Серія «Мій конспект». «Всесвітня історія». 9 клас

УРОК 15

ВІКТОРІАНСЬКА БРИТАНІЯ

Навчальні цілі: характеризувати зовнішню політику Англії, називати її колоніальні загарбання у XIX ст., визначати суть політики блискучої ізоляції; пояснювати причини і наслідки перетворення Англії на провідну економічну державу світу; порівнювати програми діяльності ліберальної та консервативної партій; визначати наслідки другої парламентської реформи.

Тип уроку: комбінований.

Форма уроку: проблемний урок.

Основні дати: 1846-1874 р. — лідерство лібералів; 1851 р. — світова виставка у Лондоні; 1855-1858 рр., 1859-1865 рр. — уряд лібералів на чолі з Г. Пальмерстоном; 1868-1874 рр. — уряд лібералів на чолі з В. Гладстоном; 1867 р. — друга парламентська реформа.

Історичні особистості: королева Вікторія, Г. Пальмерстон, В. Гладстон.

Обладнання: підручник, фліп-чарти для групової роботи, плакат зі схемою «Політичний устрій Англії в середині XIX ст.», роздавальний матеріал «Акт про реформу 1867 р.» (витяг).

Поняття та терміни: «майстерня світу», «лібералізм», «фритредерство», «парламентська монархія», «консерватори», «ліберали», «тред-юніони», «домініон», «друга парламентська реформа».

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

Метод «Синтез думок»

Обговорення учнями в групах питання:

 • У чому полягало історичне значення об’єднання Італії та Німеччини?

Заповнення фліп-чартів груп

По завершенні роботи кожна група одним реченням формулює свою думку і передає аркуш іншим групам для доповнення або визначення тези, з якою вони не погоджуються. Після того як усі групи заповнили фліп-чарти, аркуші озвучуються і вивішуються на дошці.

III. Мотивація навчальної діяльності

Постановка проблемного питання

 • Чи є підстави дійсно вважати Англію «майстернею світу»? Які саме?

Індивідуальна робота з таблицею

Заповнити перший стовпчик таблиці.

Факти, відомі мені раніше

Факти, про які я дізнався на уроці

Представлення теми уроку та очікуваних результатів.

IV. Вивчення нового матеріалу. Осмислення нових знань

Економічний розвиток Англії у 50—60 рр. XIX ст.

Складання індивідуальних тезових конспектів за розповіддю учителя.

 • 1. Світове лідерство - результат завершення промислового перевороту.
 • 2. Переваги Англії: рівень промислового розвитку та масштаби торгівлі.
 • 3. Причини високої конкурентоспроможності товарів — якість та дешевизна.
 • 4. Найбільш успішні галузі промисловості — машино- і суднобудування, шерстяна та бавовняна промисловість.
 • 5. Успіхи торгівлі визначалися потужним флотом та вивіз капіталу для заснування нових підприємств і банків.
 • 6. Політика протекціонізму і фритредерства.
 • 7. Стабілізація фунта стерлінга.

Внутрішньополітичний розвиток країни. Затвердження ідей лібералізму

Повідомлення учнів

Вікторія (1819-1901) — королева Сполученого королівства Великобританії та Ірландії (з 1837). Заступила на трон після смерті свого дідька короля Вільгельма IV. У 1840 р. взяла шлюб з Альбертом - князем Кобурзьким. Мала 9 дітей і 34 онуків. Вимагала чіткого дотримання розпорядку дня та правил етикету від усіх підлеглих. Владна і норовиста, намагалася втручатися в державні справи, заявляючи, що «не буде машиною», яка лише підписує папери. Її царювання пов’язане зі зміцненням авторитету корони і завоюванням Англією світового лідерства в економічній і політичній сферах, тому цей період за тривалістю і значенням називають «вікторіанською епохою».

Проблемно-біографічне завдання

 • За матеріалами повідомлень учнів, де характеризуються риси королеви Вікторії, проаналізувати її вплив на розвиток Англії.

Актуалізація знань учнів

 • 1. Що таке політична партія? Яку мету вона перед собою ставить?
 • 2. На кого спирається на шляху досягнення мети?

