Серія «Мій конспект». «Всесвітня історія». 7 клас

УРОК 31

КИТАЙ

Мета: з’ясувати характерні ознаки державного управління, соціальної структури суспільства Китайської держави, ознайомитися з досягненнями китайської культури; розвивати навички роботи з історичною картою, висловлювати судження щодо позитивних і негативних наслідків завоювань, взаємовпливу культур.

Поняття: «Великий шовковий шлях», «конфуціанство», «даосизм», «пагода».

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина уроку

II. Актуалізація опорних знань учнів

 • 1. Яку річку називали «горем Китаю» або «мандрівною»? Чому?
 • 2. Назвіть найвеличнішу у світі споруду, збудовану в Китаї.
 • 3. Які винаходи й відкриття подарували китайці людству?

III. Вивчення нового матеріалу

Імперія Цзінь

Робота з підручником

Опрацюйте текст підручника (Ліхтей І. М., С. 267-270; Подаляк H. Г., С. 222-223) і дайте відповіді на запитання.

 • 1. Що являло собою китайське суспільство танського періоду?
 • 2. Що стало причиною селянського повстання? Які мало наслідки?

Монгольське ярмо

Робота зі схемою

Опрацюйте текст підручника (Ліхтей І. М., С. 268; Подоляк Н. Г., С. 223) та на основі отриманої інформації складіть схему «Причини повстання червоних пов’язок у Китаї».

Пропонований варіант схеми

Завдання

Назвіть наслідки повстання «червоних пов’язок».

Китай після повалення монгольського ярма

Робота в парах

 • 1-й учень. Внутрішня політика Чжу Юаньчжан. (Ліхтей І. М., С.271-272)
 • 2-й учень. Зовнішня політика Чжу Юаньчжан. (Ліхтей І. М., С.271-272)

Учитель заслуховує одну пару і заповнює таблицю.

Орієнтовний варіант таблиці

Внутрішня політика

Зовнішня політика

Конфісковано володіння монголів. Відновлено зрошувальну систему. За селянами законодавчо закріплювалася земля. Скасовано рабство. Створено військові поселення. Всю повноту влади зосередив у своїх руках імператор

Династія Мін вела активні завойовницькі війни, підкорила Тибет і В’єтнам. Регулярно здійснювалися морські експедиції до Індокитаю, Індонезії, Індії, Східної Африки з метою встановлення дипломатичних і торгових зв’язків

Суспільство, державне управління

Робота в групах

Учитель ділить клас на три групи. Кожна група отримує завдання за підручником (Ліхтей І. М., С. 272-273).

 • 1-а група. На основі тексту підручника визначте права та обов’язки чиновників.
 • 2-а група. На основі тексту підручника визначте права спадкової аристократії.
 • 3-я група. На основі тексту підручника визначте права і обов’язки вільних селян і ремісників.

Результати роботи учні заносять у зошити.

Звичаї та традиції

Гра «Табула раса»

Учитель на дошці записує питання для учнів і пропонує учням за допомогою тексту підручника дати на них відповідь.

 • 1. Що становило основу економіки Китаю?
 • 2. Які культури вирощували китайці?
 • 3. Які продукти харчування входили до раціону китайців?
 • 4. Опишіть одяг китайців.
 • 5. Яким був будинок китайця?
 • 6. Які свята були найбільш популярні в Китаї?

Релігійне життя. Культура

Робота в групах

Учитель ділить клас на три групи. За допомогою підручника групи готують виступи.

 • 1-а група. Релігії Китаю.
 • 2-а група. Особливості розвитку освіти та науки в Китаї.
 • 3-я група. Особливості розвитку літератури та мистецтва.

Результати роботи учні заносять до таблиці в зошити.

Релігія Китаю

Освіта, наука

Література, мистецтво.

Буддизм, конфуціанство, даосизм; культ предків

Створена мережа шкіл та система державних іспитів для підготовки урядовців. Розвинена астрономія. Створено перші енциклопедії з сільського господарства. Розвинена медицина. Робили щеплення від віспи

Золоте століття поезії. Поети: Лі Бо, Ду Фу. Історичні романи «Три царювання», «Річкові заводі», літописи. Архітектура — пагоди, живопис на папері, шовку, дереві, камені; пейзаж — «гори і води». Каліграфія — мистецтво красиво писати; високий рівень розвитку ремесел

IV. Закріплення знань учнів

1. Як вплинуло на розвиток Китаю монгольське завоювання?

2. Порівняйте культуру Китаю та Індії.

V. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.