Серія «Мій конспект». «Всесвітня історія». 8 клас

УРОК 23

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ЗА ТЕМАМИ 6–7

Мета: узагальнити та систематизувати знання, отримані під час вивчення теми, перевірити рівень засвоєння основних понять, фактологічного та інформаційного матеріалу, вміння застосовувати отримані знання, складати історичний портрет.

ХІД УРОКУ

І. Організаційна частина

II. Розв’язання кросвордів*

Кросворд 1

 • 1. Законодавчий кодекс Івана IV. («Судебник»)
 • 2. ____ Мінін — організатор Нижньогородського ополчення. (Кузьма)
 • 3. Місто, де відбулася розправа над повстанцями Степана Разіна. (Арзамас)
 • 4. Постійне піхотне військо, утворене за часів Івана IV. (Стрілецьке)
 • 5. Захоплення нових територій. (Експансія)
 • 6. Литовський магнат ____ Сапега. (Ян)
 • 7. Московський патріарх, який провів церковну реформу. (Никон)
 • 8. Місто, яке було завойоване російськими військами на початку Лівонської війни. (Нарва)
 • 9. Протопоп, який виступив проти церковної реформи патріарха Никона. (Аввакум)
 • 10. Перший російський цар з династії Романових. (Михайло)
 • * Кросворди взято з книги Мокрогуз О. П., Ермоленко А. О. Дидактичні ігри на уроках історії. 5-9 класи. — X.: Вид. гр. «Основа», 2004.
 • 11. Внутрішня політика Івана Грозного, яку він проводив протягом 1565—1572 рр. (Опричнина)
 • 12. Польський князь ____ Вишневецький, який підтримав Лжедмитрія І. (Адам)

Кросворд 2

У цьому кросворді літера «Р» є спільною для всіх слів.

 • 1. ____ Годунов. (Борис)
 • 2. Лжедмитрій I — ____ Отреп’єв. (Григорій)
 • 3. Боярський уряд Федора Мстиславського. («Семибоярщина»)
 • 4. Керівник народного ополчення 1611 року. (ПожарськиІЇ)
 • 5. «____ укладення» 1649 року. (Соборне)
 • 6. Велике господарство, засноване на панщинній праці. (Фільварок)
 • 7. Польський король Стефан ____ (Баторій).
 • 8. Місто, взяте повстанцями під керівництвом Степана Разіна у червні 1670 р. (Астрахань)
 • 9. Місто, взяте повстанцями під керівництвом Степана Разіна у травні 1670 р. (Царицин)
 • 10. Вища духовна особа в православній церкві. (Патріарх)
 • 11. Вищий прошарок феодального суспільства в Російській державі. (Бояри)
 • 12. Станова частина феодалів, що мала привілеї, які передавалися у спадок. (Дворянство)

Кросворд 3

Тут зашифровано прізвища дев’яти відомих художників, скульпторів, архітекторів епохи Відродження.

Слова читаються по ламаних лініях. Рухатися треба по горизонталі або по вертикалі в будь-якому напрямі.

Відповідь: 1. Мікеланджело. 2. Рембрандт. 3. Дюрер. 4. Тиціан. 5. Рубенс. 6. Рафаель. 7. Веласкес. 8. Браманте. 9. Сансовіно.

IV. Оцінювання знань учнів

Оцінку 12 балів отримує учень, який набрав найбільшу кількість балів в особистому заліку. Різниця між оцінками може становити від 3 до 7 балів на розсуд вчителя і за підсумками уроку.