Серія «Мій конспект». «Всесвітня історія». 9 клас

УРОКИ 31-32

ДУХОВНЕ ЖИТТЯ СВІТУ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ–ХІХ СТ. РОЗВИТОК НАУКИ, ТЕХНІКИ І МИСТЕЦТВА

Навчальні цілі: характеризувати духовне життя країн Європи і Америки наприкінці XVIII—XIX ст., розвиток науки і техніки, суспільних наук, філософської, економічної, соціальної й політичної думки, літератури, мистецтва, стан культури народів Азії й Африки; визначати вплив науки та мистецтва на розвиток суспільства; порівнювати різні напрями в мистецтві; висловлювати власне судження щодо внеску діячів науки, культури і мистецтва у розвиток суспільства.

Тип уроку: комбінований.

Форма уроку: урок-екскурсія.

Основні дати: 1807 р. — перший пароплав; 1814 р. — перший паровоз; 1818 р. — перший фрезерний верстат; 1831 р. — відкриття електромагнітної індукції; 1837 р. — електромагнітний телеграфний апарат і телеграфний код (азбука Морзе); 1839 р. — паровий молот; 1857 р. — доменний нагрівам повітря (каупер); 1864 р. — мартенівська піч; 1866 р. — теорія закономірностей спадковості Г. Менделя; 1867 р. — винайдення динаміту; 1869 р. — періодичний закон хімічних елементів Д. Менделєєва; 1871 р. — теорія походження людини Ч. Дарвіна; 1878 р. — конверторний спосіб перероблення чавуну в сталь; 1881 р. — вакцина проти сибірської виразки; 1883 р. — станковий кулемет; 1885 р. — вакцина проти сказу; 1893 р. — перший автомобіль Генрі Форда; 1895 р. — винайдення О. Поповим радіоприймача; 1896 р. — основи психоаналізу З. Фрейда; 1897 р. — відкриття першої елементарної частинки; 1897 р. — дизельний двигун.

Історичні особистості: Д. Стефенсон, Р. Фултон, П. Лаплас, А. Нобель, М. Фарадей, Д. Менделєєв, Ч. Дарвін, Л. Пастер, Дж. Томпсон, М. Лобачевський, П. Лаплас, Р. Майєр, Г. Герц, П. і М. Кюрі, А. Беккерель, З. Фрейд, І. Павлов, Т. Морган, Г. Мендель, Г. Бессемер, С. Томас, О. Попов, Т. Едісон, А. Белл, X. Максим, Е. Мане, О. Ренуар, П. Сезанн, Е. Золя, Г. де Мопассан, М. Твен.

Обладнання: підручник, електронна презентація, ілюстративний матеріал, підготовлений групами екскурсоводів

Поняття та терміни: «романтизм», «реалізм», «Барбізонська школа», «класицим», «критичний реалізм», «натуралізм», «символізм», «акмеїзм», «імпресіонізм», «постімпресіонізм», «неоімпресіонізм», «модернізм», «неоромантизм», «авангардизм», «кубізм», «супрематизм», «абстракціонізм»,«срібне століття» російської поезії».

ВАРІАНТ І

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів

Перший період історії Нового часу залишив по собі значні досягнення й відкриття, які можуть і сьогодні вважатися візитною карткою епохи (демонстрація відеоряду або електронної презентації «Досягнення світової культури кінця XVII-XVIII ст.»).

 • 1. Чи всі вони вам відомі? До якої сфери культурного життя належать?
 • 2. Як можна назвати сферу людського життя, відображену у слайдах?
 • 3. Чому діячів культури XIV-XVII ст. називали гуманістами, а час, коли вона розвивалася, — Відродженням?

III. Мотивація навчальної діяльності

Мотиваційно-асоціативна бесіда

 • 1. Хто такі І. Ньютон, М. Фарадей, Г. Герц, Д. Менделєєв, Ч. Дарвін?
 • 2. У якій сфері вони здобули визнання?
 • 3. Які асоціації викликають у вас слова «рентген», «азбука Морзе», «кольт»? Як, на вашу думку, вони співвідносяться з темою уроку?

