Серія «Мій конспект». «Всесвітня історія». 8 клас

УРОК 30

ЕПОХА КАТЕРИНИ II

Мета: охарактеризувати внутрішнє та зовнішнє становище Росії у цей період, удосконалювати навички учнів у визначенні ролі особи в історії; продовжити розвивати вміння аналізувати та працювати з історичними джерелами, текстами, таблицями.

Основні поняття та терміни: «сенат», «Семирічна війна», «розподіли Польщі».

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина

II. Актуалізація знань

Робота з хронологією

Співвіднесіть дати та події.

а) 1700-1721 рр.

1) прийняття Петром І титулу імператора

б) 1703 р.

2) розгром шведів під Полтавою

в) 1709 р.

3) роки життя Петра І

г) 1721 р.

4) Північна війна

5) заснування Санкт-Петербурга

Відповідь: а — 4; б — 5; в — 2;г — 1.

Робота з картою

За допомогою карти атласа «Утворення Російської імперії (к. XVII-XVIII ст.)» дайте відповіді на запитання.

 • 1. Назвіть напрями військових походів Петра І.
 • 2. Назвіть корабельні верфі, які заснував Петро І.
 • 3. Назвіть основні битви Північної війни.
 • 4. Назвіть маршрут відступу І. Мазепи та Карла XII.

Робота з поняттями

Співвіднесіть терміни та поняття з визначеннями.

а) Сенат

1) вища установа, що керувала православною церквою

б) колегія

2) найвищий державний орган, підлеглий імператору у справах законодавства і державного управління

в) губернія

3) центральна урядова установа, що відала окремими галузями

г) Синод

4) закон про систему чинів і порядок проходження державної служби

д) «Табель про ранги»

5) основна адміністративно-територіальна одиниця

е) рекрут

6) постійне професійне військо

ж) регулярна армія

7) особа, що відбуває військову службу за наймом або як повинність

Відповідь: а — 2; б — 3;в — 5;г — 1; д — 4; е — 7;ж — 6.

III. Вивчення нового матеріалу

Робота в групах

Учитель ділить клас на групи. Кожна група отримує завдання.

 • 1-а група. Епоха палацових переворотів.
 • 2-а група. Внутрішня політика Катерини II.
 • 3-я група. Повстання О. Пугачова.
 • 4-а група. Зовнішня політика Катерини II.

Епоха палацових переворотів

Завдання

 • 1. Дайте визначення поняттю «палацовий переворот».
 • 2. Визначте час перебування монархів на російському престолі в епоху палацових переворотів.
 • 3. Визначте групи, які приходили до влади та підтримували монархів. Чим характеризувалася їхня діяльність?
 • 4. Заповніть таблицю «Епоха палацових переворотів».

Правитель

Час перебування при владі

На кого спирався під час перевороту

Заходи

Внутрішня політика Катерини II

 • 1. Дайте визначення поняттю «освічений абсолютизм». Назвіть заходи «освіченого абсолютизму» Катерини II.
 • 2. Складіть таблицю «Внутрішня політика Катерини II». Повстання О. Пугачова

Запитання

 • 1. Чому, на ваш погляд, О. Пугачов привласнив собі ім’я царя Петра III?
 • 2. Чиї інтереси захищав О. Пугачов і як це вплинуло на склад повстанців?
 • 3. Проти кого було спрямовано повстання?

Робота з картою

За допомогою карти історичного атласа «Утворення Російської імперії (кінець XVIII-XVIII ст.)» виконайте завдання:

 • 1. Назвіть територію, яка була охоплена повстанням О. Пугачова.
 • 2. Назвіть міста, які тримали повсталих в облозі.

Зовнішня політика Катерини II

 • 1. Назвіть напрями зовнішньої політики Катерини II.
 • 2. Складіть таблицю «Війни Російської імперії під час правління Катерини II».

IV. Закріплення знань учнів

1. Заповніть пропуски в тексті.

У другій половині XVIII ст. завдяки політиці імператриці, спрямованій на зміцнення феодального землеволодіння, ____ остаточно оформилося як панівний стан і стало соціальною базою ____ . За Катерини II ____ досягло свого розквіту. Внаслідок погіршення становища ____ дедалі більше зростало невдоволення, яке трансформувалося в грандіозне за своїми масштабами ____ під керівництвом ____ (абсолютизм, дворянство, кріпацтво, селяни, повстання, Омельян Пугачев).

2. Співвіднесіть дати та події.

а) 1762-1796 рр.

1) епоха палацових переворотів

б) 1773-1775 рр.

2) повстання Омеляна Пугачова

в) 1768-1791 рр.

3) правління Катерини II

г) 1725-1762 рр.

4) війни між Росією та Туреччиною

Відповідь: а — 3; б — 2; в — 4; г — 1.

V. Домашнє завдання

1. Прочитати відповідний матеріал підручника (Ліхтер І. М., § 25; Д’ячков С. В., Литовченко С. Д. § 23; Подоляк Н. Г., § 24, С. 198- 208).

2. Скласти порівняльну характеристику правління Петра І та Катерини II.