Серія «Мій конспект». «Всесвітня історія». 9 клас

УРОК 1

СВІТ НАПРИКІНЦІ XVIII — У XIX ст.

Навчальні цілі: називати хронологічні межі нової історії; встановлювати хронологічну послідовність подій; показувати на карті головні європейські держави; визначати роль технічного прогресу в ґенезі головних держав світу; порівнювати ознаки аграрного та індустріального суспільств; визначати основні зміни в політичному житті, напрями політичної еволюції провідних держав світу, розвитку духовного життя, зміни в побуті людей та їхньому мисленні; застосовувати та пояснювати на прикладах терміни і поняття.

Тип уроку: засвоєння нових знань та вмінь.

Основні дати: кінець XVIII — початок XX ст.— Новий час в історії; 1789-1914 рр. — другий період нової історії; 20-30-ті рр. XIX ст. — революції в Італії, Франції, Іспанії; 1848-1849 рр. — революції у Німеччині, Австрії, Франції, Угорщині, Італії; 60-70-ті рр. XIX ст. — об’єднання Німеччини та Італії; 1861—1865 рр. — Громадянська війна в США; 1861 р. — скасування кріпацтва в Росії.

Обладнання: підручник, історична карта, атлас.

Поняття та терміни: «нова історія», «цивілізація (аграрна, індустріальна)», «Французька революція», «модернізація», «буржуазія», «капіталізм», «конституційна монархія», «парламентаризм», «промислова революція», «республіка», «переділ колоній», «суспільство», «ринкова економіка».

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

Учитель повідомляє тему та навчальні цілі уроку, після чого знайомить учнів з підручником, структурою курсу.

II. Мотивація навчальної діяльності

Учитель називає головні події другого періоду Нової історії, пропонуючи учням занотувати їх у міні-таблицю:

Країна

Головна подія в період з 1789 по 1914 рр.

III. Актуалізація опорних знань

Учні пригадують періодизацію історії Нового часу, дають характеристику його першого періоду, характеризують соціальну структуру аналізують; називають і показують на карті держави, де відбувся промисловий переворот і сталися перші буржуазні революції.

IV. Вивчення нового матеріалу

Формуємо поняття

Учитель дає визначення поняття «індустріальне суспільство», характеризує причини його виникнення і становлення, а також зміни, які відбулися впродовж другого періоду Нової історії в економічній, політичній, соціальній та духовній сферах.

Запитання

 • Чому найбільшим досягненням Нового часу вважають проголошення прав і свобод людини і громадянина?

V. Осмислення та узагальнення нових знань

Заповнення таблиці «Основні зміни другого періоду нової історії» Перелік змін записаний на дошці. Учні розносять їх номери у відповідні рядки таблиці.

Економіка

Політика

Соціальна сфера

Духовна сфера

 • 1) Поширення промислового перевороту у Європі;
 • 2) економічні підйоми та кризи;
 • 3) перенесення акцентів із сільського господарства на промисловість;
 • 4) зміни у соціальній структурі суспільства, поява нових станів;
 • 5) віддаленість церкви від держави;
 • 6) занепад абсолютизму;
 • 7) суспільні реформи;
 • 8) поява політичних партій і течій;
 • 9) розподіл влади;
 • 10) виникнення нових галузей промисловості;
 • 11) розподіл влади;
 • 12) поява найманих робітників;
 • 13) початки правової держави;
 • 14) зміна ставлення до релігії під впливом промислового перевороту та ідей просвітників;
 • 15) виникнення ринкових відносин, формування ринку.

VI. Підбиття підсумків уроку. Висновки. Рефлексія

Фронтальна бесіда

Під час бесіди підбиваються підсумки уроку.

VII. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника

2. Випереджальне завдання для чотирьох учнів: підготувати усні повідомлення з характеристикою діяльності та політичних поглядів:

 • а) Вольтера;
 • б) Ш.-Л. Монтеск’є;
 • в) Ж.-Ж. Руссо;
 • г) Ж. Мельє.
Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

ЗмістПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.