Серія «Мій конспект». «Всесвітня історія». 9 клас

ТЕМА 4. УТВЕРДЖЕННЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА У ПРОВІДНИХ ДЕРЖАВАХ СВІТУ

УРОК 17

ФОРМУВАННЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА В ПРОВІДНИХ ДЕРЖАВАХ ЄВРОПИ І В США

Навчальні цілі: характеризувати процес завершення формування індустріального суспільства у провідних державах Європи і США,; визначати причини і наслідки науково-технічної революції кінця XIX ст.; пояснювати причини посилення нерівномірності економічного і політичного розвитку європейських країн і США; давати оцінку впливу утопічного соціалізму, марксизму та інших ідеологій на свідомість людини.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Основні дати: 1848 р. — «Маніфест Комуністичної партії»; 1864 р. — Перший Інтернаціонал; 1867 р. — перший том «Капіталу»; 1889 р. — II Інтернаціонал.

Історичні особистості: А. Сен-Симон, Р. Оуен, П. Прудон, К. Маркс, Ф. Енгельс, О. Бланкі, Ф. Лассаль, Ж. Прудон, М. Бакунін.

Обладнання: підручник, електронний атлас, тема «Країни Європи у другій половині XIX — на початку XX ст.», історична карта до теми; 6 фліп-чартів.

Поняття та терміни: «індустріальне суспільство», «науково-технічна революція», «корпорація», «монополія», «капіталізм», «інвестиції», «міграція», «модернізація», «міжнародний робітничий рух», «фінансово-промислова група», «утопічний соціалізм», «марксизм», «Перший та Другий Інтернаціонал».

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів

Бліцвікторина

 • 1. Яку спільну назву мають революції кінця XVI-XVIII ст.?
 • 2. Назвіть країни, у яких вони відбулися.
 • 3. Якими були їх загальні підсумки?
 • 4. Що таке промисловий переворот? Які його основні ознаки?
 • 5. Які відносини приходять на зміну феодальним у ряді країн Європи та США? Яке суспільство при цьому формуються?
 • 6. Якими змінами у соціально-економічному та культурному житті супроводжується становлення такого суспільства?

III. Мотивація навчальної діяльності

Постановка проблемного запитання

 • Чому утопічний соціалізм, марксизм та інші популярні ідеології та течії виникають саме в XIX ст.?

Представлення теми та очікуваних результатів.

IV. Вивчення нового матеріалу. Осмислення нових знань

Науково-технічна революція кінця XIX ст. та її наслідки. Монополізація економіки

Метод «Коло ідей»

Формування проміжних висновків за повідомленням учнів про суть і наслідки НТР.

Застосування наукових відкриттів у виробництві:

 • 1) активне використання машин і механізмів: парової машини, водяних і парових турбін, двигуна внутрішнього згоряння, верстатів тощо;
 • 2) розвиток мережі залізниць;
 • 3) винайдення нових засобів зв’язку — радіо, телеграфу, телефону;
 • 4) створення автомобіля та літака та ін.

Розповідь учителя

Учитель розповідає про характерні ознаки індустріального суспільства та створення монополій.

Завдання

Заповнити пропуски в логічних ланцюжках.

1. Створення великої машинної індустрії —> ____ — виникнення монополій (картелі, синдикати, трести, концерни) —> ____ — впровадження досягнень НТР —> ____ — вивіз капіталів перевищує вивіз товарів —> ____ — формування світової системи господарювання. Відповідь: переважання промислового виробництва над сільськогосподарським; концентрація виробництва; зрощення промислового і банківського капіталів, формування фінансової олігархії; зростання ролі держави в розвитку економічних процесів.

2. Розвиток ринкових відносин —> ____ —> конкуренція —> ____ — створення великих сучасних підприємств оснащених новою технікою —> ____ —> утворення монополій.

Відповідь: прагнення підприємців отримати максимальні прибутки; розорення дрібних підприємств; концентрація виробництва.

Робота з історичною картою

За допомогою карти історичного атласа показати:

 • а) найбільші економічно розвинені держави світу другої половини XIX ст.;
 • б) міста з населенням понад 1 млн мешканців — великі промислові центри;
 • в) центри металургії та машинобудування;
 • г) місця проведення Всесвітніх промислових виставок.

Суспільно-політичні течії та рухи соціалістичного спрямування середини XIX ст.

Робота у групах з текстом підручника

Опрацювавши відповідний текст підручника, дати характеристику суспільно-політичним течіям соціалістичного спрямування середини XIX ст.:

 • 1-а група: марксизм;
 • 2-а група: прудонізм;
 • 3-я група: бланкізм;
 • 4-а група: лассальянство;
 • 5-а група: анархізм (бакунізм);
 • 6-а група: анархо-синдикалізм.

Оформлення кожною групою складових блок-схеми.

І і II Інтернаціонал

Робота у парах

Складання порівняльної характеристики І і II Інтернаціоналів.

І Інтернаціонал

II Інтернаціонал

Рік і місце заснування

28 вересня 1864 р., Лондон

14 липня 1889 р., Париж

Мета створення

Об’єднання та координація дій робітничого руху

Продовження боротьби за права робітників

Ідеологія

Марксизм

Марксизм

Гасло

«Пролетарі усіх країн, єднайтеся!»

Документи

«Установчий маніфест»

«Тимчасовий статут...»

Учасники

Профспілки, кооперативні асоціації, освітні гуртки,товариства

Марксисти, анархісти, анархо-синдикалісти, соціалісти

Наслідки створення

Об’єднання робітників в єдину організацію; вироблення тактики політичної боротьби; поширення марксистських ідей

Удосконалення методів і засобів боротьби, впровадження дня солідарності робітників — 1 Травня

V. Узагальнення та систематизація нових знань і умінь

Обговорення проблемного запитання.

VI. Домашнє завдання

1. Опрацювати текст параграфа, записати в історичний словник і вивчити нові історичні поняття.

2. Скласти історичний портрет одного з лідерів суспільно-політичних рухів.

3. Підготувати повідомлення «Паризька комуна».Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.