Новітня історія України. Навчально-методичний посібник

Представлені у посібнику завдання тематично і хронологічно охоплюють події вітчизняної історії від початку ХХ століття до сьогодення. Видання містить тематику контрольних робіт і рефератів, методичні вказівки до їх виконання та списки рекомендованої літератури, які покликані допомогти студентам-історикам самостійно опанувати базові положення курсу “Новітня історія України”.

Розділ 1. Основні вказівки щодо написання контрольних робіт з курсу “Новітня історія України” для студентів заочної форми навчання

Розділ 2. Тематика контрольних робіт з курсу “Новітня історія України”

V Семестр (III курс)

Тема 1. Українські землі в складі Російської імперії на межі XIX - XX ст.

Тема 2. Західноукраїнські землі в кінці XIX - на початку XX ст.

Тема 3. Українська культура початку XX ст.

Тема 4. Наддніпрянщина в період російської революції 1905 - 1907 рр.

Тема 5. Політичний курс Української Центральної Ради

Тема 6. Внутрішня політика гетьмана П. Скоропадського

Тема 7. Прихід до влади Директорії УНР

Тема 8. Західноукраїнська Народна Республіка

Тема 9. Друга спроба реалізації більшовицької політики в Україні

Тема 10. УСРР в умовах нової економічної політики

Тема 11. Проведення політики індустріалізації в УСРР

Тема 12. Колективізація сільського господарства в УСРР

Тема 13. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період

Тема 14. Україна напередодні та на початковому етапі Другої світової війни

Тема 15. Розвиток української культури в 1930-ті рр.

VI Семестр (III курс)

Тема 1. Воєнні дії на українських землях в перший період Великої Вітчизняної війни

Тема 2. Окупаційний режим в Україні (1941 - 1944 рр.)

Тема 3. Український національний рух Опору в роки Другої світової війни

Тема 4. Визволення України від окупантів (1943 - 1944 рр.)

Тема 5. Культура України в роки Великої Вітчизняної війни

Тема 6. Повоєнна відбудова в УРСР (друга половина 1940-х - початок 1950-х рр.)

Тема 7. Соціально-економічний та суспільно-політичний розвиток Української республіки в період хрущовської “відлиги”

Тема 8. Культурне життя в УРСР у добу хрущовської “відлиги”

Тема 9. УРСР в період загострення кризи тоталітаризму (середина 1960-х - перша половина 1980-х рр.)

Тема 10. Стан української культури в другій половині 1960 - на початку 1980-х рр.

Тема 11. Активізація опозиційної діяльності в Україні проти радянського режиму в роки “застою”

Тема 12. Національно-культурне відродження в України (друга половина 1980-х - початок 1990-х рр.)

Тема 13. Суспільно-політичне життя в Української республіки (1991 - 2009 рр.)

Тема 14. Міжнародна діяльність України в роки незалежності

Тема 15. Культурний розвиток української держави на сучасному етапі

Розділ 3. Поради відносно написання рефератів з курсу “Новітня історія України”

Розділ 4. Список тем рефератів з курсу “Новітня історія України”

V Семестр (III курс)

Тема 1. Наддніпрянська Україна в 1907 - 1914 рр.

Тема 2. Україна в роки Першої світової війни

Тема 3. Лютнева революція 1917 р. в Україні

Тема 4. Доба Центральної Ради

Тема 5. Українська Народна Республіка (жовтень 1917 р. - квітень 1918 р.)

Тема 6. Встановлення влади гетьмана П. Скоропадського

Тема 7. Гетьманщина: пріоритетні напрямки внутрішньої політики

Тема 8. Встановлення радянського правління в Україні: перша спроба

Тема 9. Перші спроби реалізації більшовицької політики в Україні

Тема 10. Західні землі України у 1918 - 1919 рр.: правовий аспект існування

Тема 11. Політичний портрет Директорії УНР

Тема 12. Особливості розвитку української культури в 1920-ті рр.

Тема 13. Громадсько-політичне життя в Україні наприкінці 1920-х - у 1930-і рр.

Тема 14. Правова система УСРР (УРСР) в 1920 - 1930-х рр.

Тема 15. Україна напередодні Великої Вітчизняної війни

VI Семестр (III курс)

Тема 1. Рух Опору в Україні (1941 - 1944 рр.)

Тема 2. Радянська течія руху Опору у роки Великої Вітчизняної війни

Тема 3. Діяльність України на міжнародній арені в повоєнні роки (1944 - 1953 рр.)

Тема 4. Післявоєнна відбудова промислового комплексу УРСР

Тема 5. Стан сільськогосподарського виробництва та рівень життя українського населення в другій половині 1940-х - першій половині 1950-х рр.

Тема 6. Процес радянізації на західноукраїнських землях у перше післявоєнне десятиріччя

Тема 7. Розвиток культури в другій половині 1940-х - першій половині 1950-х рр.

Тема 8. Українська РСР в період поміркованої десталінізації (1953 - 1956 рр.)

Тема 9. Зміна статусу УРСР у складі Радянського Союзу в хрущовську добу (1953 - 1964 рр.)

Тема 10. Соціально-економічний розвиток України другої половині 1950-х - середини 1960-х рр.

Тема 11. Зародження дисидентського руху в Україні (друга половина 1950 - початок 1960-х рр.)

Тема 12. Перебудовчі процеси в Українській РСР (1985 - 1991 рр.)

Тема 13. Наростання національно-визвольної боротьби в УРСР у роки “перебудови”

Тема 14. Здобуття Україною незалежності

Тема 15. Соціально-економічний розвиток України (1991 - 2009 рр.)