Серія «Мій конспект». «Всесвітня історія». 8 клас

УРОК 33

КИТАЙ. ІНДІЯ

Мета: розглянути особливості економічного й політичного становища Індії, Китаю та Японії в епоху Нового часу; ознайомити учнів з досягненнями культури цих країн; показати наслідки проникнення в ці регіони європейців; ознайомити учнів з досягненнями культури представників цих народів та визначити їхній вплив на європейську культуру.

Основні поняття та терміни: «деспотія», «маньчжури», «імперія Великих Моголів», «емір», «раджа», «Делійський султанат», «Рамаяна».

Основні події:

 • 1639-1644 рр. — селянська війна в Китаї;
 • 1630-1652 рр. — час зведення мавзолею Тадж-Махал.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина

II. Актуалізація знань

Співвіднесіть категорії населення та їхні права та обов’язки.

Категорії населення

Права та обов’язки

а) Султан

1) воїни-добровольці, що служили тільки за військову здобич

б) кіннотники

2) працювали переважно на замовлення держави або заможних людей

в) яничари

3) мали право обробляти землю й передавати дітям свій наділ, за це вони повинні були платити або податки до казни султана, або оброк його кінним воїнам

г) башибузуки

4) турецька регулярна піхота

д) землероби

5) верховний власник землі; володів законодавчою, виконавчою та судовою владою;

е) ремісники

6) сплачували особливий грошовий податок — бриз’ю

ж) немусульмани

7) отримували від султана землі з селами за умови несення служби у війську і спорядження декількох вершників з числа селян власним коштом

Відповідь: а — 5; б — 7;в — 4; г — 1; д — 3; ж — 2; е — 6.

III. Вивчення нового матеріалу

Мозковий штурм

Учитель пропонує учням пригадати попередню інформацію щодо Індії ті Китаю. Результати записуються на дошці.

Орієнтовні відповіді учнів

Центри найдавніших цивілізацій; Великий Шовковий шлях; династія Тан; династія Мін; імператор — Син Неба; численні урядовці; ієрогліфи; Конфуцій; шовк; фарфор; чай; папір; раджа; Делійський султанат; Тимур; касти; санскрит; шахи; десяткова система; буддизм.

Учитель пропонує учням згрупувати написані на дошці поняття й скласти орієнтовний план вивчення історії Індії та Китаю.

Орієнтовний план

1. Китай:

 • а) жителі Піднебесної Китайської імперії та їхнє господарське життя;
 • б) утвердження маньчжурської династії Цин;
 • в) культура Китаю.

2. Індія:

 • а) жителі Індії та їх господарство.
 • б) імперія Великих Моголів;
 • в) культура Індії.

Робота у групах за методом «Карусель»

Учитель ділить клас на групи. Кожна група готує відповідь на один з пунктів орієнтовного плану, використовуючи історичні документи і підручник.

Після опрацювання матеріалу групи складають таблицю «Порівняльна характеристика Індії та Китаю».

Питання для порівняння

Індія

Китай

Населення Індії та Китаю, господарське життя

Держава в Індії та Китаї

Культура Індії та Китаю

Висновки

IV. Закріплення знань учнів

1. Співвіднесіть дати та події.

а) 1639-1644 рр.

1) панування маньчжурської династії Цін

б) 1644-1911 рр.

2) роки правління Акбара

в) 1556-1605 рр.

3) зведення мавзолею Тадж Махал

г) 1630-1652 рр.

4) селянська війна в Китаї

Відповідь: а — 4; б — 1; в — 2; г — 3.

2. Визначте, до якої касти в Індії належать названі категорії населення.

 • Жерці, наставники, учителі, учені — ____ . (Брахмани)
 • Військові, державні урядовці, світська знать й аристократія — ____ (Кшатрії)
 • Купці, скотарі, лихварі, землероби — ____ . (Вайшьї)
 • Прибиральники сміття і нечистот — ____ . (Шудри)

3. Закінчіть речення.

У 1644 р. Китай був завойований ____ . Їхній вождь Доргон заснував династію ____ . Маньчжурські князі встановили у Китаї необмежену монархію ( ____ ), яка відзначалася цілковитою сваволею. (Маньжурами, Цин, деспотичну)

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника (Ліхтей І. М., § 28; Д’ячков С. В., Литовченко С. Д., § 29-30; Подаляк Н. Г., § 27-28).

2. Заповнити таблицю «Основні життєві цінності людини Сходу та Заходу».

Людина Сходу

Людина Заходу

3. Підготуватися до уроку узагальнення.