Представлення теми та очікуваних результатів.

IV. Вивчення нового матеріалу. Осмислення нових знань

Сформовані напередодні групи екскурсоводів (у ролі екскурсоводів виступатимуть учні класу), що заздалегідь отримали теми екскурсій, належним чином мають оформити свої експозиції, вивішуючи ілюстрації, стенди.

Учні-екскурсанти складають нотатки (міні-конспект) або таблиці за розповіддю.

1-а група. «Розвиток науки» (6 залів — 6 екскурсоводів)

 • 1-а зала: «Фізика»;
 • 2-а зала : «Хімія»;
 • 3-я зала: «Біологія»;
 • 4-а зала: «Медицина»;
 • 5-а зала: «Математика»;
 • 6-а зала: «Інші науки».

Слухаючи екскурсоводів, решта учнів складає таблицю «Розвиток науки».

Наука

Вчений

Відкриття

Фізика

І. Ньютон

М. Фарадей

Д. Максвелл

Г. Герц

Д. Томпсон

Р. Майєр

Д. Джеймс

П. і М. Кюрі

A. Беккерель

B. Рентген

Закони всесвітнього тяжіння, механічного руху і поширення світла, теорії руху небесних тіл;

явище електромагнітної індукції;

теорія електромагнітного поля;

електродинаміка, електромагнітні хвилі;

заряд електрона;

закон збереження енергії, обчислення механічного еквівалента теплоти;

закон збереження енергії;

початок ядерної фізики, виділення урану під час опромінювання урану;

явище радіоактивності;

«рентгенівські промені»

Медицина

М. Пирогов

І. Сеченов

Л. Пастер

З. Фрейд

І. Павлов

Нерухома гіпсова пов’язка, наркоз;

вчення про умовні рефлекси;

методика профілактичної вакцинації проти курячої холери, сибірської виразки, сказу;

вчення про психоаналіз;

теорія умовних рефлексів;

фізіологія кровообігу і травлення

Хімія

А. Лавуазье

Д. Дальтон

Д. Меделєєв

Ф. Велер

К.-Л. Бертолле

Відкриття кисню, основи термохімії;

вивчення атомів речовин, поняття «атомна вага»;

укладення Періодичної системи хімічних елементів;

сільськогосподарські добрива, органічна хімія;

засновник учення про хімічну рівновагу;

спосіб відбілювання хлором, бертолетова сіль

Біологія

К. Лінней

Т. Шванн

Ч. Дарвін

Г. Мендель

Л. Пастер

І. Павлов

Класифікація рослинного і тваринного світу;

учення про клітини рослин і тварин, фізіологія травлення, анатомія нервової системи;

теорія еволюції рослинного і тваринного світу;

основоположник учення про спадковість, започаткував розвиток генетики;

основоположник мікробіології, природа бродіння;

вчення про вищу нервову діяльність

Радіотехніка

О. Попов

Г. Марконі

Бездротовий електрозв’язок;

Астрономія

П. Лаплас

теорія походження Сонячної системи зі скупчення розжарених газів;

Географія

Ф. Беллінсгаузен

М. Лазарев

відкриття Антарктиди

Математика

П. Лаплас

М. Лобачевський

Нові методи математичних обчислень, праці з тригонометричних рівнянь, теорії ймовірності;

неевклідова геометрія

2-а група. «Розвиток філософської думки» (1 екскурсовод)

Еммануїл Кант

Філософія «практичного розуму», ідеї діалектики (вчення про розвиток)

Фрідріх Гегель

Теорія розвитку — діалектика: розвиток — це подолання внутрішніх суперечностей, протилежностей, переходу кількості в якість

Людвіг Фейербах

Людина — вище вираження природи;

ідеї єдності людини і природи;

