Серія «Мій конспект». «Всесвітня історія». 9 клас

УРОК 20

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ ХІХ СТ.

Навчальні цілі: пояснювати причини втрати Англією промислового лідерства; висвітлювати основні напрямки соціально-економічного і політичного розвитку Великої Британії в останній третині XIX ст.; аналізувати внутрішню та зовнішню політику Великої Британії в останній третині XIX ст.; показувати на карті колоніальні володіння Великої Британії; давати характеристику визначним особистостям цього періоду.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Основні дати: 1870 р. — освітня реформа; 1876 р. — прийняття королевою Вікторією титулу «імператриці Індії»; 1884-1885 рр. — третя виборча реформа; 1899-1902 рр. — англо-бурська війна; 1900 р. — утворення лейбористської партії.

Історичні особистості: В. Гладстон, Б. Дізраелі, Г. Солсбері.

Обладнання: підручник, карта «Англо-бурська війна 1899-1902 рр.», електронний атлас — «Країни Європи у другій половині XIX — на початку XX ст.».

Поняття та терміни: «протекціонізм», «ліберали», «консерватори», «лейбористи», «гомруль», «тред-юніони», «протекторат», «домініон».

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів

Історична естафета «Бліцтурнір»

Команди грають за рядами. На дошці ігрове поле з трьох доріжок (за кількістю рядів), розділене на дистанції відповідно кількості запитань. Почувши запитання, учасники команд по черзі вписують у свою доріжку відповідь.

 • 1. За державним устроєм Велика Британія у XIX ст. була ____ .
 • 2. Вища виконавча влада концентрувалася в руках ____ .
 • 3. Так звані «хлібні закони», що встановлювали високе мито на зерно, були прийняті у ____ .
 • 4. У політичній системі Англії існувала ____ .
 • 5. Партія ліберального напрямку, що підтримувалася буржуазією, — це ____ .
 • 6. У 1834 р. урядом вігів був прийнятий закон ____ .
 • 7. Перший з’їзд чартистів відбувся у ____ .
 • 8. Найбільш тривалим в історії Англії було правління ____ .
 • 9. Англійський парламент складався з палати лордів і ____ .
 • 10. Результатом завершення промислового перевороту в Англії стало ____ .
 • 11. Найбільш успішними галузями легкої промисловості в Англії були ____ .
 • 12. У 1867 р. відбулася ____ .
 • 13. Спадкоємцем торі у другій половині XIX ст. стала ____ .
 • 14. Г. Пальмерстон, В. Гладстон, Д. Ллойд-Джордж — це ____ .
 • 15. Фритредерство — це ____ .
 • 16. Домініони — це держави у складі Британської імперії, які мали ____ .

Відповіді:

 • 1. Парламентською монархією.
 • 2. Монарха.
 • 3. 1815 р.
 • 4. Двопартійність.
 • 5. Віги.
 • 6. Про бідних.
 • 7. 1839 р.
 • 8. Королеви Вікторії.
 • 9. Палати громад.
 • 10. Світове лідерство.
 • 11. Вовняна та бавовняна промисловість.
 • 12. Друга парламентська реформа.
 • 13. Консервативна партія.
 • 14. Лідери лібералів.
 • 15. Закон про вільну торгівлю.
 • 16. Самоврядування.

III. Мотивація навчальної діяльності

Метод «Герб»

Спираючись на знання з історії Англії, намалювати герб або скласти письмово образний символ теми із 3—4 головних, на ваш погляд, компонентів. Обґрунтувати свій вибір.

Представлення теми та очікуваних результатів.

IV. Вивчення нового матеріалу. Осмислення нових знань

Велика Британія в останній третині XIX ст. Утрата Англією промислової першості

Завдання

Учні слухають розповідь учителя, складаючи опорний конспект методом «Вибери головне».

 • Оберіть зі списку два, на ваш погляд найголовніших, фактори, що свідчать про причини спаду англійської економіки. Вибір обґрунтуйте.
 • 1. Більш висока продуктивність праці у країн-суперниць.
 • 2. Більш досконале виробниче обладнання у країн-суперниць.
 • 3. Вкладання грошей не у власну економіку (вивезення капіталу).
 • 4. Дрібні сільгоспвиробники не здатні забезпечити ринок продуктами харчування.

