Серія «Мій конспект». «Всесвітня історія». 7 клас

УРОК 33

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗА ТЕМАМИ «СЛОВ’ЯНИ ТА ЇХ СУСІДИ» ТА «ІНДІЯ. КИТАЙ»

Мета: перевірити рівень загальноосвітньої підготовки учнів із вивчених тем згідно з критеріями програми: рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та їх розуміння й використання; перевірити рівень набутих умінь і сформованих навичок роботи з історичною картою, опису й порівняння історичних подій та явищ; оцінити рівень навчальних досягнень учнів з вивчених тем відповідно до державних вимог і мети уроків.

Тип уроку: контролю та перевірки знань.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Оцінювання та перевірка знань учнів

Завдання 1

Вибрати одну правильну відповідь.

1. До західної гілки слов’янських народів не належать:

А болгари;+

Б словаки;

В чехи;

Г поляки.

2. У Грюнвальдській битві було завдано поразки ____ :

А гуситам;

Б Угорському королівству;

В Польщі;

Г Тевтонському ордену. +

3. Якого року до Північно-Східної Русі вторглися монголо-татари?

А 1223 р.;

Б 1216 р;

В 1237 р; +

Г 1240 р.

4. Хто з володимиро-суздальських князів 1669 р. зруйнував Київ?

А Олександр Невський;

Б Юрій Долгорукий;

В Андрій Боголюбський; +

Г Всеволод Велике Гніздо.

5. Верховна влада в Новгороді належала ____ :

А загальноміському вічу; +

Б князю;

В тисяцькому;

Г новгородському архієпископу.

6. Початок об’єднання земель навколо Москви поклав ____ :

А Дмитро Донськой;

Б Іван Калита; +

В Симеон Гордий;

Г Андрій Боголюбський.

7. Битва на Куликовому полі сталася:

А 1382 р;

Б 1380 р; +

В 1378 р;

Г 1340 р.

8. Битва на Косовому полі поклала початок завоюванню:

А Болгарії;

Б Валахії;

В Сербії; +

Г Візантії.

9. Держава монголо-татар, до складу якої увійшла Київська Русь, називалася ____ :

А Сельджуцький султанат;

Б Золота Орда; +

В Монгольська імперія;

Г Піднебесна імперія.

10. Китайський алфавіт складається ____ :

А з ієрогліфів; +

Б із літер;

В з клинопису;

Г піктограм.

11. Основна релігія Індії — ____ :

А індуїзм;

Б буддизм;+

В конфуціанство;

Г християнство.

12. Уперше сельджуки з’явилися на території Візантії у ____ :

А XI ст; +

Б XII ст;

В Х ст;

Г IX ст.

Завдання 2

Установити відповідність, утворивши логічні пари.

1. Афанасій Нікітін

А Московський князь, що розбив монголо- татар

2. Олександр Невський

Б Купець, автор книги «Ходіння за три моря»

3. Дмитрій Донськой

В Новгородський князь, що розбив шведських та німецьких лицарів

4. Сергій Радонезький

Г Видатний художник, автор ікони «Трійця»

5. Мілош Обіліч

Д Сербський воїн, який смертельно поранив султана Мурада

6. Андрій Рубльов

Е Засновник Троїце-Сергієвого монастиря

Відповіді: 1 Б; 2 В; 3 А; 4 Е; 5 Д; 6 Г.

Завдання 3

Співвіднести ознаки та поняття.

1. Ярлик

А замкнена суспільна група, члени якої пов’язані походженням заняттям і правовим становищем

2. яничар

Б військово-аристократична еліта індійського суспільства, яка займалася винятково військовою справою

3. раджпути

В турецький піший воїн, що вирізнявся під час війни особливою жорстокістю

4. каста

Г грамота на князювання, яку надавав хан Золотої Орди руським князям

Відповіді: 1 Г; 2 В; 3 Б; 4 А.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст