Серія «Мій конспект». «Всесвітня історія». 8 клас

УРОК 1

ВСТУП

Мета: ознайомлення учнів із завданнями й структурою курсу, структурою підручника; визначити хронологічні межі й періодизацію; дати визначення понять «Новий час», «ранній Новий час»; охарактеризувати зміни, що сталися в Європі наприкінці XV — першій половині XVII ст.

Основні поняття та терміни: «цивілізація», «стани», «держава», «стани», «політика».

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина

II. Актуалізація знань

1. Назвіть періоди історії, яки ми вивчали у попередніх курсах всесвітньої історії.

2. З числа наведених визначте події, які сталися від у період Середньовіччя.

 • 1) Падіння Західної Римської імперії;
 • 2) виникнення цехового виробництва;
 • 3) формування абсолютної монархії;
 • 4) хрестові походи;
 • 5) виникнення християнства;
 • 6) утворення Священної Римської імперії;
 • 7) виникнення ісламу;
 • 8) виникнення великого машинного виробництва;
 • 9) реформація;
 • 10) Столітня війна.

Відповідь: 2, 4, 6, 7, 10.

III. Вивчення нового матеріалу

Хронологічні межи й періодизація Нового часу

Учитель пропонує учням накреслити стрічку часу і позначити на ній періоди історії Давнього світу та Середніх віків. Вчитель додає хронологічні межі історії Нового часу.

Світ у Новий час

Робота з картою

Користуючись картою атласа «Великі географічні відкриття в XV — середині XVII ст. та колоніальні загарбання», дайте відповідь на запитання:

 • 1. Назвіть європейські держави, які сформувалися до XV ст.
 • 2. Назвіть держави, які перетворилися на імперії.
 • 3. Назвіть континенти, колонізовані європейцями.

Робота з підручником

Опрацюйте текст підручника та виконайте завдання.

 • 1. Ліхтей І. М. Всесвітня історія. Новий час (XV-XVIII ст.): Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. — К.: Грамота, 2008. — С. 7-8.
 • 2. Д’ячков С. В., Литовченко С. Д. Всесвітня історія. Новий час (XV-XVIII ст.): Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. — X.: Ранок, 2008. — С. 4-6.
 • 3. Подаляк Н. Г. Всесвітня історія. Новий час (XV-XVIII ст.): Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. — К.: Генеза, 2008. — С. 5-6.

Завдання

Запишіть у зошиті зміни, які сталися:

 • 1) у суспільстві;
 • 2) в економіці;
 • 3) у ставленні людства до церкви;
 • 4) у науці та мистецтві.

IV. Закріплення знань учнів

1. Визначте дати, які відносяться до кінця XV-XVIII ст.

1) 988 р.

6) 1492 р.

2) 1015 р.

7) 1645 р.

3) 1154 р.

8) 1700 р.

4) 1312 р.

9) 1743 р.

5) 1411 р.

10) 1812 р.

Відповідь: 6), 7), 8),9).

2. Із запропонованого переліку оберіть поняття, які характеризують індустріальну цивілізацію.

Панування натурального господарства; основа господарства — землеробство; банк; абсолютизм; цех; мануфактура; суттєве зростання міського населення; феодально залежні селяни; капітал; повинності; станово-представницька монархія; найманий робітник; зарплата; феодал; формування загальнонаціонального ринку; переважна більшість аграрного населення, формування машинної промисловості.

Відповідь: банк; абсолютизм; мануфактура; суттєве зростання міського населення; капітал; найманий робітник; зарплата; формування загальнонаціональне ринку; формування машинної промисловості.

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати матеріал підручника (Ліхтей І. М. Всесвітня історія. Новий час (XV-XVIII ст.): Підручник для 8 класу. — К.: Грамота, 2008. — С. 5-9; Д’ячков С. В., Литовченко С. Д. Всесвітня історія. Новий час (XV-XVIII ст.): Підручник для 8 класу. — X.: Ранок, 2008. — С. 3-6; Подаляк Н. Г. Всесвітня історія. Новий час (XV-XVIIIст.): Підручник для 8 класу. — К.: Генеза, 2008. — С. 56.

2. Підготувати повідомлення про винаходи та відкриття XVI-XVII ст.

3. Підготувати повідомлення про подорож X. Колумба, Васко да Гамп, Ф. Магеллана.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст