Серія «Мій конспект». «Всесвітня історія». 9 клас

УРОК 30

ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ. РЕЛІГІЯ І МОРАЛЬ

Навчальні цілі: характеризувати особливості повсякденного життя людей наприкінці XVIII — у XIX ст., наслідки урбанізації та масових міграцій; визначати процеси, які найбільше впливали на життя пересічної людини; аналізувати відмінності у житті та побуті різних соціальних груп; висловлювати власне судження щодо особливостей повсякденного життя в означений період; застосовувати й пояснювати на прикладах терміни та поняття.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Форма уроку: семінар.

Обладнання: підручник, настінна карта, атлас, дидактичний матеріал.

Поняття та терміни: «урбанізація», «міграція», «пролетар», «фемінізм», «емансипація», «суфражизм», «масова культура».

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Становлення індустріального суспільства в європейських країнах і США спричинило значні зміни в умовах життя людини. У XIX ст. відбувається різка зміна середовища — у життя людей впроваджуються різноманітні науково-технічні досягнення і винаходи, більшість яких використовуються і нині. Зміни також сталися в умовах життя та побуті людини.

Представлення теми та очікуваних результатів.

Ознайомлення з правилами проведення заняття

 • 1. Учні вдома готують повідомлення на одне із запропонованих запитань.
 • 2. Учитель визначає двох помічників, які ведуть персональний облік навчальних досягнень однокласників.

Критерії оцінювання повідомлення

Презентація повідомлення — 8 балів: виклад матеріалу — 3 б., структурованість відповіді — 2 б.; оціночні судження та висновки — 2 б.; регламент (3 хв.) — 1 б.

Відповіді на запитання — 4 бали: об’єктивність - 1 б.; аргументованість відповіді - 2 б.; послідовність — 1 б.

Запитання до доповідача — 2 б.

Доповнення — 3 б.: актуальність - 1 б.; відповідність темі — 1 б.; лаконічність — 1 б.

Картка оцінювання

Прізвище

Повідомлення 8 б.

Відповіді на запитання 4 б.

Запитання 2 б.

Доповнення 3 б.

III. Основна частина уроку

Особливості та умови процесу урбанізації у XIX ст.

Презентація учнівського повідомлення

Населення країн Європи та США у XIX ст. (у млн осіб)

Країна

1800 р.

1900 р.

Німеччина

24,5

56,4

Велика Британія

10,5

37,0

Франція

26,9

39,0

Італія

17,2

32,5

Росія

37,0

125,6

США

5,3

76,2

Обговорення повідомлення, відповіді на запитання, доповнення.

Формування проміжних висновків

Зростання кількості міського населення у XIX ст. спричинили такі чинники:

 • промислова революція і розвиток фабрично-заводської промисловості;
 • покращення землекористування і запровадження нових методів ведення сільського господарства, внаслідок чого велика кількість сільського населення опинилася без роботи і вимушена була шукати її у містах;
 • демографічний вибух: значне зростання чисельності населення у країнах Європи;
 • ознакою нової доби стали значні міграції.

Побутові умови повсякденного життя людей наприкінці XVIII — XIX ст.

Презентація учнівського повідомлення

Обговорення повідомлення, відповіді на запитання, доповнення.

Релігія, мораль, права й свободи громадян

Презентація учнівського повідомлення

Обговорення повідомлення, відповіді на запитання, доповнення.

IV. Узагальнення та систематизація нових знань і умінь

Метод «Одним реченням»

Одним реченням по черзі, не повторюючись, визначити зміни в суспільстві та нові риси, які відрізняли людину XIX ст. від людини XVIII ст.

V. Домашнє завдання

Підготувати експозицію та екскурсію до тем:

 • 1-а група. «Розвиток науки наприкінці XVIII-XIX ст.» (6 залів — 6 екскурсоводів): «Фізика»; «Хімія»; «Біологія»; «Медицина»; «Математика»; «Інші науки».
 • 2-а група. Розвиток філософської думки» (1 зал — 1 екскурсовод).
 • 3-я група. «Технічні винаходи» (3 зала — 3 екскурсоводи): «Металургія»; «Машинобудування та металообробка»; «Транспорт, повітроплавання та зв’язок».
 • 4-а група. «Розвиток літератури» (5 екскурсоводів): «Класицизм»; «Натуралізм»; «Романтизм»; «Символізм»; «Реалізм».
 • 5-а група.»Образотворче мистецтво» (5 екскурсоводів): «Імпресіонізм»; «Постімпресіонізм»; «Авангардизм (кубізм і супрематизм)»; «Товариство пересувних художніх виставок (передвижники)».