Серія «Мій конспект». «Всесвітня історія». 8 клас

УРОК 9

ІСПАНІЯ

Мета: ознайомитися з подіями історії, процесом формування колоніальної імперії в Іспанії, з’ясувати особливості формування її монархії, її внутрішньої та зовнішньої політики; порівняти особливості абсолютної монархії у Франції та Іспанії.

Основні поняття та терміни: «кортеси», «комунерос», «автодафе».

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина

II. Актуалізація знань

Робота з поняттями

Учні мають дати визначення поняттям: «станова монархія», «централізована держава», «гугенот», «громадянська війна», Генеральні штати, «абсолютна монархія», Реформація, Контрреформація.

Робота з таблицею

Порівняйте станову та абсолютну монархії.

Питання для порівняння

Станова монархія

Абсолютна монархія

Кому належала верховна влада в країні?

Кому належала влада на місцях?

Хто затверджував податки?

Хто видавав закони?

Як збиралося військо?

Бесіда за питаннями

 • 1. Порівняйте положення трьох основних станів Франції.
 • 2. Поясніть, чому у Франції лютеранство витіснило кальвінізм.
 • 3. Поясніть, чому протистояння між католиками і гугенотами призвело до тривалих воєн.

III. Вивчення нового матеріалу

Іспанський абсолютизм

Робота з картою

За допомогою карти атласа й тексту підручника (Подаляк Н. Г., С. 95; Ліхтей І. М., С. 79) виконайте завдання.

 • 1. Назвіть держави, що межували з Іспанією.
 • 2. Назвіть колонії, якими володіла Іспанія.
 • 3. Назвіть території, які входили до складу Іспанської імперії.

Робота зі схемою

Учитель пропонує учням зробити в зошиті схему «Управління Іспанською імперією» та прокоментувати її.

Економічний розвиток

Робота в групах

Учитель ділить клас на групи, нагадує правила групової роботи. Учням пропонується на основі матеріалу підручника (Д’ячков С. В., Литовченко С. Д., С. 57-58; Подаляк Н. Г., С. 97-99), інформативних текстів і документів підготувати повідомлення «Економічний розвиток Іспанії».

Прибутки іспанської монархії від своїх володінь за часів Карла V

Нідерланди до початку царювання Філіппа II вважалися в Європі найбагатшою країною серед усіх володінь іспанського короля, країною, яка давала іспанському уряду більше прибутків, ніж усі інші з Новим Світом разом.

Нідерланди

2 мли флоринів на рік

Італія

1 млн флоринів на рік

Новий Світ

1/2 млн флоринів на рік

Власне Іспанія

1/2 млн флоринів на рік

(История Средних веков: Хрестоматия. — М., 1988. — С. 197.)

Запитання

- Чому величезні володіння Карла V давали менше прибутків, ніж одна провінція Нідерланди?

Повстання «комунерос»

Учитель пропонує учням за допомогою підручника підготувати презентацію «Повстання “комунерос”» (Ліхтей І. М., С. 81; Д’ячков С. В., Литовченко С. Д., С. 55; Подаляк Н. Г., С. 95-96).

Групова робота. Рамка цілі

Цей метод передбачає чотири етапи:

 • 1. Мета (Чому? Навіщо? Для чого?)
 • 2. План (Як? Яким чином?)
 • 3. Дія (Що? Де? Коли?)
 • 4. Результати (Які наслідки? Які підсумки?)

Правління іспанських королів

Учитель пропонує учням заповнити таблицю.

Правління іспанських королів

Напрями зовнішньої політики

Напрями внутрішньої політики

Карл V

Філіпп II

IV. Закріплення знань учнів

Бесіда з учнями

 • 1. Назвіть особливості державного устрою Іспанії.
 • 2. Розкажіть про боротьбу іспанських монархів з Реформацією.

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника (Ліхтей І. М., § 8; Д’ячков С. В., Литовченко С. Д., § 8; Подаляк Н. Г., § 11).

2. Складіть діалог між імператором Карлом V та імператорським радником у січні 1556 р.

3. Підготувати повідомлення про герцога Альба.

4. Почати підготовку до презентації резервного уроку.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.