Серія «Мій конспект». «Всесвітня історія». 9 клас

УРОК 3

ФРАНЦІЯ ВІД МОНАРХІЇ ДО РЕСПУБЛІКИ

Навчальні цілі: встановлювати хронологічну послідовність подій; показувати на карті напрями походів революційних військ; характеризувати діяльність Установчих і Законодавчих зборів, наслідки повалення монархії, погляди жирондистів і монтаньярів; давати характеристику визначним особистостям періоду; аналізувати зміст Декларації прав людини та громадянина і Конституції 1791 р., порівнювати і давати оцінку; революційним перетворенням, здійсненим протягом 1789-1793 рр.

Тип уроку: комбінований.

Основні дати: 1774-1792 рр. — правління Людовіка XVI; 5 травня 1789 р. — скликання Генеральних штатів; 17 червня 1789 р. — створення Національних зборів; 9 липня 1789 р. — Установчі збори; 14 липня 1789 р. — початок революції, взяття Бастилії; 26 серпня 1789 р.— ухвалення Декларації прав людини і громадянина; 3 вересня 1791 р.— затвердження першої Конституції Франції; 1 жовтня 1791 р. — початок роботи Законодавчих зборів; 22 вересня 1792 р. — Франція проголошена республікою

Історичні особистості: О. Г. Мірабо, М.-Ж. Лафайет, М. Робесп’єр, Ж.-П. Марат, Ж.-Ж. Дантон.

Обладнання: підручник, історична карта та атлас, електронний атлас із всесвітньої історії (9 клас).

Поняття та терміни: «Генеральні штати», «Національні, Законодавчі та Установчі збори», «Бастилія», «муніципалітет», «Національна гвардія», «декрет», «нотаблі», «Декларація прав людини і громадянина», «інтервенція», «Гора», «Жиронда», «якобінці», «роялісти», «монтаньяри», «активні і пасивні», «болото», «якобінська диктатура», «Конституція», «Національний Конвент», «республіка», «фельяни», «роялісти».

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина (створення робочого настрою)

Учитель організовує робочі місця, перевіряє наявність в учнів підручників, зошитів, атласів та інших необхідних матеріалів, письмових приладів.

II. Актуалізація опорних знань. Підготовка до сприйняття нової теми

Бесіда

 • 1. Які стани існували у французькому суспільстві і яким було їх становище?
 • 2. Охарактеризуйте соціально-економічний та політичний розвиток Франції.
 • 3. Які основні ідеї щодо людини, держави, приватної власності, релігії та церкви висували французькі просвітителі?
 • 4. Назвіть причини, завдання, характер і рушійні сили революції.

III. Мотивація навчальної діяльності

Метод «Картинна галерея»

Демонстрація фоторяду чи ілюстрацій з електронного атласа.

 • Що може пов’язувати ці ілюстрації з темою нашого уроку?

IV. Вивчення нового матеріалу. Осмислення нових знань

Початок Французької революції

Періодизація Французької революції

 • 14 червня 1789 р. — 10 серпня 1792 р. — початковий період революції;
 • 10 серпня 1792 р. — 2 червня 1793 р. — повалення монархії та встановлення республіки;
 • 2 червня 1793 р. — 27 липня 1794 р. — Якобінська диктатура;
 • 27 липня 1794 р. — 9 листопада 1799 р. — термідоріанський режим.

Учитель переходить до викладу подій з використанням слайдів відеоряду чи ілюстрацій, під час якого учні заповнюють хронологічну таблицю з пропусками «Події першого та другого періодів революції».

Дата

Подія

5 травня 1789 р.

створення Національних зборів

9 липня 1789 р.

початок революції, взяття Бастилії

4-11 серпня 1789 р.

ухвалення Декларації прав людини і громадянина

5 жовтня 1789 р.

розстріл маніфестації на Марсовому полі

3 вересня 1791 р.

початок роботи Установчих зборів

10 квітня 1792 р.

оголошення Францією війни Австрії

20 вересня 1792 р.

проголошення Франції республікою

21 січня 1793 р.

Робота з історичною картою «Французька революція кінця XVIII ст.»

За допомогою карти історичного атласа показати:

 • 1) кордони Франції напередодні революції;
 • 2) місце і дату початку революції;
 • 3) міста, в яких відбулися найбільші революційні виступи;
 • 4) райони селянських заворушень.

Декларація прав людини і громадянина. Конституція 1791 р.

Лабораторно-практична робота з дослідження історичного документа

 • 1-й варіант — опрацьовує уривок з тексту Декларації прав людини і громадянина;
 • 2-й варіант — опрацьовує уривок з тексту Конституції 1791 р.

Метод «Коло ідей»

Учні на аркуші ватману виписують основні ідеї документів.

