Серія «Мій конспект». «Всесвітня історія». 8 клас

УРОК 7

ПОШИРЕННЯ РЕФОРМАЦІЇ. КОНТРРЕФОРМАЦІЯ

Мета: розкрити хід та наслідки Реформації в країнах Європи; охарактеризувати ознаки реформаційних вчень, Контрреформації, протестантської церкви; порівняти реформаційні вчення та діяльність їх засновників; виховувати толерантне ставлення до будь-якої релігії та повагу до думок інших.

Основні поняття та терміни: «лютеранство», «кальвінізм», «англіканська церква», Контрреформація, Орден єзуїтів, «протестантизм».

Основні події:

 • 1534 р. — створення Ордену єзуїтів;
 • 1555 р. — Аугзбурзький мир.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина

II. Актуалізація знань

Робота з картою

За допомогою карти атласа «Реформація в Європі в XVI ст.» виконайте завдання:

 • 1. Назвіть державу, до якої входили землі Німеччини.
 • 2. Назвіть держави, які межували зі Священною Римською імперією.
 • 3. Назвіть місто, в якому вперше виступив з протестом проти продажу індульгенцій Мартін Лютер.
 • 4. Назвіть держави Європи, де набув поширення католицизм.
 • 5. Назвіть держави Європи, в яких виникли реформаційні рухи.
 • 6. Назвіть державу, в якій виникло лютеранство.

Робота з хронологією

1. Співвіднесіть дати й події.

а) 1517 р.

1) прийняття програми «Дванадцять статей»

б) 1520 р.

2) початок Реформації

в) 1525 р.

3) селянська війна в Німеччині

4) відлучення Лютера від церкви

Відповідь: а — 2; б — 4; в — 1.

2. Розмістить події в хронологічному порядку.

 • а) Селянська війна в Німеччині;
 • б) відлучення Лютера від церкви;
 • в) підписання миру між католиками й протестантами;
 • г) виступ Лютера з «95 тезами»;

Відповідь: г — б — а — в.

III. Вивчення нового матеріалу

Поширення Реформації

Учитель пропонує учням на основі розповіді учителя або самостійної роботи з підручником заповнити таблицю «Протестантські церкви».

Держава

Назва церкви

Засновник

Головні ідеї

Контрреформація

Учні мають опрацювати документ у підручнику (Ліхтей І. М., С. 63; Д’ячков С. В., Литовченко С. Д., С. 45; Подаляк Н. Г., С. 83) і дати відповіді на запитання.

 • 1. Назвіть риси характеру та чесноти, які повинні мати віряни.
 • 2. Як ви вважаєте, до чого може привести така сліпа відданість?

IV. Закріплення знань учнів

Робота з картою

За допомогою карти атласа «Контрреформація в Європі в XVI ст.» виконайте завдання:

 • 1. Назвіть держави, на які проширився протестантизм.
 • 2. Назвіть держави, де проживало православне населення.
 • 3. Назвіть держави, в яких перемогла Контрреформация.
 • 4. Назвіть найважливіші єзуїтські центри.
 • 5. Назвіть головні центри Контрреформації.

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника (Ліхтей І. М., § 6; Д’ячков С. В., Литовченко С. Д., § 6; Подаляк Н. Г., § 9).

2. Підготувати матеріали для групової роботи:

 • 1) Франція за часів Генріха IV.
 • 2) Франція за часів герцога Рішельє.