Серія «Мій конспект». «Всесвітня історія». 8 клас

ТЕМА 4. ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІ ДЕРЖАВИ В XVI — ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII СТ.

УРОК 8

ФРАНЦІЯ

Мета: дати уявлення про економічну та соціальну структуру, причини та основні події релігійних воєн у Франції; дослідити процес зміцнення королівської влади; виховувати толерантне ставлення до інших релігій, неприйняття та осуд релігійного фанатизму.

Основні поняття та терміни: «буржуазія», Реформація, «громадянська війна», Варфоломіївська ніч, «сеньйор», «секуляризація», Генеральні штати; «гарант», «централізована держава», «гугенот».

Основні події:

 • 1562 р. — початок громадянських воєн;
 • 1572 р. — Варфоломіївська ніч.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина

II. Актуалізація знань

Робота з картками

Картка 1

Співвіднесіть імена і факти біографій.

а) М. Лютер

1) вождь Селянської війни в Німеччині

б) Т. Мюнцер

2) реформатор церкви в Німеччині

в) Ж. Кальвін

3) засновник Ордену єзуїтів

г) І. Лойола

4) реформатор церкви у Швейцарії

Відповідь: а — 2; б — 1; в — 4; г — 3.

Картка 2

Із запропонованого переліку оберіть поняття, які характеризують М. Лютера.

 • 1. У дитинстві просив милостиню, виспівуючи псалми на славу Господа.
 • 2. Прихильник жіночої краси.
 • 3. Заснував нове вчення — кальвінізм.
 • 4. Навчався в Ерфуртському університеті.
 • 5. Очолив Селянську війну.
 • 6. Переклав Біблію німецькою мовою.
 • 7. «На тому стою і не можу інакше».

Відповідь: 1, 4, 5, 6, 7.

Картка 3

Із запропонованого переліку оберіть поняття, які характеризують Т. Мюнцера.

 • 1. Був високоосвіченою людиною.
 • 2. Виступав з проповідями на вулицях Віттенберга.
 • 3. Заснував нове вчення — лютеранство.
 • 4. Переконував селян, що влада може перебувати в руках народу.
 • 5. Очолив Селянську війну.
 • 6. Оголосив себе главою церкви.

Відповідь: 1, 4, 5.

III. Вивчення нового матеріалу

Централізація влади

Учитель пропонує учням дати визначення поняття «централізована держава» та записати у зошит.

Стани французького суспільства

Вчитель пропонує учням дати визначення поняття «стани», згадати з історії Середньовіччя традиційні стани суспільства і заповнить схему «Стани французького суспільства».

Економічний розвиток Франції

Робота з картою

Учні мають за допомогою карти атласа «Франція у XVI — першій половині XVII ст.» виконати завдання і скласти у зошиті характеристику економічного розвитку Франції цього періоду.

 • 1. Назвіть мануфактурні центри Франції.
 • 2. Назвіть галузі промисловості, які розвивалися у Франції.
 • 3. Назвіть металургійні центри Франції.
 • 4. Назвіть місця видобування солі.
 • 5. Перерахуйте центри виробництва тканини.
 • 6. Назвіть торгові порти.
 • 7. Назвіть центри виробництва вина.

Громадянські війни у Франції

Метод«Чиста дошка»

Учитель пропонує учням прочитати текст підручника (Ліхтей І. М., С. 72-74; Д’ячков С. В., Литовченко С. Д., С. 50-52; Подаляк Н. Г., С. 88-90) і відповісти на запитання, записані на дошці. У ході відповідей вчитель витирає дошку.

 • 1. У чому полягали причини релігійних воєн?
 • 2. Назвіть лідерів ворогуючих сторін.
 • 3. Назвіть основні події громадянських війн у Франції.
 • 4. Якими були результати громадянських війн?

Франція за часів Генріха IV та герцога Рішельє

Групова робота

Учитель розподіляє клас на дві групи, які на основі домашніх заготовок готують презентації.

 • 1. Франція за часів Генріха IV.
 • 2. Франція за часів герцога Ришельє.

IV. Закріплення знань учнів

Напрям діяльності

Генріх IV

Рішельє

Релігійна

Соціальна

Економічна

Зовнішньополітична

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника (Ліхтей І. М., § 7; Д’ячков С. В., Литовченко С. Д., § 7; Подаляк Н. Г., § 10).

2. Підготувати повідомлення про Філіппа II і Карла V.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.