Серія «Мій конспект». «Всесвітня історія». 8 клас

УРОК 12

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Мета: дати уявлення про характер міжнародних відносин, розкрити їх особливості в епоху Нового часу, продовжити роботу з історичними текстами, підручником.

Основні поняття та терміни: «бюрократія», «дипломатія», «суверенітет», «абсолютна монархія», «ліга».

Тип уроку: урок вивчення та засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина

II. Вивчення нового матеріалу

Міжнародні відносини

Формування поняття методом «Ґронування» («Асоціативний кущ» ) Учитель посередині аркуша паперу (ватмана) або на дошці записує історичну категорію — факт, подію, поняття, термін, постать, назву історико-географічного об’єкта. Учні висловлюють асоціації за обраною темою — слова або фрази. У свою чергу, ці слова і фрази можуть поповнюватися новими асоціаціями, утворюючи своєрідне ґроно. Коли всі ідеї записані на папері (дошці), встановлюються можливі зв’язки між окремими елементами.

Асоціації з теми «Міжнародні відносини» записуються на дошці: мир, торгівля, мануфактурне виробництво, купецькі компанії, розвиток транспорту, поліпшення життя, союз, війна, армія, зброя, загибель людей.

Визначення понять записується у зошити.

Учитель повідомляє про принципи міжнародних відносин, які формуються у Новий час.

  • 1. Династичний принцип міжнародних відносин, згідно з яким інтереси народу і держави дорівнювалися до інтересів правлячої династії в особі монарха. Міжнародні відносини розглядалися як відносини між правлячими династіями і монархами. (Пригадайте поняття «шлюбна дипломатія».)
  • 2. Релігійний принцип — народи однієї віри розглядалися як одна сім’я. У Новий час в Європі починаються війни під релігійними гаслами, пов’язаними з Реформацією та Контрреформацією.
  • 3. Кордони в Європі не були визначені.
  • 4. Після Великих географічних відкриттів європейські держави, перш за все Іспанія та Португалія, почали здійснювати політику колоніальних захоплень.
  • 5. Виникає державний інтерес. Носієм державного інтересу була бюрократія. (Бюрократія — спеціально організована система керування суспільством, діє в інтересах певних груп суспільства).

Робота з картою

Учитель пропонує учням за допомогою карти історичного атласа «Державі Європи в середині XVII ст.» виконати завдання.

  • 1. Назвіть європейські держави середини XVII ст.
  • 2. Назвіть держави, де в середині XVII ст. відбувалося зміцнення абсолютизму.
  • 3. Назвіть державу, до складу якої входила Українська козацька держава.
  • 4. Назвіть держави, які входили до складу Священної Римської імперії.

III. Закріплення знань учнів

Співвіднесіть поняття та визначення.

а) Суверенітет

1) Організація, що керує суспільством, людьми, які проживають на певній території (у межах держави). У кожній державі існують: апарат управління (урядовці), система законів (право), служби захисту законного порядку, армія, збір податків

б) бюрократія

2) форма правління, за якої правителю (монарху) належить необмежена законодавча, виконавча та судова влада

в) держава

3) спеціально організована система керування суспільством, діє в інтересах певних груп суспільства

г) абсолютна монархія

4) незалежність і самостійність держави в її зовнішніх і внутрішніх справах

Відповідь: а — 4; б — 3;в — 1; г — 2.

IV. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника (Ліхтей І. М., § 11, С. 101-103, конспект; Подаляк Н. Г., § 14, С. 113-116).

2. Завершити підготовку презентацій «Тридцятирічна війна».