Серія «Мій конспект». «Всесвітня історія». 8 клас

ТЕМА 2. ЛЮДИНА РАННЬОЇ НОВОЇ ДОБИ

УРОК 4

МАТЕРІАЛЬНИЙ СВІТ І СУСПІЛЬСТВО

Мета: дати учням уявлення про зміни, які відбулися в соціальній структурі та господарському житті суспільства Нового часу; охарактеризувати нові ознаки матеріального світу, нових цінностей західноєвропейців.

Основні поняття та терміни: «біржа», «акції», «капітал», «мануфактура», «нове дворянство», «фермери», «абсолютизм», «буржуазія», «наймані робітники», «меркантилізм».

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина

II. Актуалізація знань

Бесіда за питаннями

 • 1. Назвіть території, на які поширювався вплив Іспанії згідно з Тордессильясським договором.
 • 2. Назвіть території, на які поширювався вплив Португалії згідно з Тордесильясським договором.
 • 3. Назвіть експедиції, здійснені з метою завоювання нових земель.
 • 4. Розкажіть про підкорення імперії ацтеків.
 • 5. Розкажіть про підкорення держави інків.
 • 6. У чому виявився взаємний вплив європейської та індіанської цивілізацій?

III. Вивчення нового матеріалу

Європа за Нового часу

Робота з підручником

Опрацюйте текст підручника (Д’ячков С. В., Литовченко С. Д., С. 25; Подоляк Н. Г., С. 28) та дайте відповідь на запитання:

 • 1. Як ви вважаєте, чому за Нового часу зростає кількість населення в Європі?
 • 2. Які фактори впливали на тривалість життя в період Середньовіччя?
 • 3. Як ви вважаєте, чому за Нових часів зберігався досить високий рівень смертності серед простих людей? Назвіть її причини.
 • 4. Яка категорія населення переважала на той? Як ви вважаєте чому?

Королівська влада

Робота з персоналіями

Учитель пропонує учням ознайомитися з висловлюваннями європейських монархів та зробити висновок про форму монархічного правління.

1. «Держава — це я». (Людовік XIV — король Франції к. XVII ст.)

2. «Прав у підданих немає, є лише самі обов’язки». (Людовік XIV — король Франції к. XVII ст.)

3. «У моїй особі Бог послав вам благословення. Я чоловік, а весь острів — моя законна дружина. Я голова, а острів — моє тіло; я пастир, а острів — моя отара... Міркувати про те, що Бог може та чого не може, є богохульством. Міркувати про те, що государ може та чого не може, є бунт. Я не дозволю розмірковувати про мою владу... Монархічний порядок є найвищий на землі порядок. Монархи — Божі намісники». (Яків І — король Англії XVII ст.)

4. «Лише в одній моїй особі перебуває королівська влада. Увесь громадський порядок у повному його обсязі походить від мене, інтереси та права нації — всі тут, у моїй руці». (Людовік XV — спадкоємець короля Людовіка XIV)

Зміни у складі суспільства. Нові люди

Робота з підручником

Опрацювати текст підручника (Ліхтей І. М., С. 37; Д’ячков С. В., Литовченко С. Д., С. 23-24; Подаляк Н. Г., С. 39-40) і скласти схему «Соціальна структура суспільства».

Економічні зміни. Капіталістичне господарство

Робота з документами

Учні мають ознайомитися з документами (Ліхтей І. М., С. 21; Д’ячков С. В., Литовченко С. Д., С. 35.; Подаляк Н. Г., С. 38) і дати відповіді на запитання:

 • 1. Який тип підприємства з’являється за Нового часу?
 • 2. Назвіть зміни, які відбулися у процесі організації виробництва порівняно із Середньовіччям.
 • 3. Як ви вважаєте, якими були умови праці на цих підприємствах?

IV. Закріплення знань учнів

1. Співвіднесіть терміни та визначення.

а) Банк

1) капіталістичне підприємство, головною ознакою якого є поділ праці на основі ручної праці

б) біржа

2) установа, яка зберігає кошти вкладників, надає кредити та є посередником у платежах і грошових розрахунках клієнтів

в) мануфактура

3) форма ринку, яка характеризується вільною торгівлею товарами, цінними паперами та ін.

г) фабрика

4) політика держави, спрямована на створення державою сприятливих умов для своєї торгівлі

5) капіталістичне підприємство нового типу, яке базується на застосуванні машин, форма великого виробництва

2. Співвіднесіть терміни та визначення.

а) Стан

1) форма правління, за якої верховна влада належить одноосібному спадкоємному правителеві

б) монархія

2) система керування людьми, які проживають на одній території

в) станово-представницька монархія

3) суспільні групи людей, які мають різні права та обов’язки

г) республіка

4) форма правління, за якої монархія спирається на органи станового представництва дворян, духівництва, городян

5) форма правління, за якої влада обирається через певний термін

Відповідь: 1 а — 2, б — 3, в — 1, г — 5; 2 а — 3, б — 1, в — 4, г — 5.

V. Домашнє завдання

1. Прочитати відповідний матеріал підручника (Ліхтей І. М., § 3; Д’ячков С. В., Литовченко С. Д., § 3; Подаляк Н. Г., § 3-4).

2. Підготувати повідомлення про повсякденне життя європейців у Новий час.