Серія «Мій конспект». «Всесвітня історія». 7 клас

УРОК 5

ДЕРЖАВА В СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ ЄВРОПІ. СЕРЕДНЬОВІЧНЕ КОРОЛІВСТВО. ФЕОДАЛЬНА РОЗДРОБЛЕНІСТЬ. СТАНОВА МОНАРХІЯ. ПРАВО І СУД

Мета: охарактеризувати структуру середньовічного суспільства, станової монархії; з’ясувати причини політичної роздробленості; розвивати в учнів навички роботи з історичним джерелом, складання таблиць, працювати в групах.

Поняття: «стани», «станова монархія», «політична роздробленість», «герцог», «маркіз», «парламент», «Генеральні штати».

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина уроку

II. Актуалізація знань учнів

 • 1. Які зміни сталися на території Європи внаслідок Великого переселення народів?
 • 2. Що таке держава?
 • 3. Які ознаки держави ви знаєте?
 • 4. Кого із франкських королів ви можете назвати?
 • 5. Що ви знаєте про цих королів?

III. Вивчення нового матеріалу

Середньовічне королівство

Робота з таблицею

Учні разом з учителем порівнюють владу племінного вождя та короля, заповнюють таблицю «Управління франків».

Племінне правління

Державне правління

Усі найбільш важливі питання вирішують народні збори;

управління зосереджується в руках військових вождів;

основа війська — народне ополчення;

судові рішення приймають народні збори, спираючись на давні звичаї

Влада належить королю та графам; припиняється скликання народних зборів;

основа війська — королівська дружина;

судочинство здійснюють король і знатні франки, спираючись на писемні закони «Салічна правда»;

церква підтримує владу короля

Робота зі схемою

По ходу розповіді учителя учні мають скласти схему «Система управління середньовічним королівством ».

Король

Майордом — головний міністр у державі

Герцог — глава великих племен (спадкова посада)

Граф — управляв невеликим округом (призначався королем)

Маркграф — управляв прикордонним округом

Феодальна роздробленість

Запитання

Використовуючи матеріал попередніх уроків скажіть, яка доля спіткала імперію Карла Великого.

Робота з підручником

Опрацюйте матеріал підручника (Ліхтей І. М. п 2, пункт § 4, С. 49-50) і визначте ознаки феодальної роздробленості.

Робота з картою

Розгляньте карту атласа «Англія та Франція в XII на поч. XIV ст.» і дайте відповідь на запитання.

 • 1. Який вигляд мала територія Франції у XII ст.?
 • 2. Кому належала переважна більшість її території?
 • 3. Про що свідчило існування володінь англійської корони на території Франції?

Станова монархія

Метод «Мозковий штурм»

Дати відповідь на запитання: кому була вигідна феодальна роздробленість, а кому — ні?

Робота в групах

 • 1-а група. За допомогою підручника дати визначення поняттю «орган станового представництва» (учні заносять визначення до зошита).
 • 2-а група. За допомогою підручника дати відповідь на запитання, які повноваження мали органи станового представництва.
 • 3-я група. За допомогою підручника дати відповідь на запитання, представники яких станів не входили до органу станового представництва. Чому?

Право і суд

Опрацюйте текст та дайте відповідь на питання.

Королівська влада приділяла багато уваги організації судів, адже судові штрафи суттєво поповнювали державну казну, не кажучи вже про те, що суди створювали видимість правопорядку в державі. Королі призначали своїх суддів (ними, скажімо, були графи). Але в округах судова влада належала, як правило, місцевим сеньйорам, які могли засуджувати своїх підданих навіть до страти.

Запитання

1. У чому полягала вигода в організації судів для королівської влади?

2. Чи було, на вашу думку, судочинство середньовічної Європи досконалим? Відповідь обґрунтуйте.

IV. Закріплення знань учнів

1. Що таке держава? Які її основні ознаки?

2. Як і чому змінювався державний лад у середньовічній Європі?

3. Що таке «ранньофеодальна монархія», «феодальна роздробленість », «станова монархія »?

4. Яку роль відігравало право в житті середньовічної Європи?

V. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника.