Серія «Мій конспект». «Всесвітня історія». 8 клас

УРОК 31

БОРОТЬБА ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ США. КОНСТИТУЦІЯ США

Мета: ознайомити учнів зі становищем північноамериканських колоній, з’ясувати причини, перебіг подій війни за незалежність та наслідки проголошення США; порівнювати економічний розвиток метрополії та колоній у Північній Америці.

Основні поняття та терміни: «колонія», «метрополія», «Бостонська бійня», «Континентальний конгрес», «Декларація незалежності США», «Версальський мир».

Основні події:

 • 1607 р. — утворення першого постійного поселення англійців в Америці;
 • 1770 р. — «Бостонська бійня»;
 • 1774 р. — І Континентальний конгрес;
 • 1775—1783 рр. — війна за незалежність США;
 • 4 липня 1776 р. — прийняття Декларації незалежності США.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина

II. Актуалізація знань

Творче завдання

Визначте, про яких правителів Росії XVIII ст. йдеться.

1. М. М. Карамзін: «Росіяни хвалили її царювання: вона виявляла до них більше довіри, ніж до німців, відновила владу Сенату, скасувала смертну страту, мала коханців добродушних, пристрасть до розваг і ніжних віршів». (Єлизавета)

2. М. М. Щербатов: «Безліч заснованих нею закладів, для користі народної заведених, насправді не суть, а лише ознаки її славолюбства, бо якби дійсно мала на увазі користь державну, то, відкриваючи заклади, докладала б зусилля до їхнього успіху, проте задовольнилася відкриттям цих закладів і запевненнями, що серед нащадків вона яко засновниця оних назавжди буде вшанована, про успіх не дбала і, бачачи зловживання, їм не перешкоджала». (Катерина II)

III. Вивчення нового матеріалу

Колонізація Північної Америки у XVII—XVIII ст.

Бесіда з учнями

 • 1. Дайте визначення поняттям «колонія», «метрополія».
 • 2. Назвіть причини, через які європейці переселялися до Америки.

Робота з картою

За допомогою карти історичного атласа «Війна за незалежність англійських колоній в Америці в 1775-1783 рр. Утворення сполучених Штатів Америки» назвіть:

 • 1) держави, які у першій половині XVIII ст. мали колонії в Північній Америці;
 • 2) племена індіанців, які проживали на цих територіях;
 • 3) міста, які були першими засновані на Атлантичному узбережжі;
 • 4) американські колонії.

Війна за незалежність

Самостійна робота з підручником

Учитель пропонує учням самостійно прочитати текст підручника (Ліхтей І. М., С. 227; Д’ячков С. В., Литовченко С. Д., С. 174; Подаляк Н. Г., С. 214) і заповнити таблицю «Війна за незалежність у Північній Америці».

Дата

Подія

Наслідки

Декларація незалежності Робота з документом

Вчитель пропонує учням прочитати документ (Ліхтей І. М., С. 225-226; Д’ячков С. В., Литовченко С. Д., С. 170-173; Подаляк Н. Г., С. 211-215) і дати відповіді на запитання.

Конституція США

Робота з документом

Учитель пропонує учням ознайомитися з документом і виконати завдання.

Із Конституції Сполучених Штатів Америки (1787)

Стаття І

§ 1. Всі законодавчі права, що надаються цією Конституцією, повинні належати Конгресові Сполучених Штатів, який має складатися із Сенату і Палати представників.

§ 2. Палата представників повинна складатися з членів, що обираються кожні два роки населенням штатів (...).

§ 3. Сенат Сполучених Штатів повинен складатися з двох сенаторів від кожного штату, обраних законодавчими зборами цих штатів (...).

Стаття II

§ 1. Виконавча влада повинна бути надана президентові Сполучених Штатів Америки. Він має перебувати на цій посаді протягом чотирьох років (...).

§ 2. Президент буде головнокомандуючим армією і флотом Сполучених Штатів (...).

Йому належить право укладати трактати на пропозицію і за схваленням Сенату з тим, щоб це схвалення було висловлене двома третинами присутніх сенаторів (...). (Дрібниця В. О., Крижанівська В. В. Всесвітня історія. Нова історія XVI — к. XVIII ст. — К., 1998. — С. 190.) Завдання

 • 1. Опишіть державний устрій США. Кому належала виконавча, законодавча влада?
 • 2. Назвіть повноваження Президента США.
 • 3. Намалюйте схему «Найвищі органи влади в США».

IV. Закріплення знань учнів

Словниковий диктант

Учні мають дати визначення термінам і поняттям «колонія», «метрополія», «президент», «республіка», «конфедерація», «конгрес», «конституція», «демократія».

V. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний матеріал підручника (Ліхтей І. М. § 26; Д’ячков С. В., Литовченко С. Д., § 26; Подаляк Н. Г., § 25).