Серія «Мій конспект». «Всесвітня історія». 7 клас

УРОК 9

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗА ТЕМОЮ: «НАРОДЖЕННЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО СВІТУ, ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО РОЗВИТКУ»

Мета: перевірити рівень загальноосвітньої підготовки учнів із вивчених тем згідно з критеріями програми: рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та їх розуміння й використання; перевірити рівень набутих умінь і сформованих навичок роботи з історичною картою, опису й порівняння історичних подій та явищ; оцінити рівень навчальних досягнень учнів з вивчених тем відповідно до державних вимог і мети уроків.

Тип уроку: контролю та перевірки знань.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Оцінювання та перевірка знань учнів

Завдання 1

Вибрати одну правильну відповідь.

1. Великим переселенням народів називають:

А відкриття нових земель;

Б завоювання германських племен під тиском гунів; +

В вторгнення арабів на територію Європи.

2. Королівство франків виникло на території:

А Галлії; +

Б Італії;

В Північної Африки.

3. У 486 р. у битві біля міста Суассон франки розгромили:

А гунів;

Б арабів;

В римлян. +

4. Головним міністром Франкської держави був:

А майордом; +

Б ерц-герцог;

В граф.

5. Представник короля в будь-якому регіоні королівства мав право збирати податки, командував місцевим військом, виконував судові функції.

А Майордом;

Б маркграф;

В граф. +

6. Грошовий штраф за «Салічною правдою »:

А вергельд;

Б салід; +

В божий суд.

7. Хто з представників династії Меровінгів мав прізвисько Короткий?

А Хільдерік III;

Б Хлодвіг;

В Піпін. +

8. Карл Великий був проголошений імператором:

А 756 р.;

Б 768 р.;

В 800 р. +

9. Держава, що базується на одноосібній владі, — це ____ :

А комуна;

Б республіка;

В монархія. +

Завдання 2

1. Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.

1 Держава

А форма державного управління, за якої влада належить одній людині — королю

2 монархія

Б надання великим землевласникам владних повноважень над певною територією

3 імунітет

В порядок, що склався в середні віки, за яким король для вирішення найважливіших питань скликав представників станів

4 феодальна роздробленість

Г особлива форма політичної влади, що існувала в соціально неоднорідному суспільстві

5 станово-представницька монархія

Д період в історії середньовічної Європи, якому був притаманний поділ держави на великі та дрібні феодальні володіння

Відповідь: 1 Г; 2 А; 3 Б; 4 Д; 5 В.

2. Установіть відповідність між поняттями та їхніми ознаками

А Феодалізм

1

Земля — основне багатство;

В феодальна роздробленість

2

феодальна залежність селян;

3

основні групи населення феодали та залежні селяни;

4

слабкість королівської влади;

5

феодальні з’їзди;

6

панування натурального господарства;

7

король — перший серед рівних;

8

розпад великої держави на ряд самостійних володінь

Відповідь: А 1, 2, 3, 6; Б 4, 5, 7, 8.

3. Установіть відповідність між датами і подіями:

А 498 р.

1 Битва при Пуатьє

Б 800 р.

2 Утворення Франкської держави

В 732 р.

3 Верденський договір

Г 843 р.

4 Карл Великий отримав титул імператора

Відповідь: А 2; Б 4, В 1; Г 3.

Завдання 3

1. Установіть хронологічну послідовність подій.

А Виникнення Магдебурзького права;

Б створення «Салічної правди »;

В Карл Великий отримав титул імператора;

Г поява середньовічних міст.

2. Установити хронологічну послідовність правління правителів у франків.

А Карл Мартелл;

Б Хлодвіг;

В Карл Великий;

Г Піпін Короткий.

Відповідь: 1 В, А, Г, Б; 2 Б, А, В, Г.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.