Серія «Мій конспект». «Всесвітня історія». 7 клас

УРОК 25

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗА ТЕМАМИ «ЄВРОПА. ВІЗАНТІЯ. АРАБСЬКИЙ СВІТ»

Мета: перевірити рівень загальноосвітньої підготовки учнів із вивчених тем згідно з критеріями програми: рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та їх розуміння й використання; перевірити рівень набутих умінь і сформованих навичок роботи з історичною картою, опису й порівняння історичних подій та явищ; оцінити рівень навчальних досягнень учнів з вивчених тем відповідно до державних вимог і мети уроків.

Тип уроку: контролю та перевірки знань.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Оцінювання та перевірка знань учнів

Завдання 1

Вибрати одну правильну відповідь.

1. Засновником Візантійської імперії був:

А Костянтин І Великий; +

Б Юстиніан І;

В Василь І;

Г Феодосій Великий.

2. Протягом якого часу існувала Візантійська імперія?

А 476-1204 рр.

Б 395-1453 рр. +

В 476-1453 рр.

Г 527-1453 рр.

3. Кому належала верховна влада у Візантійській імперії?

А Раді старійшин;

Б сенату;

В логофесіям;

Г василевсу. +

4. Під час правління якого імператора Візантія досягла найбільшої могутності?

А Костянтина Багрянородного;

Б Іоанна Цимісхія;

В Лева III Ісавра;

Г Юстиніана І. +

5. Коли у Візантії було відновлено шанування ікон?

А 843 р.; +

Б 943 р.;

В 726 р.;

Г 743 р.

6. Яку назву отримала імперія, створена хрестоносцями на території Візантії?

А Імперія лицарів-християн;

Б Нікейська імперія;

В Малоазійська імперія;

Г Латинська імперія. +

7. Яку релігію сповідувала більшість арабів до прийняття ісламу?

А Іудаїзм;

Б християнство;

В язичництво; +

Г буддизм.

8. Що означає поняття «хіджра»?

А Боротьба за іслам з його супротивниками;

Б переселення Мухамеда до Ясріби 622 р.; +

В щоденна молитва мусульманина;

Г обов’язкове омивання опівдні.

9. В якому місті була споруджена перша мечеть?

А Медіна; +

Б Дамаск;

В Ясриб;

Г Мекка.

10. Хто став першим главою Арабської держави та мусульманської церкви?

А Абу Бакр;

Б Муавія;

В Мухаммед; +

Г Омар.

11. Під час правління якої династії був завойований Піренейський півострів?

А Аббасидів;

Б Курейшитів;

В Омейядів; +

Г сельджуків.

12. Яку назву отримали юридично оформлені правила поведінки мусульман?

А Імам;

Б шаріат; +

В суна;

Г газават.

13. Коли вперше поблизу берегів Британії з’явилися вікінги?

А 500 р.;

Б 400 р.;

В 789 р.; +

Г 753 р.;

14. В якій битві загинув англійський король Гарольд?

А При Йорку;

Б при Кентербері;

В при Гластонбері;

Г при Ґастінґсі. +

15. За часів правління якого короля був убитий архієпископ Кентерберійський Томас Баккет?

А Річарда Левове Серце;

Б Генріха II; +

В Едуарда Сповідника;

Г Іоанна Безземельного.

16. Коли та ким була підписана «Велика хартія вольностей»?

А 15 червня 1215 р., Іоанном Безземельним; +

Б 15 липня 1215 р., Генріхом II;

В 15 червня 1215 р., Гаральдом;

Г 15 червня 1215 р., Генріхом III.

17. Герб якої королівської династії містив білу троянду?

А Йорків; +

Б Тюдорів;

В Ланкастерів;

Г Плантагенетів;

18. Якого короля називали Святим?

А Філіппа IV;

Б Філіппа II;

В Філіппа VI;

Г Людовіка IX. +

19. Хто з французьких королів завершив об’єднання Франції?

А Людовік X;

Б Людовік XIV;

В Людовік XI; +

Г Людовік IX;

20. Проти якого ордену боровся Філіпп IV Красивий?

А Лівонського ордену;

Б Таємного рицарства хрестового і храму Св. Соломона; +

В Ордену дому Св. Марії в Єрусалимі;

Г Ордену вершників Св. Іоанна.

21. Яка подія сталася в Європі 1346 р.?

А Неврожай;

Б голод;

В чума; +

Г повінь.

22. Що стало причиною повстання селян у 1358 р.?

А Наказ короля про загальну мобілізацію селян;

Б неврожай;

В різке збільшення податків; +

Г полон короля Іоанна.

23. Назвіть дату утворення Священної Римської імперії:

А 843 р.;

Б 936 р.;

В 945 р.;

Г 962 р. +

24. Коли утворився Швейцарський союз?

А 1290 р.;

Б 1292 р.;

В 1291 р.; +

Г 1293 р.

Завдання 2

1. Установіть відповідність, утворивши логічні пари.

1. Битва при Слейсі

А 1382 р.

2. скликання Генеральних штатів

Б 1328 р.

3. припинення династії Капетингів

В 1302 р.

4. страта Жанна де Молле

Г 1340 р.

Д 1314 р.

Відповідь: 1 Г; 2 В; 3 Б; 4 Д.

2. Установіть відповідність між особою та його характеристикою.

1.

Омар

А перший заступник пророка

2.

Муавія

Б засновник династії Омейядів

3.

Абулл-Аббас

В султан-завойовник

4.

Абу Бекр

Г засновник Багдада

Д султан, який загинув під час битви на Косовому полі

Відповідь: 1 В; 2 Б; 3 Г; 4 А.

3. Установіть відповідність між датами та подіями.

1.

395 р.

А відродження Візантії

2.

532 р.

Б повстання «Ніка»

3.

1261 р.

В утворення Східної Римської імперії

4.

726-843 рр.

Г прийняття «Кодексу Юстиніана»

Д боротьба з іконоборцями

Відповідь: 1 В; 2 Б; 3 А; 4 Д.

4. Установіть відповідність між ознаками та поняттями.

1.

Іслам

А

війна за віру

2.

Коран

Б

мусульманський храм

3.

мечеть

В

одна з трьох світових релігій, в основі якої лежить культ Аллаха

4.

джихад

Г

титул феодального правителя, що об’єднував світську владу з духовною

5.

халіф

Д

головна Священна книга мусульман

Відповідь: 1 В; 2 Д; 3 Б; 4 А; 5 Г.

5. Установіть відповідність між поняттями та визначеннями.

1. Генеральні штати

А спадковий титул феодальних володарів графств на південному сході Франції

2. станова монархія

Б селянське повстання

3. дофін

В війна Англії та Франції в 1337-1453 рр.

4. Жакерія

Г збори представників трьох станів у Франції

5. Столітня війна

Д спосіб організації влади, за якою державою керують король і становий орган

Відповідь: 1 Г; 2 Д; 3 А; 4 Б; 5 В.