Серія «Мій конспект». «Всесвітня історія». 9 клас

УРОК 18

ФРАНЦІЯ 1870–1900 РР.

Навчальні цілі: показувати на карті територію Франції, дати оцінку, французькій колоніальній імперії; називати причини та наслідки франко-прусської війни; висвітлювати основні напрями соціально-економічного і політичного розвитку Франції в останній третині XIX ст.; давати характеристику визначним особистостям цього періоду.

Тип уроку: комбінований.

Форма уроку: урок-дослідження.

Основні дати: 1870-1871 рр. — франко-прусська війна; 4 вересня 1870 р. — проголошення Третьої республіки; 18 березня — 28 травня 1871 р. — Паризька комуна; 1875 р. — прийняття Конституції Третьої республіки; 1888-1892 рр. — Панамська криза; 1891-1893 рр. — оформлення союзу Франції та Росії; 1894-1906 рр. — справа Дрейфуса; 1899 р. — перша Паризька всесвітня виставка.

Історичні особистості: Наполеон III, Ж. Тьер, Л. Гамбетта, Ж. Клемансо, Ж. Буланже, Р. Пуанкаре.

Обладнання: підручник, карта «Франко-прусська війна 1870-1871 рр.», електронний атлас «Країни Європи у другій половині XIX — на початку XX ст.», контурна карта, текст документа «Конституційний закон про організацію державної влади в Третій республіці».

Поняття та терміни: «Друга імперія», «Паризька комуна», «Третя республіка», «фінансова олігархія», «справа Дрейфуса», «корупція», «антисемітизм».

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів

Вступна бесіда

 • 1. У чому полягали особливості розвитку Франції часів Першої та Другої республік? Пригадайте, які події призвели до їх проголошення.
 • 2. Що спричинило падіння республіки і відновлення монархії у Франції?

III. Мотивація навчальної діяльності

Створення інтриги

Військова поразка, окупація, капітуляція, втрата частини територій, «уряд національної зради», економічна і політична нестабільність...

Що об’єднує всі ці поняття і як вони можуть стосуватися нашого уроку?

Представлення теми та очікуваних результатів.

IV. Вивчення нового матеріалу. Осмислення нових знань

Криза Другої імперії. Франко-прусська війна 1870—1871 рр.

Розкриття передумов, причин та приводу до війни.

Дослідження ілюстративного матеріалу

Коментований перегляд ілюстрацій електронного атласа; відповідь на запитання:

 • 1. «Імперія — це я. Карикатура на Наполеона». Як ви розумієте карикатуру? Чому Наполеон зображений так?
 • 2. «Зустріч Наполеона III з Бісмарком після поразки Франції у війні». Де могла відбутися зустріч? Про що могли говорити учасники зустрічі?
 • 3. «Зустріч Наполеона III з Вільгельмом І». Припустіть, коли і з якої нагоди могла статися ця зустріч. На основі чого ви зробили це припущення?
 • 4. «Переговори про капітуляцію французької армії». Чи є учасники переговорів рівноправними партнерами? Що із зображеного на ілюстрації свідчить про це?

Робота з картою

За допомогою карти історичного атласа показати:

 • а) дії прусської армії під час франко-прусської війни;
 • б) межі французьких територій, окупованих прусськими військами.

Складання тез

Опрацювавши матеріал підручника, скласти тези «Наслідки та значення війни».

Паризька комуна

Повідомлення учня

Визначення причин утворення Комуни за доповіддю учня (домашнє дослідницько-інформативне повідомлення).

Становлення Третьої республіки. Конституція 1875 р.

Дослідження історичного документа

Учні опрацьовують документ «Конституція Третьої республіки» (Всесвітня історія: 9 кл. / О. Гісем, О. Мартинюк та ін. — К.:А.С.К., 2000. — С. 213-214) і складають таблицю «Організація державної влади у Франції за Конституцією 1875 р.»

