Серія «Мій конспект». «Всесвітня історія». 9 клас

УРОК 4

ФРАНЦІЯ ВІД ЯКОБІНСЬКОЇ ДИКТАТУРИ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ КОНСУЛЬСТВА

Навчальні цілі: характеризувати соціально-економічну політику якобінців, суть термідоріанського режиму та суспільно-політичне життя Франції після Термідоріанського перевороту; давати оцінку якобінській диктатурі, внутрішній та зовнішній політиці Директорії; показувати на карті напрямки походів Наполеона, місця основних битв; встановлювати зв’язок між ідеями Просвітництва та революційною диктатурою; висловлювати власне судження щодо революційного терору; характеризувати визначні особистості.

Тип уроку: комбінований.

Основні дати: 2 червня 1793 р. — прихід до влади якобінців; 24 червня 1793 р. — прийняття нової Конституції; 27 липня 1794 р. — падіння якобінської диктатури, переворот 9 термідора; 1795 р. — прийняття Конституції; 1795-1799 рр. — Директорія; 1796-1797 рр. — італійський похід Наполеона; 1798-1799 рр. — єгипетський похід Наполеона; 9 листопада 1799 р. — переворот 18 брюмера, встановлення Консульства.

Історичні особистості: М. Робесп’єр, Ж. Дантон, Марат, Жак Ру, Шометт, Ебер, П. Баррас, Наполеон Бонапарт, Ф. Бабеф, Е. Ж. Сійєс, Р. Дюко.

Обладнання: підручник, історична карта «Велика французька революція. Війни наполеонівської Франції» або електронний атлас із всесвітньої історії для 9 класу (тема 1); презентація портретів історичних осіб

Поняття та терміни: «жирондисти», «якобінці», «Національний Конвент», «революційна диктатура», «терор», «помірковані», «шалені», «дехристиянізація», «державний переворот», «термідоріанці», «Директорія», «консульство».

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина

Створення робочого настрою в класі.

II. Актуалізація опорних знань. Підготовка до сприйняття нової теми

Самостійна робота

1. Складіть хронологічний ланцюжок з подій та дат.

2. Заповніть таблицю «Зміни у Франції у 1789-1791 рр.».

Економіка

Соціальна сфера

Адміністративний лад

III. Мотивація навчальної діяльності

Постановка проблемного питання:

 • Пригадайте, що вам відомо про терор і про те, на чому він базується. Чи можна досягти демократичних змін у суспільстві за допомогою терору? Чи можна виправдати насильство як засіб досягнення найкращої мети?

Представлення теми та очікуваних результатів.

IV. Вивчення нового матеріалу. Осмислення нових знань

Прихід якобінців до влади

Розповідь учителя про прихід якобінців до влади.

Запитання

 • Чому прихід до влади якобінців можна вважати державним переворотом?

Характеристика влади якобінців, демонстрація ілюстрацій з електронного атласа та складання схеми «Система органів влади якобінців».

Схема «Політика якобінського уряду»

Страта короля —> розширення антифранцузької коаліції —> роялістське (монархічне) селянське повстання у Вандеї —> рух «скажених» , Жак Ру —> ставлення до «скажених» інших політичних груп.

Міні-лекція учителя

Учитель розповідає про основні перетворення якобінців, складання опорного конспекту, де відображені: ліквідація феодальних повинностей; скасування боргів селян; розпродаж земельних володінь емігрантів; встановлення твердих (максимальних) цін на товари; запровадження нового революційного календаря; проголошення культу розуму; дехристиянізація; закон «про підозрілих»; масовий терор, супроводжуваний численними арештами і розправами з політичними опонентами.

Повідомлення учнів про М. Робесп’єра і Ж.-П. Марата.

Якобінська конституція

Прийшовши до влади, 24 червня 1793 р. якобінці приймають нову Конституцію.

Робота в малих групах

Порівняльна характеристика Конституцій 1791 та 1793 рр.:

 • 1-а група — форма державного устрою;
 • 2-а група — система виборів органів влади;
 • 3-я група — права та обов’язки громадян;
 • 4-а група — ставлення до власності.

Термідоріанський режим. Конституція 1795 р.

Переворот 9 термідора VIII року республіки привів до влади велику буржуазію, яка збагатилася за роки революції. Режим, встановлений після перевороту, став називатися термідоріанським.

Самостійна робота з підручником

 • 1. Інтереси яких верств населення відстоював термідоріанський режим?
 • 2. Які ідеї відстоювали термідоріанці?
 • 3. Охарактеризуйте заходи, здійснені термідоріанцями.
 • 4. Чи можна вважати термідоріанський режим демократичним?

Робота в групах

Завершення складання порівняльної характеристики Конституцій 1791, 1793 та 1795 рр. за проблемами:

Презентація результатів роботи груп.

Директорія: внутрішня та зовнішня політика

Розповідь учителя

Учитель характеризує основні напрями внутрішньої політики Директорії.

 • 1. Повернення з ув’язнення жирондистів.
 • 2. Закриття якобінських клубів і переслідування якобінців.
 • 3. Ліквідація максимуму цін.
 • 4. Відміна заходів державного регулювання економіки.
 • 5. Скасування Паризької комуни.
 • 6. Придушення виступів народних мас.
 • 7. Продаж землі великими ділянками за велику ціну.

Демонстрація ілюстрацій з електронного атласа: «Падіння якобінської диктатури», «Арешт Робесп’єра», «Закриття якобінського клубу».

Проміжний висновок: оскільки внутрішня політика Директорії залишила поза увагою інтереси бідних верств населення, це викликало їх протест і появу нових революційних ідей.

Учнівське повідомлення про ідеї Г. Бабефа.

Робота з історичною картою

 • 1. Показати напрями походів французької армії у 1794-1799 рр. та напрями ударів військ антифранцузької коаліції.
 • 2. Позначити місця перемог французької армії.
 • 3. Які території було приєднані до Франції в результаті цих походів?

Державний переворот 18 брюмера 1799 р. Встановлення консульства

Формування понять

Дати визначена понять «державний переворот», «диктатура», «консульство».

Складання тез причин перевороту

 • Економічна розруха;
 • рекрутські набори в армію та невдоволення народу ними;
 • відступ французької армії;
 • неспроможність Директорії керувати країною;
 • залежність податкової системи від воєнних контрибуцій;
 • корумпованість чиновництва тощо.

V. Узагальнення та систематизація нових знань і умінь

Міні-твір

Запропонуйте якобінцям, яким чином вони могли утримати владу.

VI. Підбиття підсумків уроку. Висновки. Рефлексія

Узагальнення учителем вивченого на уроці. Формування висновків методом «Мозкового штурму».

VII. Домашнє завдання

1. Опрацювати текст параграфа.

2. На контурній карті позначити основні місця військових дій.

3. Дати письмові відповіді на запитання:

 • Чи можна називати клуб якобінців політичною партією?
 • Чи потрібні сучасній історії нові Марати і Робесп’єри?

4. За допомогою різного виду джерел скласти історичний портрет Наполеона.