Серія «Мій конспект». «Всесвітня історія». 9 клас

УРОК 21

США У 1877–1900 РР.

Навчальні цілі: показувати на карті основні індустріальні центри США; визначати причини економічного піднесення країни; висвітлювати основні напрями соціально-економічного і політичного розвитку США в останній третині XIX ст.; порівнювати економічний розвиток США з країнами Європи; називати напрями територіальної та економічної експансії США.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Основні дати: 1867 р. — США придбали у Росії Аляску; 1873—1877 рр. — економічна криза; 1 травня 1886 р. — розстріл демонстрації в Чикаго; 1890 р. — закон Шермана; 1898 р. — війна США з Іспанією.

Історичні особистості: Т. Рузвельт, В. Форд, Дж. Рокфеллер, Дж. Шерман.

Обладнання: підручник, карта, електронний атлас «Країни Америки наприкінці XIX ст.», електронна дошка або два фліп-чарти.

Поняття та терміни: «двопартійна система», «трест», «корпорація», «расова сеґреґація», «Американська федерація праці», «антимонопольне законодавство», «справедливий курс», «доктрина «відкритих дверей та рівних можливостей», «суфражизм».

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Перевірка та актуалізація опорних знань учнів

1. Письмова робота в парах за картками індивідуальних завдань: «Десять запитань з теми», складених учнями на попередньому уроці. Кожен учасник пари відповідає на 5 запитань. Взаємоперевірка.

2. Заповнити пропуски у тексті: вправа «12 речень». Самоперевірка за поданим зразком (електронна дошка або фліп-чарти).

США середини XIX ст. були на чолі з президентом, який обирався на . З перших 16 президентів 11 були представниками ____ .

Обрання президентом США республіканця означало для їх опонентів ____ втрату свого впливу в уряді. Упродовж грудня 1860—1861 рр. зі складу США вийшло ____ штатів, які утворили ____ й обрали своїм президентом багатого плантатора ____ . У 1861 р. між Північчю і Півднем почалася ____ . Найголовнішим завданням війни було ____ .

Після прийняття закону про ____ почалася роздача вільних земель усім бажаючим. У 1863 р. наступом армії Півночі почався новий етап війни, який завершився ____ Конфедерації.

Відповіді: Республікою, 4 роки, Півдня, Лінкольна, консерваторів, 8, Конфедерацію південних штатів, Д. Девіса, громадянська війна, скасування рабства, гомстеди, розгромом.

III. Мотивація навчальної діяльності

Соціальна мотивація

 • Припустіть, чим вам може бути цікава тема уроку.
 • На які питання ви плануєте отримати відповідь?

Метод «Коло ідей»

Учні визначають «цікавинки» уроку:

 • з’ясувати причини перетворення США в індустріальну країну — світового лідера та шляхи, яким вони цього досягли;
 • оцінити внутрішньо- та зовнішньополітичні пріоритети американської політики, основні напрями політичного курсу американських президентів.

Представлення теми та очікуваних результатів.

IV. Вивчення нового матеріалу. Осмислення нових знань

Економічне піднесення США

Аналітичне дослідження тексту підручника

Складання тез «Причини перетворення США на світового економічного лідера».

 • Багаті природні ресурси і родючі землі.
 • Вигідне географічне положення.
 • Відсутність митних кордонів.
 • Трансконтинентальні залізниці.
 • Іноземні інвестиції в економіку США.
 • Наявність великої кількості робочих рук переселенців.
 • Ліквідація рабства.
 • Розвиток нових галузей: сталевої, нафтопереробної, автомобільної.
 • Використання досягнень технічного прогресу.
 • Фермерський шлях розвитку сільського господарства.
 • Концентрація виробництва та капіталу.

Антимонопольна політика держави

Фронтальна бесіда

 • 1. Що таке монополія?
 • 2. Які форми монополій вам відомі? Які види монополій були найбільш поширеними в європейських країнах?

Метод «Вибери головне»

Формулювання причин, змісту та наслідків антимонопольного законодавства (закон Шермана (1890)) за розповіддю вчителя.

«Справедливий курс» Т. Рузвельта

Робота у малих групах

Обговорення питання «“Справедливий курс” Т. Рузвельта». Презентація роботи груп. Фіксація положень презентацій у таблиці.

№ групи

Питання, що досліджується

Результат дослідження

1-а група

Суть закону

2-а група

Ставлення до монополій (трестів)

3-я група

Розв’язання робітничого питання

4-а група

Охорона природних багатств

5-а група

Зовнішньополітичний курс

Формулювання власного судження (3—4 учні).

Проміжний висновок: перетворення, здійснені на початку XX ст., надали економіці країни більшої збалансованості та динамізму, призвели США до економічного розквіту і світового лідерства.

Зовнішня політика США наприкінці XIX ст.

Вправа на повторення «Одна фраза»

Учні мають однією фразою висловити суть основних положень «доктрини Монро».

Робота над опорним конспектом

За розповіддю учителя учні складають опорний конспект «Експансійна політика США».

Робота з історичною картою

За допомогою карти історичного атласа показати:

 • а) країни, що перебували під впливом США;
 • б) напрями збройних інтервенцій США;
 • в) території, захоплені США внаслідок іспано-американської війни.

Суспільні рухи (расова сеґреґація, суфражизм, робітничий рух)

Робота в малих групах

За алгоритмом: причини, вимоги, прояви, наслідки — учні виконують завдання.

 • 1-а група: характеристика робітничого руху;
 • 2-а група: характеристика жіночого руху;
 • 3-я група: расова сеґреґація.

Стисла інформація груп.

V. Узагальнення та систематизація нових знань і умінь

Складання схеми «Основні напрями зовнішньої політики США»

Бесіда

 • 1. Які чинники забезпечили США лідерство у світі?
 • 2. Як вплинула ліквідація рабства та масова імміграція на економічний розвиток країни?
 • 3. Чим була зумовлена поява антимонопольного законодавства?
 • 4. Чому експансія США обмежувалася Латинською Америкою та Азією?
 • 5. Чому в демократичних США спостерігалися порушення прав людини?

VI. Підбиття підсумків уроку. Висновки. Рефлексія

Метод «5 речень» Формулювання висновків «Головні досягнення США у 1877-1900 рр.».

 • 1. Ліквідація рабства та реконструкція Півдня сприяли економічному піднесенню країни.
 • 2. Використання новітніх досягнень науки та техніки призвели США до світового лідерства.
 • 3. Бурхливий економічний розвиток, зростання монополій зумовили проникнення американського капіталу до Китаю та в зону Тихого океану.
 • 4. Президентство Т. Рузвельта — початок формування правової держави.
 • 5. Наслідок активізації суспільних рухів — утворення профспілок, надання права голосу жінкам, перші успіхи у боротьбі проти расової сеґреґації.

VII. Домашнє завдання

1. Опрацювати текст параграфа, вивчити нові історичні поняття та дати.

2. Дослідницька робота: за допомогою різних історичних та літературних джерел навести свідчення расової сеґреґації та ґендерної дискримінації у США.

3. Випереджальне завдання: підготувати повідомлення за темами:

 • 1-а група: «Земська реформа»;
 • 2-а група: «Судова реформа»;
 • 3-я група: «Міська реформа»;
 • 4-а група: «Військова реформа»;
 • 5-а група: «Реформа освіти»;
 • 6-а група: «Фінансова реформа».