Серія «Мій конспект». «Всесвітня історія». 8 клас

УРОК 26

ФРАНЦІЯ

Мета: ознайомити учнів з історією Франції в епоху абсолютизму; проаналізувати характер діяльності і реформи Рішельє; дати оцінку політичним діячам.

Основні поняття та терміни: «абсолютизм», «анархія», «едикт».

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина

II. Актуалізація знань

Бесіда з учнями

 • 1. Розкрийте значення поняття «промисловий переворот».
 • 2. Назвіть події, що зумовили промисловий переворот в Англії.
 • 3. Назвіть наслідки промислового перевороту.

III. Вивчення нового матеріалу

Правління Людовіка XIV

Робота в групах

Учитель ділить клас на дві групи. Кожна група на основі інформації, підготовленої вдома, виступає з презентацією на тему «Франція за часів правління Людовіка XIV».

Під час роботи учні мають дати відповіді на запитання.

 • 1. Чи можна говорити, що Франція за часів правління Людовіка XIV досягла свого політичного та економічного розквіту?
 • 2. Як ви вважаєте, чому історики стверджують, що період правління Людовіка XIV був періодом розквіту абсолютизму?
 • 3. Доведіть, що французька аристократія підтримувала твердження короля «Держава — це я!»
 • 4. Назвіть причини погіршення становища Франції.

Внутрішня політика Ж. Б. Кольбера

Самостійна робота з підручником

Вчитель пропонує учням самостійно опрацювати текст підручника (Ліхтей І. М., § 20, С. 182-183; Д’ячков С. В., Литовченко С. Д., § 19, С. 133-134; Подаляк Н. Г., § 21, С. 168-170) і виконати завдання.

 • 1. Назвіть посаду Ж. Б. Кольбера.
 • 2. Назвіть цілі, яких мали досягти завдяки заходам Ж. Б. Кольбера.
 • 3. Які заходи Ж. Б. Кольбера спричинили появу терміна «кольберизм»?
 • 4. Назвіть реформи, які були проведені Ж. Б. Кольбером.
 • 5. Назвіть наслідки діяльності Ж. Б. Кольбера.

IV. Закріплення знань учнів

1. Заповнити порівняльну таблицю «Діяльність Рішельє і Людовіка XIV».

Правління Рішельє

Правління Людовіка

Адміністративна реформа

Фінансова політика

Ставлення до Генеральних штатів і знаті

Ставлення до гугенотів

Зовнішня політика (ведення воєн)

Значення правління для Франції

2. Заповнити таблицю «Внутрішня та зовнішня політика Франції», використовуючи наведені твердження.

Внутрішня політика Франції (А)

Зовнішня політика Франції (Б)

 • 1) Меркантилізм.
 • 2) Створення централізованих мануфактур.
 • 3) Введення суворого контролю за якістю продукції.
 • 4) Створення Вест-Індської та Ост-Індської компаній.
 • 5) Заснування колонії Луїзіани.
 • 6) Війни з Іспанією.
 • 7) Запровадження нових податків.

Відповідь: А — 2, 3, 7; Б — 1, 4, 5, 6.

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати матеріал підручника (Ліхтей І. М., § 20; Д’ячков С. В., Литовченко С. Д., § 19; Подаляк Н. Г., § 21).

2. Скласти у зошиті порівняльну таблицю «Монархія в Англії та Франції: спільне та відмінне».