Презентації з історії України - Сторінка 2

Етапи розвитку української державності

Військо Запорозьке

Семіотичний й символічний зміст української вишивки

Роль громадян, історичної науки, музеїв та архівів у збереженні минулого України

Утворення рад робітничих і селянських депутатів

Українське бароко

Живопис в Україні у другій половині ХІХ століття

Трипільська культура

Оцінка діяльності Б. Хмельницького в сучасній історичній літературі

Релігія скіфів: Скіфські боги

Роль Галицько-Волинського князівства в українській культурі

Національно-визвольна війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького (1648-1654 рр.)

Переяславська рада

Освіта в Україні у XVIII ст.

Причини і характер Визвольної війни українського народу 1648-1657 рр.

Олександр ІІ

Коліївщина

Зборівський мирний договір

Іконопис Галицько - Волинського князівства

Козацький портрет

Козаки-найманці на службі європейських держав

Катерина II та її політика щодо України

Іван Мазепа та його внесок в культуру України

Етапи розвитку культури стародавніх слов’ян

Запорізька Січ

Козацька символіка

Білоцерківський договір

Народні свята на Україні

Гайдамаччина. Коліївщина. Опришківство

Гадяцький договір

Весільні обряди в Україні

Богдан Хмельницький

Десятинна церква

Армія УНР

Братства (національно-релігійні громадські організації)

Внутрішнє і міжнародне становище України

Західноукраїнська Народна Республіка

Заснування Української козацької держави - Гетьманщини

Воєнно політичні події 1649 - 1651 років

Воєнно політичні події 1652 - 1653 років

Воєнні дії на території України в 1915-1917 роках

Занепад Правобережної України

Виникнення козацтва

Запорізька січ у ІІ половині XVII ст.

Зміни в сільському господарстві

Українські обереги

Володимир Вернадський

Утворення українських політичних партій Галичини

Україна в Першій світовій війні

Початок першої світової війни. Україна в геополітичних планах країн антанти та троїстого союзу