Серія «Мій конспект». «Всесвітня історія». 8 клас

ТЕМА 3. РЕФОРМАЦІЯ І КОНТРРЕФОРМАЦІЯ

УРОК 6

РЕФОРМАЦІЯ

Мета: з’ясувати причини, хід та наслідки Реформації в Німеччині; розкрити основні напрями Реформації в Німеччині; розвивати вміння аналізувати історичну інформацію крізь призму технологій розвитку критичного мислення; виховувати толерантне ставлення до будь-якої релігії та повагу до думок інших.

Основні поняття та терміни: Реформація, «індульгенція», Селянська війна, «буржуазна революція».

Основні події:

 • 1517 р. — виступ Лютера проти індульгенцій;
 • 1524—1525 рр. — Селянська війна.

Тип уроку: урок вивчення нових знань.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина

II. Актуалізація знань

Робота в парах

 • 1. За яких історичних обставин виникло християнське віровчення?
 • 2. Коли відбувся розкол християнства на католицизм і православ’я?
 • 3. Що означає вислів «феодальна роздробленість»?
 • 4. Як впливала роздробленість на розвиток суспільства?

III. Вивчення нового матеріалу

Німеччина на початку XVI ст.

Метод «Чиста дошка»

 • 1. Де і коли утворилась Священна Римська імперія німецької нації?
 • 2. Якій династії належала влада на поч. XVI ст. у Священній Римській імперії?
 • 3. Хто обирав імператора?
 • 4. Чому не було укладено союз німецьких міст із королівською владою?
 • 5. Хто висунув ідею перетворення роз’єднаних німецьких земель в єдину державу? Чому?
 • 6. Що спричинило наступ на феодальну «дрібнодержавність»?

Лютер і Мюнцер — два варіанти Реформації

Групова робота. Рамка цілі

Цей метод передбачає чотири етапи:

 • 1. Мета (Чому? Навіщо? Для чого?)
 • 2. План (Як? Яким чином?)
 • 3. Дія (Що? Де? Коли?)
 • 4. Результати (Які наслідки? Які підсумки?)

Згідно з алгоритмом учні самостійно опрацьовують текст підручника та заповнюють таблицю «Реформація: Лютер та Мюнцер».

Варіант Лютера

Варіант Мюнцера

1. Мета. Рух за очищення церкви від пороків (у першу чергу проти продажу індульгенцій), за нову дешеву церкву

1. Мета. Рух за нову дешеву церкву, а також за суспільство, де всі будуть рівними: «Вся влада повинна бути віддана простому народові»

2. План. Реформацію може здійснювати тільки влада, а не народ (мирним шляхом)

2. План. Реформації можна досягти шляхом перевороту (революції) силами селянства і міської бідноти (силовим шляхом)

3. Дія. 31 жовтня 1517 р. — він прибив до дверей Замкової церкви у Віттенберзі тези, в яких спростовувалася рятівна сила індульгенцій

3. Дія. 1524-1525 рр. — Селянська війна в Німеччині, очолена Т. Мюнцером; кінець 1524 р. — «Статейний лист»

4. Утворення нової гілки християнства — протестантизму (лютеранства)

4. Цілковита поразка селян, страта Т. Мюнцера та його послідовників (близько 100 тис. осіб)

IV. Закріплення знань учнів

Клас ділиться на три групи, кожна з яких має виконати певне завдання.

Гра «Я знаю 5 імен...» (1-а група)

Учні називають п’ять імен, персоналій (можна й більше), які стосуються даної теми. Наприклад: Мартін Лютер, Томас Мюнцер, Карл V, Габсбурги, Лев X.

Гра «Точність — ввічливість королів» (2-а група)

Учні записують дати, що зустрічаються в тексті підручника. До кожної дати пропонуємо запитання, відповіді на які мають бути точними та лаконічними.

1483—1546; 1489—1525; 1517; червень 1524; 1524-1525 рр.

 • 1. З якими подіями пов’язані ці дати?
 • 2. Позначте у зошитах століття, що стосуються виписаних вами дат. Назвіть їх.
 • 3. Скільки років прожив Лютер? Мюнцер? Чому Лютер прожив довше?
 • 4. Що було раніше — виступ Лютера проти індульгенцій чи початок заворушень у південно-західній Німеччині?
 • 5. Скільки років минуло від дня смерті Лютера? Мюнцера?

Гра «Енциклопедист» (3-я група)

Учні записують в зошитах терміни та поняття, що зустрічаються в процесі вивчення нової теми, та пояснюють їх.

Індульгенція — у католицькій церкві — грамота, свідоцтво про повне відпущення гріхів.

Реформація — широкий антифеодальний суспільно-політичний і релігійний рух, який набув форми боротьби проти католицької церкви, в Західній і Центральній Європі в XVI ст.

Селянська війна — масштабне й тривале у часі повстання селян, яке охоплює велику територію.

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника (Ліхтей І. М. § 5, Д’ячков С. В., Литовченко С. Д., § 5; Подаляк Н. Г., § 8).

2. Підготувати повідомлення про М. Лютера.

3. Підготувати повідомлення про селянську війну в Німеччині

4. Скласти речення зі словами: Реформація, індульгенція, Селянська війна, Т. Мюнцер, М. Лютер, дешева церква, нове рівне суспільство.