основа моралі — «релігія любові Я і Ти»

Артур Шопенгауер

«Філософія життя»

Фрідріх Ніцше

Основою життя є не розум, а воля, бажання, прагнення;

сповідування культу сили

Огюст Кант

Основні ідеї позитивізму

Зигмунд Фрейд

Вчення про психоаналіз: існування несвідомого як найважливішого компонента людської свідомості

3-я група «Технічні винаходи» (3 екскурсоводи)

 • 1-а зала: «Металургія»;
 • 2-а зала: «Машинобудування та металообробка»;
 • 3-я зала: «Транспорт, повітроплавання та зв’язок».

Галузь

Вчений

Відкриття

Металургія

Г. Бессемер

С. Томас

Е. Каупер

П. Мартен

Конструювання конвертера, бесемерівський процес виробництва сталі;

конверторний спосіб перероблення фосфористого чавуну в сталь — «томасівський процес»;

доменний нагрівач повітря (каупер), що працював на газах, виділених з доменної печі;

піч для одержання сталі переплавленням чавуну в суміші із залізним брухтом і шлаками

Машинобудування та металообробка

Е. Уїтні

Дж. Несміт

Дж. Вітворт

Н. Отто

Р. Дізель

Перша бавовняно-очисна машина, фрезерний верстат, металорізальні інструменти;

паровий молот, металообробні верстати;

калібри для нарізання гвинтів;

система стандартизації різьби;

токарно-гвинторізний верстат;

чотиритактний двигун внутрішнього згоряння;

двигун внутрішнього згоряння

Транспорт, повітроплавання та зв’язок

Г. Форд

Д. Стефенсон

Р. Фултон

Ж. та Е. Монгольф’єр

С. Морзе

А. Белл

Т. Едісон

О. Попов

Перший автомобіль власної конструкції, вперше застосував конвеєр;

паровоз;

перша залізниця Дарлінгтон — Стоктон;

колісний пароплав;

повітряна куля, наповнена гарячим повітрям;

перший політ на ній;

апарат, який передавав звуки на відстані;

телефонний код (азбука Морзе);

перший телефон;

фонограф для запису звуку;

електрозв’язок без дротів, перший радіоприймач

4-а група «Розвиток літератури» (5 екскурсоводів)

 • 1-а зала: «Класицизм»;
 • 2-а зала:»Натуралізм»;
 • 3-я зала: «Романтизм»;
 • 4-а зала: «Символізм»;
 • 5-а зала: «Реалізм».

Течії

Представники

Класицизм — напрям у літературі і мистецтві, що сповідував звернення до античності як до ідеалу формування гармонійної особистості

Й. Гете, Ф. Шіллер;

П. Корнель, Ж. Расін

Романтизм — напрямок, що проголошував культ внутрішнього світу людини

В. Скотт, Дж. Байрон, Ж. Санд, В. Блейк

Натуралізм — літературна течія, спрямована на вивчення непривабливого, зворотного боку життя людей

Е. Золя, Гі де Мопассан, Е. Гонкур

Символізм — літературна течія, спрямована на створення узагальнених символів людських почуттів і життєвих явищ

A. Рембо, П. Верлен, О. Блок, А. Білий, B. Брюсов, В. Соловйов

Реалізм (критичний реалізм) — віддзеркалення у літературних творах справжніх проблем суспільства і сприяння його прогресивному розвитку

Ч. Діккенс, О. де Бальзак, В. Гюго, П. Меріме, Г. Флобер, О. Пушкін, Л. Толстой, Ф. Достоєвський

5-а група «Образотворче мистецтво» (5 екскурсоводів)

 • 1-а зала: «Товариство пересувних художніх виставок (передвижники)»;
 • 2-а зала: «Імпресіонізм»;
 • 3-я зала: «Постімпресіонізм»;
 • 4-я зала: «Авангардизм (кубізм і супрематизм)».

