Серія «Мій конспект». «Всесвітня історія». 8 клас

ТЕМА 7. ПОЛЬСЬКА ДЕРЖАВА І МОСКОВСЬКЕ ЦАРСТВО

УРОК 20

РІЧ ПОСПОЛИТА

Мета: ознайомити учнів з особливостями політичного та соціально-економічного розвитку Польщі, ознайомитися з особливостями державного устрою Речі Посполитої та становищем українських земель у складі цієї держави.

Основні поняття та терміни: «фільварок», «магнат», «шляхта», «сейм», «унія», «уніати», «експансія», «Річ Посполита», «Контрреформація».

Основні події:

 • 1569 р. — Люблінська унія, утворення Речі Посполитої.
 • 1596 р. — Берестейська унія.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина

II. Актуалізація знань

Тестові завдання

1. Назвіть автора антирицарського роману.

 • а) Томас Мор;
 • б) Мігель Сервантес;
 • в) Вільям Шекспір.

2. Позначте ім’я ученого-астронома, якого за його переконання інквізиція засудила до страти через спалення на багатті.

 • а) Микола Копернік;
 • б) Джордано Бруно;
 • в) Галілео Галілей.

3. Визначте ім’я математика, який поєднав геометрію та алгебру.

 • а) Лев Математик;
 • б) Іван Федоров;
 • в) Рене Декарт.

4. Позначте твори В. Шекспіра.

 • а) «Сон у літню ніч»;
 • б) «Багато галасу даремно»;
 • в) «Зоряний вісник»;
 • г) «Про обертання небесних сфер».

5. Позначте ім’я лікаря, який зблизив медицину й хімію.

 • а) Парацельс;
 • б) Фракастро;
 • в) Везалій;
 • г) Бекон.

6. Позначте ім’я вченого, девізом якого були слова «Я мислю, отже, існую».

 • а) Парацельс;
 • б) Бекон;
 • в) Везалій;
 • г) Декарт.

III. Вивчення нового матеріалу

Утворення Речі Посполитої

Робота з картою

Учитель пропонує учням за допомогою карти історичного атласа «Польща у XVI-XVII ст.» виконати такі завдання.

 • 1. Покажіть місто, де була підписана унія про створення Речі Посполитої.
 • 2. Назвіть землі Литовського князівства, які увійшли до складу Польського королівства.

Державний устрій

Робота зі схемою

Розповідь про державний устрій супроводжується демонстрацією схеми.

 • 1. Назвіть вид монархії, який склався у Польщі.
 • 2. Назвіть європейські держави, де влада короля також була обмежена.

Економічний розвиток. Соціальні відносини

Робота з поняттям

Фільварок — поміщицьке господарство, засноване на панщинній праці селян.

Реформація та Контрреформація в Польщі

Самостійна робота з підручником за методом «Чиста дошка»

 • 1. Які напрями реформаційних учень набули поширення у Польщі?
 • 2. Чому селяни не підтримали Реформацію?
 • 3. Як поставилися польські королі до руху Реформації?
 • 4. Розкажіть про діяльність Ордену єзуїтів у Польщі.

Зовнішня політика Речі Посполитої

Робота з картою

Учитель пропонує учням за допомогою карти історичного атласа «Польща у XVI-XVII ст.» відповісти на запитання.

 • 1. У яких напрямах здійснювалися походи польських королів?
 • 2. Назвіть території, залежні від Польщі.
 • 3. Назвіть території, які одійшли Речі Посполитій у результаті Лівонської війни.
 • 4. Назвіть території, які були приєднані до Речі Посполитої за Деулінським перемир’ям 1618 р.
 • 5. Назвіть території, які були приєднані до Речі Посполитої за Мітавським (1622) і Поляновським договорами (1634).

IV. Закріплення знань учнів

Учитель пропонує учням, використовуючи знання з історії України й відомості, отримані на цьому уроці, відповісти на питання:

 • Як змінилося становище українських селян після проголошення Речі Посполитої?

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника (Ліхтей І. М., § 16; Д’ячков С. В., Литовченко С. Д., § 14; Подаляк Н. Г., §17).

2. Підготувати повідомлення про Івана Грозного.