Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх факультетів

Змістовний модуль 1. Домодерна і модерна історія України. (з найдавніших часів до початку XX ст.)

Тема 1. Вступ

Тема 2. Стародавня історія України

Тема 3. Київська Русь (IX ст. - 30-і роки XII ст.)

Тема 4. Феодальна роздробленість Русі. Галицько-Волинське князівство

Тема 5. Українські землі за литовсько-польської доби (друга половина XIV - перша половина XVII ст.)

Тема 6. Хмельниччина та «Руїна»

Тема 7. Україна у XVIII ст.

Тема 8. Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій (кінець ХVІІІ - початок ХХ ст.)

Змістовний модуль 2. Україна в новітній час (1914-початок ХХІ ст.)

Тема 9. Перша світова війна і Українська революція (1914-1921 рр.)

Тема 10. Радянська Україна в 20-30-і роки ХХ ст.

Тема 11. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період

Тема 12. Україна в роки Другої світової війни

Тема 13. Радянська Україна після Другої світової війни

Тема 14. Українська держава і суспільство в умовах незалежності (90-і роки ХХ ст. - початок ХХІ ст.)

Тематика презентацій з історії України

Перелік тестових завдань підсумкового модульного контролю - Змістовний модуль 1

Перелік тестових завдань підсумкового модульного контролю - Змістовний модуль 2Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.