Серія «Мій конспект». «Всесвітня історія». 8 клас

УРОК 13

ТРИДЦЯТИЛІТНЯ ВІЙНА

Мета: сформувати уявлення про події та наслідки Тридцятилітньої війни в Європі; продовжити роботу з історичними текстами, підручником, формування навичок з виявлення причинно-наслідкових зв’язків, уміння давати коротку характеристику діяльності історичного діяча.

Основні поняття та терміни: Тридцятилітня війна, «суверенітет», Вестфальський мир, Євангелістська ліга.

Основні події:

 • 1618—1648 рр. — Тридцятилітня війна;
 • 1648 р. — Вестфальський мир.

Тип уроку: урок закріплення та застосування знань, умінь, навичок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційна частина

II. Вивчення нового матеріалу

Тридцятилітня війна

Презентація роботи груп

Групи учнів представляють презентації «Інтереси країн-учасниць Тридцятилітньої війни» та висвітлюють перебіг її подій.

На основі повідомлень учні заповнюють таблицю.

Тридцятилітня війна

Період

Назва періоду

Роки

Основні події

1

Чеський

1618-1624

У Чехії обраний новий уряд, імператора Фердинанда II позбавлено права контролю над ним. Розгром чеського війська поблизу Білої гори. Перемога Габсбургів та їхніх союзників

2

Датський

1625-1629

Успішний наступ на Габсбургів здійснив датський король Крістіан IV. Фердинанд II створює власну армію, яку очолив Альбрехт Валленштейн, що проявив себе як видатний полководець. Данія була вимушена укласти мир і зобов’язалася не втручатися у справи Німеччини. Відставка Валленштейна

3

Шведський

1630-1635

Швеція прагне перетворити Балтійське море на своє «внутрішнє озеро» і здійснює успішні бойові дії у Німеччині. Валленштейн знову очолює армію католиків. Обстановка знову змінюється на користь Габсбургів

4

Франко-шведській

1635-1648

Швеція у союзі із Францією веде бойові дії в Німеччині; водночас Франція і Голландія воюють з Іспанією. Обидві сторони виснажені. Виникає загроза поразки Габсбургів. Франція розпочинає мирні переговори

Вестфальский мир

Робота з картою

Учитель пропонує учням за допомогою карти історичного атласа «Тридцятилітня війна 1618-1648 рр.» відповісти на запитання й записати умови Вестфальського миру в зошит. Робота може проводитися методом «Чиста дошка».

 • 1. Назвіть міста, де відбулося підписання Вестфальського миру.
 • 2. Назвіть держави, які здобули незалежність.
 • 3. Назвіть території, які відійшли Швеції.
 • 4. Назвіть території, які відійшли Франції.
 • 5. Назвіть території, які відійшли Голландії.
 • 6. Назвіть території, які відійшли Бранденбургу.
 • 7. Назвіть території, які відійшли Баварії.

IIІ. Закріплення знань учнів

Співвіднесіть дати та події.

а) Чеський

1) 1630-1635 рр.

б) Датський

2) 1625-1629 рр.

в) Шведський

3) 1618-1624 рр.

г) Франко-шведський

4) 1635-1648 рр.

Відповідь: а — 3;б — 2; в — 1; г — 4.

Бесіда за питаннями

 • 1. Назвіть держави, які не брали активної участі у бойових діях.
 • 2. Поясніть, чому Франція, що боролася усередині власної держави проти протестантів, виступила у Тридцятилітній війні проти католицької монархії Габсбургів.
 • 3. Поясніть, чому Англія не брала активної участі у війні, але підтримувала Євангелістську лігу.

III. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника (Ліхтей І. М., § 11, С. 103-107, конспект; Д’ячков С. В., Литовченко С. Д., § 11; Подаляк Н. Г., § 14, С. 116-119).

2. Позначити на контурної карті:

 • 1) Країни-учасниці Тридцятилітньої війни.
 • 2) Територіальні надбання країн-учасниць.

3. Підготувати повідомлення про діяльність Еразма Роттердамського, Томаса Мора, Нікколо Макіавеллі.