханства.

Д. Османської імперії.

52. Офіційним роком заснування міста Харкова є:

А. 1654 р.

Б. 1657 р.

В. 1687р.

Г. 1709 р.

Д. 1734 р.

53. Кріпосне право в Російській імперії було скасовано:

А. 1812 р.

Б. 1825 р.

В. 1848 р.

Г. 1861 р.

Д. 1905 р.

54. Панівне становище на Галичині в ХІХ ст. посідала:

A. Польська шляхта.

Б. Австрійська адміністрація.

B. Українська інтелігенція.

Г. Греко-католицька церква.

Д. Російська еміграція.

55. Перші українські періодичні видання з’явилися в ХІХ ст.:

А. На Поділлі.

Б. У Новоросії.

В. На Галичині.

Г. На Слобожанщині.

Д. У Закарпатті.

56. Вкажіть дату відкриття Харківського університету:

А. 1805 р.

Б. 1807р.

В. 1835 р.

Г. 1865 р.

Д. 1800 р.

57. Наприкінці ХІХ ст. найбільшим містом України в складі Російської імперії було місто:

А. Київ.

Б. Харків.

В. Одеса.

Г. Катеринослав.

Д. Полтава.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.