Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх факультетів

Заняття 10. Радянська Україна в 20-30-і роки ХХ ст.

План

1. Міжнародне і внутрішнє становище Радянської України на початку 20-х років. НЕП в Україні.

2. Національно-державне будівництво в 20-ті роки.

3. Соціалістичні перебудови в Радянській Україні. Голодомор 1932-1933 рр.

4. Сталінізм в Україні.

Основні поняття: нова економічна політика (НЕП), продподаток, інфляція, денаціоналізація, кооперація, «ножиці цін», план ГОЕЛРО, Союз Радянських Соціалістичних Республік (СРСР), політика коренізації, політика українізації, національне відродження, індустріалізація, колективізація, розкуркулення, п'ятирічки, голодомор, геноцид, інакомислення, репресії, розстріляне відродження, тоталітаризм, конституція, соціалізм, комунізм.

Теми презентацій

Голодомор 1932-1933 рр. в Україні.

Практичне завдання для самостійної роботи студентів

Визначити основні ознаки командно-адміністративної системи в Україні.

Питання для самоперевірки

1. Назвіть історико-етнографічні регіони України, які входили до складу Радянської України.

2. Яка ситуація склалася в Україні після закінчення української революції 1917-1920 рр.?

3. Причини, сутність та значення НЕПу.

4. Причини згортання НЕПу.

5. Розкажіть про політику українізації.

6. Якими були причини та труднощі індустріалізації?

7. У чому сутність та наслідки колективізації?

Цільові навчальні завдання

1. У чому була необхідність переходу від політики «воєнного комунізму» до нової економічної політики?

2. Які засади лежали в утворенні СРСР? Яку позицію займали керівні діячі України з питань створення СРСР?

3. У чому виявився суперечливий характер процесу українізації?

4. Чому політика НЕПу була приречена на згортання?

5. Порівняйте радянську індустріалізацію та індустріалізацію у західноєвропейських країнах.

6. У чому був антинародний характер сталінських методів проведення соціалістичних перетворень?

7. Що таке тоталітаризм? Визначить причини утвердження сталінського тоталітарного режиму.

8. Дайте оцінку Конституції України 1937 р.

Методичні вказівки до роботи на семінарському занятті

По першому питанню слід звернути увагу на результати революційних подій для України, підкреслити, що не вдалось об’єднати усі українські землі у складі однієї держави. Назвіть регіони, які входили до Радянської України. Яка ситуація склалася в Радянській Україні після закінчення української революції у 1917-1921 рр.? Визначте причини впровадження нової економічної політики (НЕП), які заходи вона передбачала, яке значення вона мала для відновлення народного господарства. До якого терміну вона існувала, чому вона була приречена на згортання?

У другому питанні необхідно підкреслити, що пошук форм національно-державного будівництва проходив в умовах гострих дискусій, зіткнення різних думок. Які засади лежали в утворенні СРСР? Яку позицію займали керівні діячі України з питань створення СРСР? З’ясуйте наслідки утворення СРСР для України та особливості процесу коренізації та українізації. У чому виявився суперечливий характер процесу українізації?

Розкриваючи третє питання, проаналізуйте передумови, а також економічні та політичні обставини впровадження політики індустріалізації, визначте її позитивні та негативні наслідки, у чому були її особливості порівняно з країнами Заходу. Проаналізуйте детальніше здобутки та втрати України, назвіть будівництва перших п’ятирічок, у тому числі в Харкові. Розкажіть про перебіг колективізації, зверніть увагу на те, якими методами вона впроваджувалась, які наслідки мала. Обов’язково проаналізуйте причини та наслідки голодомору 1932-1933 рр. Чи можна вважати його проявом геноциду щодо українського народу? У чому був антинародний характер сталінських методів проведення соціалістичних перетворень?

Щодо проявів сталінізму в Україні зупиніться на процесі формування тоталітарного режиму. Що таке тоталітаризм? Визначить причини утвердження сталінського тоталітарного режиму. Зверніть увагу, що важливим чинником функціонування тоталітаризму стали репресії, які почалися на території України ще в 20-х рр., наведіть приклади. Слід підкреслити, що в 30-х рр. терор був спрямований проти усіх верств українського суспільства. Дайте оцінку Конституції України 1937 р.