Серія «Мій конспект». «Всесвітня історія». 8 клас

ТЕМА 8. КРИЗА СТАРОГО ПОРЯДКУ. ПОЧАТОК МОДЕРНІЗАЦІЇ

УРОК 24

АНГЛІЙСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ. ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА

Мета: ознайомити учнів з особливостями економічного розвитку Англії; проаналізувати причини, характер, основні етапи та результати Англійської революції, вдосконалювати навички складання порівняльної характеристики історичних діячів.

Основні поняття та терміни: «буржуазна революція», «громадянська війна», «конституційна монархія», «Реставрація», «протектор», «Білль про права».

Основні події:

 • 1640-1660 рр. — Англійська революція;
 • 1688 р. — державний переворот, повалення династії Стюартів;
 • 1689 р. — ухвалення «Білля про права», початок конституційної монархії в Англії.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина

II. Актуалізація знань

Робота з усвідомленим матеріалом

Характеристика особливостей економічного розвитку Англії в XVI ст.

Бесіда за питаннями

 • 1. Дайте визначення поняття «революція».
 • 2. В якій країні у Новий час відбулася революція?
 • 3. Назвіть наслідки революції для Нідерландів.
 • 4. Які факти свідчать про розвиток в Англії капіталістичних відносин?

III. Вивчення нового матеріалу

Причини революції

Робота з картою

Учитель пропонує учням за допомогою карти атласа «Англія в XVI-XVII ст.» відповісти на питання й виконати завдання:

 • 1. Назвіть корисні копалини, які видобувалися в Англії.
 • 2. У якій галузі мануфактурне виробництво набуло найбільшого розвитку в Англії?
 • 3. Назвіть центри металургії.
 • 4. Назвіть центри виробництва сукна.

Робота з таблицею

Заповніть таблицю «Англія напередодні революції: основні суперечності».

Ознаки феодалізму

Ознаки капіталізму

Збереження цехового виробництва

Зростання кількості мануфактури

Король — верховний власник землі

Огороджування

Монополія короля на продаж деяких товарів

Зростання міст, розширення торгівлі

Селяни утримували феодалів за рахунок сплати оброку

Поява нового дворянства, використання вільнонайманої праці

Англіканська церква прагнула розширити свої земельні володіння

Поширення пуританства

Боротьба Карла І з парламентом

Робота з підручником

Вчитель пропонує учням самостійно ознайомитися з текстом підручника (Ліхтей І. М., § 18, С. 167-170; Д’ячков С. В., Литовченко С. Д., § 16, С. 121-125; Подаляк Н. Г., § 19-20, С. 157-161) і заповнити хронологічну таблицю.

Дати

Подія

1640-1660 рр.

1645 р.

1688 р.

1689 р.

Громадянська війна

Метод «Чиста дошка»

 • 1. Назвіть причини громадянської війни.
 • 2. Назвіть учасників громадянської війни.
 • 3. Яких принципів дотримувався Кромвель, набираючи солдат до своєї армії?
 • 4. Як характеризує Кромвеля його вислів «Сподівайтеся на Бога, але порох тримайте сухим»?
 • 5. Назвіть вирішальну битву між арміями Кромвеля та короля.
 • 6. Як Кромвель вирішив долю короля?

Славна революція

Робота з документами

Учитель пропонує учням ознайомитися з «Біллем про права» (Подаляк Н. Г., С. 163) і дати відповідь на запитання.

 • 1. Чиї інтереси — королівської влади чи парламенту — захищав «Білль про права»? Наведіть приклади, спираючись на документ.
 • 2. У яких питаннях, згідно з документом, обмежувалася влада короля?

IV. Закріплення знань учнів

Історичний диктант

 • 1. Назвіть партію двору, що сформувалася у 70-ті рр. XVII ст. в Англії. (Торі)
 • 2. Яку назву отримав парламент, засідання якого тривало 12 років. (Довгий)
 • 3. Як називали прихильників Карла І у громадянській війні? (Кавалери)
 • 4. Назвіть ім’я правителя Голландії, що посів престол Англії. (Вільгельм (Іранський)
 • 5. Назвіть титул Кромвеля. (Лорд-протектор)
 • 6. Назвіть партію парламенту, що сформувалася у 70-ті рр. XVII ст. в Англії. (Вігі)

V. Домашнє завдання

1. Прочитати матеріал підручника (Ліхтей І. М., § 18; Д’ячков С. В., Литовченко С. Д., § 17; Подаляк Н. Г., § 19-20, С. 154-164).

2. Підготувати повідомлення про винахідників та їхні відкриття в Англії у XVII ст.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.