Течії

Представники

Товариство пересувних художніх виставок (передвижники) — об’єднання випускників російської Академії мистецтв, що, перебуваючи під впливом народництва, виступили проти політики Академії

Іван Крамськой, Ілля Рєпін, Архип Куїнджі, Василь Суриков, Ісак Левітан

Імпресіонізм — відтворення суб’єктивних вражень, незвичайне, неправдоподібне поєднання фарб, тіней, світла

Клод Моне, Едуард Мане, Огюст Бенуар, Каміль Пісарро

Постімпресіонізм — повернення цілісності та композиційної завершеності, особливості живописної техніки

Поль Сезанн, Вінсент Ван Гог, Поль Гоген, Анрі де Тулуз-Лотрек

Авангардизм — нове мистецтво, прагнуло докорінного оновлення художньої практики

Кубізм — зображення подається у вигляді геометричних форм, перетину різних площин і геометричних фігур

Пабло Пікассо, М. Юшан, Жорж Брак

Супрематизм — позаземне вимірювання, білий колір — символ чистого світла, поєднання геометричних фігур, позбавлених будь-яких змістових елементів

Казимир Малевич, Василь Кандінський

V. Узагальнення та систематизація нових знань і умінь

Бесіда

 • 1. Які науково-технічні відкриття були зроблені у XIX ст.?
 • 2. Яким чином вони були застосовані на практиці?
 • 3. Чому відкриття та винаходи XIX ст. не могли слугувати інтересам всіх людей?
 • 4. У чому полягає відмінність між традиційними і новими напрямками у літературі і мистецтві?

Індивідуальна творча робота «Уявіть собі»

Уявіть, що в екскурсійному залі ви зустріли одного з видатних художників XIX ст. Про що б ви його запитали?

VI. Підбиття підсумків уроку. Висновки. Рефлексія

Метод «Відкритий мікрофон»

Учні коротко висловлюються з приводу головних моментів уроку, формулюють висновки.

VII. Домашнє завдання

1. Опрацювати текст параграфа, вивчити нові історичні поняття та дати.

2. Підготуватися до уроків узагальнення знань курсу.

ВАРІАНТ II

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Захист дослідницьких проектів

Напрям діяльності

Елементи презентації

Розвиток комунікацій

Підготувати слайд-шоу «Розвиток засобів транспорту»;

намалювати (виготовити макети) засобів транспорту;

скласти карту-макет «Морські і суходольні шляхи сполучення»;

підготувати слайд-шоу «Люди, що скоротили відстані...»;

підготувати слайд-шоу «Засоби зв’язку»;

намалювати моделі перших телефонів.

Азбука Морзе — телеграфний код

Нобелевські лауреати

Підготувати слайд-шоу «Нобелівські лауреати в галузі фізики»;

підготувати слайд-шоу «Нобелівські лауреати в галузі хімії»;

скласти карту-макет «Географія наукових досягнень»

Армія і нові види озброєнь

Виготовити (намалювати) нові види озброєнь;

слайд-шоу «Батальний живопис XIX ст.»;

намалювати військову форму армій різних країн;

скласти карту-макет «Географія військових конфліктів»

Життя людини Нового часу. (За мотивами літературних творів)

Підготувати повідомлення «Образ сучасника у творчості Е. Золя, Г. де Мопассана, Т. Драйзера, Джека Лондона»;

«Російське суспільство очима сучасника» за творами Л. Толстого і Ф. Достоєвського;

слайд-шоу «Поети і письменники XIX ст.»

«XIX ст. — століття пейзажу»

Підготувати слайд-шоу «Представники імпресіонізму»;

підготувати слайд-шоу «Представники кубізму»;

підготувати слайд-шоу «Представники супрематизму»

III. Узагальнення та систематизація нових знань і умінь

Бесіда

 • 1. Які історичні події визначали розвиток науки і культури цього періоду?
 • 2. Що, на вашу думку, належало до духовних цінностей суспільства цього періоду?