Серія «Мій конспект». «Всесвітня історія». 8 клас

УРОК 27

ПРОСВІТНИЦТВО ТА АБСОЛЮТИЗМ

Мета: ознайомити учнів з ідеями представників Просвітництва та пропонованими ними моделями облаштування суспільства; досягти розуміння учнями того, що ідеї просвітителів відтворювали погляди буржуазії, що розвивалася.

Основні поняття й терміни: «Просвітництво», «енциклопедисти», «технічний прогрес».

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина

II. Актуалізація знань

Бесіда за питаннями

  • 1. Дайте характеристику правлінню Людовіка XIV.
  • 2. Чому владу Людовіка XIV вважають абсолютною?
  • 3. Назвіть реформи, проведені за часів правління Людовіка XIV.
  • 4. Як ви вважаєте, які наслідки мали реформи? Чому саме?

III. Вивчення нового матеріалу

«Царство Розуму»

Бесіда за питаннями

Учитель пропонує учням дати відповіді на питання:

  • 1. Як ви вважаєте, які зміни у світогляді людей сталися у XV-XVI ст.?
  • 2. Назвіть основні ознаки гуманістичного світогляду.
  • 3. Яким чином мали поширюватися нові ідеї в суспільстві.

Формування поняття

Просвітництво — ідейний рух к. XVII-XVIII ст., заснований на раціоналізмі, розповсюдженні знань, визнанні природних і політичних прав людини.

Самостійна робота з підручником

Вчитель пропонує учням прочитати текст підручника (Ліхтей І. М., § 21, С. 187-189; Д’ячков С. В., Литовченко С. Д., § 20, С. 139-141; Подаляк Н. Г., § 22, С. 176-178) і заповнити таблицю «Ідеї французьких просвітителів».

Просвітителі

Основні ідеї навчання

Вольтер (Франсуа-Марі Аруе, 1694-1778)

Абсолютна монархія є рабством і тиранією. Ідеал суспільного устрою — освічена монархія на чолі з королем-філософом. Реформи, які проводить королівська влада, — ось шлях до «царства розуму», до суспільства, де пануватимуть свобода, рівність і власність.

Необхідність знищення релігійного фанатизму і марновірств. Негативне ставлення до церкви поєднувалося з упевненістю у необхідності існування релігії як засобу впливу на простих людей. Вважав за необхідне скасування всіх сеньйоріальних повинностей

Шарль Луї Монтеск’є

(1689-1755)

Ворог деспотизму, захисник свободи. Свобода — право робити те, що дозволене законом. Розробив вчення про розділення властей на три гілки влади: виконавчої, законодавчої та судової. Заперечення абсолютної монархії як форми правління і заміна її монархією конституційною (на зразок англійської). Засудження нещадної податкової системи, що розоряє народ. Захист недоторканності приватної власності та особистої свободи громадян

Жан Жак Руссо

(1712-1778)

Джерело нерівності й усіх бід у суспільстві — приватна власність. Народ — джерело влади. Ідеал суспільного устрою — демократична республіка дрібних власників. Необхідність зрівняти багатих і бідних

Дені Дідро та його «Енциклопедія»

«Енциклопедія» містила статті, що пропагували нові політичні ідеї: невідчужуваність прав особи, необхідність народного представництва, несправедливість існування у суспільстві привілейованих станів, рівність всіх перед законом.

Піддавали критиці абсолютну монархію та закликали до її повалення, викривали королівський двір. Виступали проти католицької церкви і релігії, захищали селянство, позбавлене землі і придушене податками. Виступали на захист приватної власності і свободи підприємництва, за розвиток промисловості та торгівлі

IV. Закріплення знань учнів

Співвіднесіть імена просвітителів та їхні висловлювання.

а) Вольтер

1) «Для того щоб підняти державу з найнижчого ступеня варварства до вищого ступеня добробуту, потрібні лише мир, легкі податки і терпимість в управлінні»

б) Монтеск’є

2) «Зруйнуйте стару будівлю обману!», «Розчавіть тварюку!», «На землі вистачить благ для всіх, якщо вона буде у загальному володінні», «Найщасливіше для людей, коли государ — філософ»

в) Руссо

3) «Якби Бога не було, його слід би було вигадати, але вся природа свідчить про те, що Бог є». «Необхідний такий порядок речей, за якого різні власті могли б стримувати одна одну»

Відповідь: а — 2; б — 3; в — 1.

V. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника (Ліхтей І. М., § 21; Д’ячков С. В., Литовченко С. Д., § 20; Подаляк Н. Г., § 22).