Серія «Мій конспект». «Всесвітня історія». 7 клас

УРОК 11

ХРЕСТОВІ ПОХОДИ

Мета: з’ясувати причини, хід та результати хрестових походів, охарактеризувати діяльність католицьких чернецьких орденів, суть єретичних рухів; продовжити формування навичок самостійної роботи з підручником.

Поняття: «інквізиція», «єресь», «аутодафе», «целібат», «схизма».

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина уроку

II. Актуалізація знань учнів

  • 1. Яка подія сталася у християнстві 1054 р.?
  • 2. Назвіть світові релігії, що існували в XI ст.?
  • 3. Яким було ставлення до мирського життя у середні віки?
  • 4. Розкрийте роль церкви в житті середньовічної людини?
  • 5. На які стани поділялося середньовічне суспільство?

III. Вивчення нового матеріалу

Хрестові походи

Рольова гра

Учитель пропонує учням розбитися на групи, що представляють селян, лицарів, городян, купців, сеньйорів. Користуючись текстом підручника або додатковим матеріалом, учні повинні пояснити, чому вони вирушили у хрестовий похід. Під час презентації учні заповнюють таблицю «Мета хрестових походів».

Учасники хрестових походів

Мета учасників хрестових походів

Спільна мета

Звільнити Гроб Господень з рук невірних

Відмінності

Селяни

Позбутися феодальної залежності та отримати землю

Лицарі

Збагатитися за рахунок пограбування завойованих країн

Сеньйори

Заснувати на завойованих землях нові держави; отримати більше підданих

Купці

Отримати нові багатства за рахунок розширення торгівлі з іншими країнами.

Духівництво

Розширити сферу впливу католицької церкви

Робота з таблицею

За допомогою карт історичного атласа «Перший, другий і третій хрестові походи (1096-1192)», «Держави хрестоносців» і «Четвертий-восьмий хрестові походи (1202-1291)» і тексту підручника учні складають хронологічну таблицю «Хрестові походи».

Подія

Дата

Учасники

Результат

Значення

Чернечі ордени. Папство у XII—XIII ст.

Повідомлення учнів про чернечі ордени бенедиктинців, клюнійців, цистеріанців, міноратів, домініканців.

Єресі та інквізиція

Робота в групах

Учитель ділить клас на дві групи, пропонує опрацювати відповідний текст підручника (Ліхтей І. М., С. 103-104; Подоляк Н. Г., С. 82-83; Крижанівський О. П., С. 93-94) та виконати завдання в групі.

  • 1-а група. З’ясуйте, хто такі вальденси і якою була мета їхньої діяльності.
  • 2-а група. З’ясуйте, хто такі катари і якою була мета їхньої діяльності.

Отриману інформацію учні заносять до таблиці.

Назва

Катари (альбігойці)

Вальденси

Склад учасників руху

Походження назви руху

Погляди учасників руху

Доля представників руху

Робота над поняттями

Учні заносять до зошита визначення понять.

Єресь — релігійне вчення, що заперечує основні положення церкви та її організаційні форми.

Єретик— послідовник єресі.

Інквізиція — церковний суд у справах єретиків.

Аутодафе — спалення єретика на вогнищі.

Церква в XIV-XV ст.

Метод «Мозковий штурм»

Учитель пропонує учням, використовуючи матеріал попереднього уроку, порівняти становище й визначити, яким чином змінилося становище церкви у XIV-XV ст. порівняно з V-XI ст.

IV. Закріплення знань учнів

Варіант 1. «Кросворд»

Учитель пропонує учням розбитися на групи та скласти кросворди за матеріалами уроку. Кросворд повинен містити не менше 8 слів. По закінченні роботи учні обмінюються своїми роботами та переходять до розв’язання кросвордів інших груп.

Варіант 2. «Історичне фехтування»

Учні складають 6 питань за матеріалом уроку, а потім ставлять їх одне одному.

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. За текстом підручника скласти таблицю «Наслідки хрестових походів».

3. Індивідуальні завдання учням: підготувати повідомлення про середньовічні школи та університети.