Державний устрій

Парламентська республіка

Вищий орган влади

Національні Збори (двопалатний парламент)

Законодавча влада

Сенат (обирався на 9 років) та Палата депутатів (4 роки)

Виконавча влада

Президент (обирався на 7 років) і Рада міністрів (уряд)

Виборче право

Чоловіки з 21 року

Завдання

 • Порівняйте, у чому полягала відмінність Конституції Третьої республіки від Конституцій Першої та Другої республік.

Зовнішня політика Франції. Формування колоніальної імперії

Аналітичне дослідження за текстом підручника

Учні, опрацювавши відповідний матеріал підручника, складають схему «Французькі володіння в Екваторіальній та Західній Африці».

V. Узагальнення та систематизація нових знань і умінь

Дослідження уривка документа

Групи отримують роздавальний матеріал, опрацьовують його і дають відповіді на запитання.

1-а група. Ф. Енгельс «Французькі поразки»: «Сталося так, що Мак-Магон, знесилений від ран, був звільнений від тяжкого рішення. Зробити заяву про здачу французької армії випало генералові де Вімпфену».

2-а група. Зі спогадів О. фон Бісмарка: «Битися ми повинні, якщо не хочемо взяти на себе роль переможеного без бою. Але успіх залежить значною мірою від тих вражень, які викличе у нас та інших перебіг подій війни; важливо, щоб ми були тими, на кого напали, і галльська пихатість та образливість допоможуть нам у цьому, якщо ми заявимо, що нас не лякають погрози Франції».

3-я група. Із заяви генерала Трошю: «У тих самих виразах я сказав їм, що за сучасного становища речей намагатися утримати у Парижі осаду проти прусської армії було б безглуздо. Зрозуміло..., це було б героїчним безглуздям, але не більше того... Події довели моє передбачення».

Запитання

 • 1. Про яку подію йдеться в уривку?
 • 2. Коли вона відбувалася?

VI. Перевірка набутих знань і умінь

1. Хронологічний диктант «Франко-прусська війна та Паризька Комуна у Франції» з подальшою взаємоперевіркою.

Дата

Подія

13 липня 1870 р.

19 липня 1870 р.

4—6 серпня 1870 р.

1—2 вересня 1870 р.

4 вересня 1870 р.

Жовтень 1870 р.

Грудень 1870 — січень 1871 рр.

28 січня 1871 р.

17 березня 1871 р.

18 березня — 28 травня 1871 р.

22 березня 1871 р.

10 травня 1871 р.

2. Співвіднесіть терміни і поняття.

А Монополія

1 об’єднання підприємств однієї галузі. Учасники об’єднання укладають угоди щодо цін і розподілу ринків збуту, зберігаючи свою власність і комерційну самостійність

Б Картель

2 об’єднання підприємств, які втрачають будь-яку самостійність. Власники підприємств отримують акції на суму внесеного паю

В Синдикат

3 об’єднання підприємств різних галузей господарювання — торговельних фірм, банків, транспортних компаній, що перебувають під єдиним фінансовим контролем одного чи кількох підприємців

Г Трест

4 об’єднання підприємств, що виробляють однорідну продукцію. Учасники синдикату зберігають власність на засоби виробництва і виробничу самостійність, але втрачають самостійність комерційну. Вироблена продукція реалізується як власність синдикату через створену для цього контору

Д Концерн

5 це встановлення підприємцем або групою підприємців контролю над однією чи кількома галузями виробництва з метою збільшення прибутків і ліквідації конкуренції

Відповідь: А 5; Б 1; В 4; Г 2; Д 3.

VIII. Домашнє завдання

1. Опрацювати текст параграфа, вивчити нові історичні поняття та дати.

2. Заповнити порівняльну таблицю «Уряд Франції 1871—1900 рр.».

3. Випереджальне завдання для груп: відшукати в електронних джерелах інформації матеріали з теми «Німеччина у 1871-1900 рр.».

 • 1-а група: проект-схема «Конституція 1871 р.».
 • 2-а група: проект-портрет (демонстрація) «Внутрішня і зовнішня політика О. Бісмарка».
 • 3-я група: хроніка «Німецька соціал-демократія».
 • 4-а група: історична довідка «Перехід Німеччини до світової політики».