Серія «Мій конспект». «Всесвітня історія». 7 клас

УРОК 3

ЛЮДИНА В СЕРЕДНЬОВІЧЧІ

Мета: називати хронологічні межі середніх віків, час Великого переселення народів, характерні ознаки взаємодії людини і природи у Середньовіччі; наводити приклади взаємодії людини і природи у середні віки, рухів народонаселення

Поняття: «Середньовіччя», «міграція».

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина уроку

II. Актуалізація знань

  • 1. Дайте визначення понять:
  • Велике переселення народів, варвари, варварські королівства, майордом, феодальна роздробленість.
  • 2. Назвіть хронологічну межі існування Франкської держави Меровінгів та імперії Карла Великого.
  • 3. Якого року Франкська держава стала імперією?
  • 4. Назвіть королівства, які утворилися на території імперії Карла Великого.
  • 5. Про кого йдеться?
  • Був увінчаний імператорською короною, після його смерті сини знищили те, що ним було створено.

III. Вивчення нового матеріалу

Зміни в структурі населення

Робота з таблицею

Учні мають ознайомитися з таблицею «Зростання населення Європи в 1000-1500 рр. (млн чол.)» і дати відповіді на запитання до неї.

Країни

Чисельність населення в млн чол. у 1000—1500 рр.

1000 р.

1100 р.

1200 р.

1300 р.

1350 р.

1450 р.

1500 р.

Франція

9

11

13

17

15

14

15, 5

Англія

1,6

1,8

2, 3

3

2,4

3

3, 6

Німеччина

5,4

6,4

7,3

9,1

8, 5

9, 6

10, 8

Італія

7

7,5

8

10

8

10

11

Іспанія і Португалія

9

8

7

6

5

6

8,5

Запитання

  • 1. Які країни та чому були найбільш заселені?
  • 2. Зверніть увагу на період з 1300 по 1500 роки. Чим можна пояснити скорочення населення у цей період? (Можна скористатися підручником Ліхтей І. М., С. 31-34; Крижанівський О. П., С. 28- 29; Подоляк Н. Г., С. 26-28)
  • 3. Які ще чинники могли впливати на чисельність населення?

Господарська діяльність населення Європи

Робота з діаграмою

Ознайомитися з діаграмами «Стан лісового покриву в Західній Європі» і дати відповіді на запитання.

Запитання

Якщо ліс відігравав таку велику роль, то чому його площа так суттєво скоротилася? Поясніть це. Намагайтесь врахувати всі чинники.

Розвиток техніки. Винаходи

Робота з таблицею

Привести у відповідність технічні винаходи та їх призначення.

1

Хомут

А

плавильна піч

2

домна

Б

виготовлення залізних виробів

3

ковальська справа

В

збруя для тяглових тварин

4

гончарна піч

Г

прилад для отримання енергії води

5

ткацький верстат

Д

прилад для випалювання значної кількості гончарних виробів

6

верхньобійне водяне колесо

Е

прилад для збільшення продуктивності праці

Відповідь: 1 В; 2 А; 3 Б; 4 Д; 5 Е; 6 Г.

Робота з поняттям

Взявши до уваги все те, про що ви дізналися на уроці, спробуйте самостійно дати визначення поняття «внутрішня колонізація».

IV. Закріплення знань учнів

1. Дайте визначення понять «внутрішня колонізація », «міграція », «епідемія », «чорна смерть ».

2. Назвіть чинники, що спричинили уповільнювали зростання кількості населення.

3. Наведіть приклади взаємодії людини і природи в середні віки.

V. Оцінювання знань учнів

VI. Домашнє завдання.

Опрацювати відповідні параграфи підручника: Ліхтей І. М., завдання 4 на С. 36; Подоляк Н. Г., завдання 3 на С. 35.