Робота в парах

На основі дослідження тексту підручника оцініть погляди і дії англійських лібералів і консерваторів.

Складання порівняльної таблиці «Політичні партії Великої Британії»

Ліберальна партія

Консервативна партія

Спадкоємці вігів.

Лідери: Г. Пальмерстон, В. Гладстон, Д. Ллойд-Джордж.

Представляла інтереси торговельно-промислових кіл

Спадкоємці торі.

Лідери: Б. Дізраелі, Дж. Чемберлен, Дж. Каннінг, Р. Піль.

Представляла інтереси великої фінансової та земельної аристократії, англіканської церкви

Проміжний висновок: лібералами, які посідали панівні позиції в англійській політиці з 1846 по 1874 рр. наприкінці 60-х рр. були здійснені важливі перетворення, зокрема у 1867 р. проведена Друга парламентська реформа.

Складання порівняльної таблиці

«Ставлення консерваторів і лібералів до фритредерства»

Консерватори

Ліберали

Вимоги

Скасування митних зборів на продукцію, що ввозилася або вивозилась, невтручання держави в економіку

Запровадження високого мита на імпортовану продукцію

Цілі

Завоювання зовнішніх ринків, отримання максимальних прибутків

Захист внутрішнього ринку, отримання максимальних прибутків

 • Яку мету переслідували прихильники і противники фритредерської політики?

Проблемно-аналітичне завдання

Опрацювати (витяг) з «Акт про реформу 1867 р.» і дати відповідь на запитання.

«Починаючи з 1866 р... кожний дорослий чоловік має право реєструватися як виборець і ...голосувати за кандидата... до парламенту, якщо він досяг повноліття (2 року) і непорочний перед судом; проживав у даному виборчому окрузі протягом року; занесений до списку домовласників або орендарів житлових будинків, які сплачують податки на користь бідних...

Надалі всі виборчі округи з населенням менш ніж 10 тис. осіб, обирають тільки по 1 члену парламенту.

Надалі місто Манчестер і Ліверпуль, Бірмінгем і Лідс обирають відповідно кожний по 3 члени парламенту...» (Хрестоматия по новой истории. 1640-1870: Пособие для учителя / Под ред. В. Сироткина. — М., 1990. — С. 209-210.)

 • 1. Чим новий виборчий закон відрізнявся від реформи 1832 р.?
 • 2. Які недоліки він мав?

Зовнішня політика Англії. Ірландське питання

Розповідь учителя.

Проблемно-пошукові завдання

Відшукати на карті найбільші колонії Англії і, проаналізувавши різні джерела інформації з теми, з’ясувати:

 • 1. Коли і за яких обставин колонії увійшли до складу Британської імперії?
 • 2. Що сприяло розширенню колоніальних володінь Англії? У яких напрямах?
 • 3. Чи є підстави вважати Англію «мачухою інших народів»?

V . Узагальнення та систематизація нових знань і умінь

Індивідуальні завдання «Десять запитань з теми»

Постановка запитань до матеріалу уроку.

Складання таблиці «Колони Великої Британії».

Колонії

Домініони

Протекторати

Підмандатні території

VI. Підбиття підсумків уроку. Висновки. Рефлексія

Формування висновків методом «Коло ідей»

 • 1. У 50-60 рр. XIX ст. в Англії розпочався «золотий вік» індустріального розвитку.
 • 2. Англія стає найпотужнішою країною світу, що дало підстави називати її «майстернею світу».
 • 3. Одночасно з промисловим розвитком відбувається лібералізація політичного життя.
 • 4. В основі зовнішньополітичного курсу Великої Британії було бажання встановити англійський контроль над якомога більшою кількістю країн світу, створивши велику колоніальну імперію.

Індивідуальна робота з таблицею

Заповнити другий стовпчик таблиці.

Факти, відомі мені раніше

Факти, про які я дізнався на уроці

VII. Домашнє завдання

1. Опрацювати текст параграфа, вивчити нові історичні поняття та дати.

2. Закінчити складання таблиці «Колонії Британської імперії».