Серія «Мій конспект». «Всесвітня історія». 7 клас

УРОК 29

ТУРЕЧЧИНА

Мета: дати уявлення про завойовницькі походи турків-сельджуків, охарактеризувати Османську державу, розвивати в учнів навички роботи з історичною інформацією, застосування набутих знань.

Поняття: «турки-сельджуки»,«яничари», «султан», «шейх», «візир».

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

І. Організаційна частина уроку

II. Актуалізація знань учнів

1. Співвіднесіть дати та події.

1. 1380 р.

А кінець ординського панування

2. 1480 р.

Б перша згадка про Москву

3. 1462 р.

В початок правління Івана III

4. 1147 р.

Г Куликовська битва

Відповіді: 1 Г; 2 А; 3 В; 4 Б.

2. До імен історичних діячів доберіть характеристики.

1. Андрій Рубльов

А Тверськой купець побував у Персії та Індії. Написав книгу про свої мандри

2. Афанасій Нікітін

Б Прийняв чернечий постриг, написав ікону «Трійця»

3. Іван III

В Російський князь, який не відзначився войовничістю, був хитрим і вертким. Мав прізвисько від назви мішка з грошима

4. Іван Калита

Г Хоробрий воїн. Розумний. Наказав «будувати град Москву камен». Здобув значну перемогу над Ордою

5. Дмитро Донськой

Д Князь, який остаточно підпорядкував Новгород владі Москви, прийняв титул «государя всія Русі». Звільнив руські землі від ординського ярма

Відповіді: 1 Б; 2 А; 3 Д; 4 В; 5 Г.

III. Вивчення нового матеріалу

Перші турецькі держави

Вислухавши розповідь учителя про турків-сельджуків, учні мають дати відповіді на запитання.

 • 1. Хто такі сельджуки? Звідки вони прийшли в Малу Азію?
 • 2. Хто такі «невірні»? Що вони робили в Малій Азії?
 • 3. Що можна сказати про господарство сельджуків?
 • 4. Яким було управління Сельджуцьким султанатом?
 • 5. Хто об’єднав сельджуків під своєю владою?

Метод «Мозковий штурм»

У чому полягала причина перемог турків-османів?

Завоювання османських султанів у Європі та Азії

Робота з картою

Використовуючи карту атласа «Утворення Османської держави. Завоювання османських султанів (XIV-XVI ст.)», виконайте завдання.

 • 1. Назвіть держави, завойовані турками-османами.
 • 2. Назвіть васальні території імперії Османа.
 • 3. Назвіть місця найважливіших битв.

Робота зі схемою

На основі тексту підручника та даних, отриманих з атласа, складіть схему «Завоювання Османської імперії XIV — сер. XVI ст.». Пропонований варіант схеми

Утворення Османської імперії

Робота в групах з текстом підручника та ілюстраціями.

Учитель ділить клас на три групи. На основі тексту підручника учні мають дати відповідь на запитання.

1-а група

 • 1. Яке значення для турків мало завоювання Константинополя?
 • 2. Які реформи здійснив Мехмед II?
 • 3. Як захоплення турками Константинополя вплинуло на розвиток міжнародних відносин?

2-а група

 • 1. Які країни і чому вдалося завоювати туркам в Європі?
 • 2. Яке значення для християнського світу мало захоплення турками Константинополя?

3-я група

 • 1. Яку роль виконував візир в Османській імперії?
 • 2. Які ще державні чини були найголовнішими в Османській імперії?

IV. Закріплення знань

1. Чому туркам-сельджукам вдалося закріпитися на території Візантійської імперії?

2. Яким чином утворилась Османська імперія?

3. Як змінилась політична ситуація в Південно-Східній Європі після утворення Османської імперії?

V. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника.