Серія «Мій конспект». «Всесвітня історія». 8 клас

УРОК 3

ЗАВОЮВАННЯ НОВОГО СВІТУ

Мета: дослідити процес утворення колоніальних імперій; сформувати уявлення про доколумбові цивілізації, проаналізувати наслідки Великих географічних відкриттів для двох світів; сприяти усвідомленню про неприйнятність поневолення людини людиною.

Основні поняття та терміни: «революція цін», «синтез», «колонія», Конкіста, конкістадори, Латинська Америка.

Основні події:

 • 1494 р. — Тордесильясський договір.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина

II. Актуалізація знань

Співвіднесіть дати та події.

а) 1498 р.

1) Перша кругосвітня подорож Ф. Магеллана

б) 1487 р.

2) відкриття X. Колумбом Нового Світу

в) 1519-1522 рр.

3) відкриття морського шляху в Азію Васко да Гамою

4) подорож Бартоломеу Діаша

Бесіда за питаннями

 • 1. Як ви вважаєте, чи досяг Христофор Колумб своєї мети? Власну відповідь потвердьте фактами.
 • 2. Яким чином, на ваш погляд, вплинула подорож Ф. Магеллана на уяву європейців про навколишній світ?
 • 3. Які цивілізації існували в Америці до появи тут європейців? На якому ступені розвитку перебували представники доколумбових цивілізацій з точки зору європейця XVI ст., з точки зору сучасної людини?

III. Вивчення нового матеріалу

Завоювання Нового Світу

Бесіда за питаннями

 • 1. Дайте визначення понять «колонізація», «колонія».
 • 2. Коли і де ми вперше зустрічалися з цим поняттям?
 • 3. Як ви вважаєте, чи відрізняються одна від одної Велика грецька колонізація і колонізація Нового часу? Назвіть основні відмінності.

Робота з картою

Учитель пропонує учням за допомогою карти атласа «Великі географічні відкриття в XV — середині XVII ст. та колоніальні загарбання» дати відповіді на запитання.

 • 1. Назвіть держави, які брали участь у загарбанні колоній.
 • 2. Назвіть державу, яка захопила найбільші колонії.
 • 3. Назвіть індіанські племена, які були завойовані іспанцями.
 • 4. Із кого складалися загони, що захоплювали колонії?

Конкістадори у Новому Світі

Робота з історичними текстами

Учитель пропонує учням ознайомитись з текстом історичних джерел і дати відповіді на запитання.

Текст 1. Нотатки зі щоденника Христофора Колумба від 12 жовтня 1492 р. про першу зустріч із індіанцями

«...Вони повинні бути гарними і розумними та тямущими слугами — я помітив, що вони дуже швидко навчилися повторювати те, що їм говорилося, і я думаю, що вони легко стануть християнами...» (Данилов Д. Д., Кузнецова С. С., Репников А. В., Рогожкин В. А. Всемирная история Нового времени. Конец XV-XVIII век. (зарубежные страны) — М.: Баласс, 2002. — С. 50)

Текст 2. Один із конкістадорів про індіанців

«Більша частина землі заселена та беззаконно узурпована дикими тваринами та нерозумними істотами або грубими дикунами, які через своє безбожне неуцтво та богохульне ідолопоклонство гірші за диких звірів...» (Данилов Д. Д., Кузнецова С. С., Репников А. В., Рогожкин В. А. Всемирная история Нового времени. Конец XV-XVIII век (зарубежные страны). — М.: Баласс, 2002. — С. 50)

 • 1. Як Колумб характеризує індіанців?
 • 2. Як конкістадори обґрунтовували право європейців на чужі землі?
 • 3. Що, на думку конкістадорів, несли європейці Новому Світові?

Значення Великих географічних відкриттів

Бесіда за питаннями

 • 1. Як вплинули на розвиток торгівлі між країнами Великі географічні відкриття?
 • 2. Якими були наслідки Великих географічних відкриттів для підкорених народів?
 • 3. Як ви вважаєте, до чого призвело надходження до Європи значної кількості золота?
 • 4. Чи сприяли географічні відкриття та колоніальні завоювання зростанню виробництва товарів?

IV. Закріплення знань учнів

Заповніть таблицю «Наслідки Великих географічних відкриттів».

Галузь

Наслідки

Торгівля

Промислове виробництво

Наукові знання

Зміни в раціоні європейців

V. Домашнє завдання

1. Прочитати відповідний матеріал підручника (Ліхтей І. М., § 2; Д’ячков С. В., Литовченко С. Д., § 2; Подаляк Н. Г., § 2).

2. Підготувати презентацію «Нова їжа з Америки».

3. За допомогою карти атласа «Великі географічні відкриття в XV — середині XVII ст. та колоніальні загарбання» та географічного атласа заповнити таблицю «Сучасні держави на території колишніх колоній».

Колонія

Назва сучасної держави

Столиця