Серія «Мій конспект». «Всесвітня історія». 9 клас

УРОК 14

ОБ’ЄДНАННЯ ІТАЛІЇ

Навчальні цілі: аналізувати суспільно-політичні течії в національно-визвольній боротьбі за об’єднання Італії; визначати причини, етапи й результати боротьби за об’єднання Італії; висловлювати власну думку щодо впливу діяльності Дж. Гарібальді на італійський національно-визвольний рух.

Тип уроку: комбінований.

Основні дати: 1859 р. — франко-італо-австрійська війна; 1860 р. — похід «червоної тисячі» Дж. Гарібальді; 17 березня 1861 р. —утворення Італійського королівства; 1866 р. — поразка Австрії в австро-пруссько-італійській війні; 20 вересня 1870 р. — здобуття Рима королівськими військами, об’єднання Італії; 1871 р. — поразка Франції у франко-прусській війні, остаточне об’єднання Італії.

Історичні особистості: Віктор-Еммануїл II, Дж. Мадзіні, К. Б. Кавур, Дж. Гарібальді.

Обладнання: підручник, карта «Утворення національних держав в Італії та Німеччині», електронний атлас (тема 4), індивідуальні атласи.

Поняття та терміни: «політична роздробленість», «Італійське королівство», «конституційна монархія», «папа римський», «помірковані ліберали», «республіканці-демократи», «червона тисяча», «Молода Італія», «Італійське національне товариство».

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів

Інтелектуальна розминка

 • 1. Доведіть, що революція 1848-1849 рр. у Італії не була завершеною.
 • 2. Чи згодні ви з твердженням: «Кров було пролито даремно, жертви були марні»?
 • 3. Назвіть 10 характеристик політичного та економічного становища Італії середини XIX ст.

III. Мотивація навчальної діяльності

«Вигаданий епізод»

До тексту про реальні історичні події випадково потрапили вигадані епізоди. Лише продуктивна робота на уроці допоможе вам наприкінці уроку знайти всі вигадані епізоди і виправити їх.

Під час походу Дж. Гарібальді італійське військо оволоділо Палермо і встановили свій контроль над Критом. Після перемоги при Калатафімі в руках гарібальдійців опинилася вся Сицилія. У вересні 1960 р. Гарібальді оволодів Неаполем, проголосивши себе королем Італії. Щоб усунути Гарібальді від керівництва і не допустити революції, Кавур провів народне опитування, за результатами якого землі, звільнені Гарібальді, увійшли до складу Сицилійського королівства на чолі з королем Віктором-Еммануїлом II. Оформлення об’єднання Італії затяглося до початку XX ст. Під час австро-прусської війни Австрія відмовилася від П’ємонту, який був включений до складу Італії. А після франко-прусської війни до Італійського королівства була приєднана Венеція, яка стала столицею держави.

Представлення теми та очікуваних результатів.

IV. Вивчення нового матеріалу. Осмислення нових знань

Політичне та економічне становище Італії. Передумови та причини об’єднання Італії

Аналіз 10 характеристик політичного та економічного становища Італії до завдання № 3 інтелектуальної розминки та самостійне визначення основних причин об’єднання Італії.

Проблемне питання та його розгляд

 • Які прошарки італійського суспільства були зацікавлені в об’єднанні Італії?

Складання схеми

Бесіда

 • 1. Чи були зацікавлені в об’єднанні країни промисловці і підприємці?
 • 2. Яку позицію щодо цього посідали великі землевласники? Чи був цей стан соціально однорідним?
 • 3. Яку позицію і чому посідали наймані робітники?

Висновки

 • Підприємці виступали за об’єднання країни, оскільки були зацікавлені у розвитку виробництва, розширенні ринку збуту, будівництві залізниць, зниженні цін на товари.
 • Наймані робітники домагалися підвищення заробітної плати шляхом розширення виробництва.
 • Великі землевласники, особливо ті, що вели своє господарство за новими технологіями, зацікавлені у збільшенні ринку збуту.
 • Поміщики виступали проти, тому що боялися, що об’єднання країни могло позбавити їх землі.
 • Селяни виступали за об’єднання, оскільки розвиток ринкових відносин мав призвести до ліквідації поміщицьких володінь і переходу її до селян.

Піднесення П’ємонту

Формування учнівський гіпртез

Висунення учнівських гіпотез щодо перетворення П’ємонту на центр об’єднавчого процесу.