Ліберальні й консервативні уряди. В. Гладстон і Б. Дізраелі

Виклад учителем основних напрямів діяльності лібералів і консерваторів за допомогою таблиць.

Уряди лібералів та консерваторів

Перебування при владі

Партія

Прем’єр-міністр

1868-1874 рр.

ліберали

В. Гладстон

1874-1880 рр.

консерватори

Б. Дізраелі

1880-1885 рр.

ліберали

В. Гладстон

1885-1886 рр.

консерватори

Р. Солсбері

1886 р.

ліберали

В. Гладстон

1886-1892 рр.

консерватори

Р. Солсбері

1892-1894 рр.

ліберали

В. Гладстон

1894-1895 рр.

ліберали

А. Розбері

1895-1902 рр.

консерватори

Р. Солсбері

Основні напрями діяльності лібералів і консерваторів

Ліберали

Визнана законною діяльність профспілок і страйки; на виборах до парламенту запроваджено таємне голосування;

виборча реформа дала право голосу більшості робітників і селян

Консерватори

Остаточно скасована заборона на страйки, дозволена діяльність кооперативів;

закони про обмеження робочого дня 54 год. на тиждень і про охорону дитячої праці

Завдання

 • 1. Які основні програмні положення консерваторів і лібералів забезпечили їм перемогу на парламентських виборах кінця XIX ст.?
 • 2. Охарактеризуйте основні ознаки політики В. Гладстона та Б. Дізраелі.

Ірландське питання

Робота за методом «Шість речень»

Опис учителем проблеми. Створення індивідуальних учнівських нотаток з почутого — «Шість речень».

 • 1. У 80-х роках XIX ст. загострилося ірландське питання. Населення Ірландії, що вважалася частиною Великої Британії, але фактично була напівколонією, розгорнуло боротьбу за самоврядування — гомруль, яку очолив депутат парламенту Чарльз Парнелл.
 • 2. Він використовував усі можливі парламентські методи — обструкцію, позови, запити, аби привернути увагу громадськості до проблем Ірландії.
 • 3. Водночас селяни, керовані Земельною лігою, розгорнули боротьбу проти англійських лендлордів, знищуючи їхні маєтки, врожай, худобу.
 • 4. Одним із нових методів боротьби став бойкот (від прізвища капітана Бойкота, щодо якого уперше було застосовано таку форму боротьби).
 • 5. Продовжувалася боротьба за вирішення релігійного питання, яка призвела до відокремлення ірландської церкви від держави у 1868 р.
 • 6. У 1886 р. уряд Гладстона вніс до парламенту закон про гомруль, але його було відхилено, внаслідок чого ліберали зазнали поразки на виборах.

Зовнішня політика Англії

Виклад питання за алгоритмом

Розширення колоніальної імперії — контрольний пакет Суецького каналу (1875) — королева Вікторія — «імператриця Індії» (1876) — захоплення Бірми, Нігерії, Сомалі, Кенії, Танганьїки, Уганди та частини Південної Африки — англо-бурська війна (1899—1902) — отримання Трансваалем та Помаранчевою республікою прав домініонів — участь у розподілі сфер впливу в Китаї, Ірані, Сіамі, Туреччині.

Робота з історичною картою, заповнення контурної карти

За допомогою карти історичного атласа показати:

 • а) Британські володіння на 1899 р.;
 • б) наступ бурів у жовтні 1899 — січні 1900 рр.;
 • в) шляхи доставки англійських військ; наступ англійських військ у жовтні 1899 — вересні 1900 рр.;
 • г) анексія бурських республік; основні райони партизанської війни бурів;
 • д) межі утвореного британського домініону.

V. Узагальнення та систематизація нових знань і умінь

Індивідуальні завдання «Десять запитань з теми» Постановка запитань до матеріалу уроку.

VI. Підбиття підсумків уроку. Висновки. Рефлексія

Метод «Три речення»

Передати головний зміст почутого на уроці трьома реченнями.

VII. Домашнє завдання

1. Опрацювати текст параграфа, вивчити нові історичні поняття та дати.

2. Закінчити заповнення контурної карти.

3. Заповнити таблицю «Англо-бурська війна».

Причини війни

Наслідки війни

4. Чому африканці не підтримали бурів у війні проти Великої Британії?