Серія «Мій конспект». «Всесвітня історія». 8 клас

ТЕМА 1. ВЕЛИКІ ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ: ЗУСТРІЧ ЦИВІЛІЗАЦІЙ

УРОК 2

ВІДКРИТТЯ ЄВРОПЕЙЦІВ

Мета: визначити причини та наслідки Великих географічних відкриттів, розглянути розвиток мореплавання в Португалії та Іспанії, навчити працювати з історичною картою, вдосконалити вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, давати характеристику історичним діячам.

Основні поняття та терміни: Великі географічні відкриття, майя, ацтеки, інки, «факторія», «монополія».

Основні події:

 • 12 жовтня 1492 р. — відкриття Америки X. Колумбом;
 • 1498 р. — відкриття морського шляху до Індії Васко да Гамою;
 • 1519-1522 рр. — навколосвітня подорож Ф. Магеллана.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина уроку

II. Актуалізація знань

Бесіда

 • 1. Укажіть хронологічні рамки епохи Нового часу і раннього Нового часу.
 • 2. Як ви вважаєте, якій епосі більше відповідають Великі географічні відкриття — Середньовіччю чи Новому часу? Свою відповідь поясніть.
 • 3. Назвіть основні риси людини Нового часу. Чим вона відрізняється від людини Середньовіччя?
 • 4. Як ви вважаєте, чим відрізнялися уявлення про світ за Середньовіччя і Нового часу?

Повідомлення учнів

Виступ учнів з повідомленнями «Винаходи й технічні відкриття XV—XVII ст.».

III. Вивчення нового матеріалу

Причини Великих географічних відкриттів

Робота з підручником

Опрацюйте текст підручника та запишіть в зошит причини Великих географічних відкриттів. (Ліхтей І. М., С. 14-15; Д’ячков С. В., Литовченко С. Д., С. 7; Подаляк Н. Г., С. 8-10).

Робота з історичним атласом

Користуючись картою атласа «Великі географічні відкриття в XV — середині XVII ст. та колоніальні загарбання», дайте відповіді на запитання.

 • 1. Назвіть країни, які розпочали епоху географічних відкриттів.
 • 2. Назвіть мандрівників, які здійснювали плавання у XV-XVII ст.
 • 3. Назвіть мореплавців, які прокладали морські шляхи до Індії. Яким чином вони планували досягти Індії?
 • 4. Які нові континенті були відкриті під час цих подорожей?
 • 5. Назвіть народи, які населяли ці континенти.

Мандрівники доби Великих географічних відкриттів

Робота в групах

Учитель ділить клас на групи і пропонує на основі матеріалу підручника скласти історичні портрети:

 • 1-а група — Васко да Гама.
 • 2-а група — Христофор Колумб.

Перша навколосвітня подорож

На підставі розповіді учителя дати відповіді на запитання:

 • 1. Яке значення мала ця подорож?
 • 2. З якими труднощами зіткнулися мореплавці?
 • 3. Охарактеризуйте стосунки мандрівників з населенням щойно відкритих земель.

Робота з документом

Вчитель пропонує учням прочитати документ (підручник Ліхтей І. М., с. 19) і дати відповіді на запитання в підручнику.

Доколумбові цивілізації Америки

Метод «Чиста дошка»

 • 1. Хто і коли відкрив Америку?
 • 2. Хто такі конкістадори? Звідки походить така назва?
 • 3. Як була завойована Америка?
 • 4. Звідкіля ми знаємо про історію індіанців Америки?
 • 5. Які вірування існували в американських індіанців?
 • 6. Як жили американські індіанці?
 • 7. Як управлялися індіанські держави?
 • 8. Чому загинули індіанські цивілізації?

IV. Закріплення знань учнів

Робота з таблицею

Учитель пропонує заповніть таблицю «Великі географічні відкриття».

Мореплавець

Дати подорожі

Відкриті землі

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника (Ліхтей І. М., § 1; Д’ячков С. В., Литовченко С. Д., § 1; Подаляк Н. Г., § 1).

2. Виготовити макет карти до подорожей Христофора Колумба, Васко да Гамп, Фернана Магеллана.