 • 1. П’ємонт - найбільш розвинений серед італійських держав.
 • 2. Найбільша густота населення.
 • 3. Розгалужена мережа залізниць.
 • 4. Наявність Конституції.

Два шляхи в боротьбі за об’єднання Італії

Порівняльна таблиця

Шляхи об’єднання Італії

Революційно-демократичний

Ліберально-реформаторський (помірковані)

Мета

Об’єднання країни

Об’єднання країни під керівництвом короля Віктора Еммануїла І

Рушійні сили

Промисловці, підприємці, наймані робітники

Промисловці, підприємці, частина поміщиків

Лідери

Д. Мадзіні, Дж. Гарібальді

К. Кавур

Темпи об’єднання

Швидкі

Повільні

Соціально-економічні результати

Ліквідація феодальних пережитків

Збереження феодальних пережитків

Політичні результати

Проголошення республіки

Утворення конституційної монархії

Запитання

 • 1. Що було спільного і чим різнилися обидва шляхи об’єднання Італії?
 • 2. Які розбіжності були найбільш принциповими? Чим їх пояснити?

Підйом національно-визвольного руху. Походи Гарібальді

Демонстрація ілюстрацій електронного атласа: Дж. Гарібальді; Гарібальді здобуває Палермо, Гарібальді спостерігає за битвою.

Учнівські повідомлення про життя і діяльність Дж. Гарібальді та його походи (випереджальні завдання для двох учнів).

Утворення Італійського королівства. Об’єднання Італії

Розповідь учителя про хід об’єднання Італії.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Співвіднесіть імена історичних осіб і факти їхньої біографії.

1 К. Кавур

А ще студентом вступив до організації карбонаріїв, створив товариство «Молода Італія», що ставило за мету добитися незалежності та об’єднання країни, перетворення Італії на демократичну республіку. Він говорив: «Реформа — справа королів, революція — ось секрет народів»

2 Д. Мадзіні

Б жива легенда італійського народу, безстрашний патріот, який присвятив життя визвольній боротьбі. Одні вважали його ангелом, інші — дияволом. Він був дуже популярний, під його прапором йшли битися з австрійцями всі, хто мріяв про свободу Італії

3 Дж. Гарібальді

В граф. Здобув освіту у військовій академії, але ні військова, ні придворна служба його не приваблювали — заважав незалежний характер. Став уособленням п’ємонтського буржуазного дворянства. Залишивши військову службу, він повернувся до свого маєтку і перебудував господарство на капіталістичній основі

Відповідь: 1 В; 2 А; 3 Б.

VI. Узагальнення та систематизація нових знань і умінь

1. Повернення до вправи «Вигаданий епізод». Виправлення помилок.

У ході походів Дж. Гарібальді на допомогу повсталим на о. Синілії. італійському військові вдалося оволодіти Палермо та встановити свій контроль над Критом. Після перемоги при Калатафімі в руках гарібальдійців опинилася вся Сицилія. У вересні 1960 р. Гарібальді оволодів Неаполем, проголосивши себе королем Італії. Щоб усунути Гарібальді від керівництва і не допустити революції, Кавур провів народне опитування, за результатами якого звільнені Гарібальді землі увійшли до складу Італійського королівства на чолі з королем Віктором-Еммануїлом II. Оформлення об’єднання Італії затягнулося до 1870 р. Під час австро-прусської війни Австрія відмовилася від П’ємонту, який був включений до складу Італії. А після франко-прусської війни до Італійського королівства було приєднано Рим, яка стала столицею держави.

2. Створення міні-есе на тему: «Чому Дж. Гарібальді був усунений від державотворчих процесів в Італії?»

VII. Підбиття підсумків уроку. Висновки. Рефлексія

Колективне обговорення

У ході обговорення учні доходять таких висновків: провідну роль у тривалому процесі об’єднання Італії відіграли народні маси на чолі з Дж. Гарібальді, однак результатами перемоги скористалися прибічники об’єднання «згори».

VIII. Домашнє завдання

1. Опрацювати текст параграфа, вивчити нові історичні поняття та дати.

2. Усно надати відповідь на запитання: «Чому найбільший внесок в об’єднання країни зробили революціонери-демократи, а результатами скористалися ліберали-реформатори?».

3. Випереджальне завдання для двох учнів: скласти біографічне повідомлення про британську королеву Вікторію.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.