Метод «Мозковий штурм»

Учні здійснюють порівняльний аналіз головних ідей обох документів, результати якого записуються до таблиці.

Ідеї Декларації прав людини і громадянина

Ідеї Конституції 1791 р.

Спільні ідеї

Узагальнююча бесіда за питаннями

 • 1. Який документ більшою мірою відбивав інтереси народних мас, буржуазії?
 • 2. У чиїх інтересах громадян поділили на «активних» та «пасивних»?
 • 3. Що, на ваш погляд, є спільного між Конституцією сучасної України і наведеними документами?

Повалення монархії та встановлення республіки

Учні конспектують розповідь учителя та продовжують складання хронологічної таблиці з пропусками «Події першого та другого періодів революції».

Робота з історичною картою

«Французька революція кінця XVIII ст.»

 • 1. Назвіть і покажіть на карті країни, що увійшли до першої антифранцузької коаліції.
 • 2. Покажіть райони повстань прихильників монархії — роялістів.
 • 3. Покажіть, де сформувались осередки контрреволюційної еміграції.

Складання історичних характеристик діячів революції

Учні об’єднуються в малі групи. Учитель демонструє портрети діячів революції (графа О. Г. Мірабо і Лафайета) і пропонує за допомогою підручника скласти невеличкі портрети особистостей, попередньо нагадавши правила складання історичних характеристик:

 • 1. У яку епоху жив.
 • 2. Якими були історичні умови часу діяльності.
 • 3. З якої родини походив.
 • 4. Чиї інтереси відстоював і чому.
 • 5. Які ідеї сповідував.
 • 6. Які особистісні якості виділяли його з-поміж решти діячів.
 • 7. Результати і наслідки діяльності.

Презентація та колективне обговорення характеристик.

Робота з історичним документом

Учні опрацьовують документ і дають відповіді на запитання.

Страта короля

«Барабани б’ють. «Замовкніть!» — кричить король. Він сходить на ешафот не без зволікання; на ньому коричневий камзол, сірі панталони, білі панчохи. Він знімає камзол і залишається у білому фланелевому жилеті з рукавами. Кати підходять до нього, щоб зв’язати його, він відштовхує їх. Руки короля зв’язані, голова оголена — фатальна мить настала. Він підходить до краю ешафоту... обличчя його палає, і він говорить: «Французи, я вмираю безвинно; кажу вам це з ешафоту, готуючись постати перед богом. Я вибачаю своїх ворогів; бажаю, щоб Франція...» Барабани заглушають голос засудженого. «Кати, виконуйте свою роботу!» Кати, побоюючись бути убитими, хапають нещасного Людовіка; на ешафоті відбувається відчайдушна боротьба одного проти шістьох, і його прив’язують нарешті до дошки. Абат Еджворт, нахилившись, шепоче до нього: «Син Святого Людовіка, зійди на небеса!» Сокира падає — життя короля припинилося. Був понеділок 21 січня 1793 року. Королю було тридцять вісім років, чотири місяці і двадцять вісім днів.

У самій Франції вбивство короля розкололо всіх друзів, а за її межами об’єднало всіх ворогів. Братство народів, революційна пропаганда, атеїзм, царевбивство — повне руйнування соціального порядку у світі. Всі королі, прихильники королів і вороги анархії об’єднуються в коаліцію, як для війни за власне життя». (Карлейль Т. Французская революция. История. — М.: Мысль, 1991. — С. 429-430)

 • 1. Чи виправдалися сподівання Мірабо на «революцію без крові і сліз»?
 • 2. Як, на вашу думку, вплинула страта короля на внутрішню і зовнішньополітичну ситуацію у Франції?

V. Узагальнення та систематизація нових знань і умінь

Обґрунтування власної думки

 • 1. Коли вранці 14 липня 1789 р. Людовіку XVI доповіли про захоплення Кастилії, він промовив: «Це бунт!» На це придворні йому відповіли: «Ні, Ваше Величносте, це революція!» З чиєю точкою зору ви погоджуєтеся і чому?
 • 2. Які ідеї французьких просвітників лягли в основу Декларації прав людини і громадянина та Конституції 1791 р. Чи можна назвати ці документи демократичними?

Повернення до мотивації навчальної діяльності методом «Картинна галерея»

Коментування експонатів картинної галереї.

VI. Підбиття підсумків уроку. Висновки. Рефлексія

Метод «Відкритого мікрофона»

З’ясування основних питань уроку.

VII. Домашнє завдання

1. Опрацювати текст параграфа, вивчити нові історичні поняття та дати.

2. Випереджальне завдання для двох учнів: за допомогою додаткових джерел підготувати повідомлення про М. Робесп’єра, Ж. П. Марата та Г. Бабефа.

3. Написати есе на тему: «Чи була необхідною для перемоги революції страта Людовіка XVI?»