Серія «Мій конспект». «Всесвітня історія». 7 клас

ТЕМА 5. ІНДІЯ. КИТАЙ

УРОК 30

ІНДІЯ

Мета: дати уявлення про процес формування Делійського султанату, визначити характерні ознаки державного управління, соціальну структуру суспільства, рівень розвитку культури та її вплив на світову культуру; з’ясувати позитивні та негативні наслідки завоювань.

Поняття: «імперія Гуптів», «Делійський султанат», «Великий Могол», «касти», «варна», «раджа».

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина уроку

II. Актуалізація опорних знань учнів

Враховуючи, що в 6 класі учні вже познайомилися з історією Індії, вони мають пригадати цей матеріал і дати відповіді на запитання.

 • 1. Як географічні умови впливали на заняття стародавніх індійців?
 • 2. Назвіть найдавніші міста на річці Інд.
 • 3. Які релігії були поширені в Індії?
 • 4. Як і коли виник буддизм? Згадайте основні положення буддизму.
 • 5. Що таке касти, варни?

III. Вивчення нового матеріалу

Імперія Гуптів

Розповідь учителя

Розповідь учителя про утворення в 320 р. імперії Гуптів та її розпад.

 • 1. Яким було управління в індійських князівствах?
 • 2. Чому Індія не була єдиною державою?

Делійський султанат

Робота з картою

Розгляньте карту атласа «Індія. Китай» і виконайте завдання.

 • 1. Покажіть територію Делійського султанату на початку XIII ст.
 • 2. Укажіть столицю цієї держави.
 • 3. Хто і коли завоював територію Індії?

Робота з підручником

Опрацюйте текст підручника (Ліхтей І. М., С. 259; Крижанівський О. П., С. 237; Подаляк Н. Г., С. 216) і дайте відповідь на запитання.

 • 1. Чому наприкінці XIV відбувався процес скорочення території Делійського султанату?
 • 2. Що спричинило розпад Делійського султанату?

Касти. Общини

Робота з таблицею

Учні, вислухавши розповідь учителя, а також за допомогою підручника складають таблицю «Варни і касти в Індії».

Варни

Касти

Брахмани

жерці, вчителі, наставники, вчені

кшатрії

військові, державні урядовці, світська знать, аристократія

вайшьї

купці, скотарі, лихварі, землероби

шудри

чинбарі, ткачі, пастухи, прачки, торговці, музиканти

Запитання

 • 1. Яка з варн, на ваш погляд, була найчисельнішою?
 • 2. Хто належав до варни кшатріїв?
 • 3. Як на внутрішньополітичне становище Індії впливав той факт, що індійські царі та воїни належали до однієї варни?
 • 4. Як називалася група населення, яка не входила до жодної варни?
 • 5. Чим індійські селяни відрізнялися від європейських?

Релігійне життя. Звичаї та традиції

Робота в групах

Клас ділиться на три групи, які, використовуючи текст підручника, мають, дати відповідь на запитання.

 • 1-а група. Які моральні чесноти цінувалися в індуїзмі? (Ліхтей І. М., С. 259-262)
 • 2-а група. Які моральні чесноти цінувалися в буддизмі? (Ліхтей І. М., С. 259-262)
 • 3-я група. У чому полягає оригінальність звичаїв та традицій індійців? (Ліхтей І. М., С. 259-262)

Наука і культура

Робота з таблицею

На основі тексту підручника скласти в зошитах таблицю «Досягнення індійців в галузі науки та культури ».

Галузь

Досягнення

Наука

Індійські (арабські) цифри, десятинна система числення, дії з дробами, астрономія, медицина, особливо лікування цілющими травами

Література

Санскрит — XII ст. — розмовна й письмова мова. Поезія: Ка- бір та Калідаса (п’єса «Шакунтала»), твори на релігійно- міфологічні сюжети індуїзму, епічна поезія раджпутів — індійських рицарів, які оспівували боротьбу з мусульманами

Архітектура

Храм в Аджанті, Тадж-Махал, скульптура

Театральне мистецтво

Придворний — для вишуканої та високоосвіченої публіки і народний — театр масок і ляльок. Вистави останнього проходили переважно просто неба. Гра акторів супроводжувалась музикою і танцями

IV. Закріплення знань учнів

1. Що являла собою Індія до монгольського завоювання?

2. Які зміни відбулися в Індії після утворення імперії Великих Моголів?

3. Назвіть культурні здобутки індійського народу, які стали надбанням світової культури.

V. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника.