Серія «Мій конспект». «Всесвітня історія». 7 клас

ТЕМА 2. РЕЛІГІЙНЕ ТА КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЄВРОПИ

УРОК 10

РЕЛІГІЯ ТА ЦЕРКВА В СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ ЄВРОПІ

Мета: дати уявлення про характерні ознаки середньовічного світогляду, місце і роль церкви в житті суспільства, з’ясувати причини розколу християнства; формувати в учнів толерантне ставлення до представників інших релігій.

Поняття: «церква», «церковний розкол», «патріарх», «папа римський», «кардинал», «єпископ», «ченці», «монастир».

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина уроку

II. Актуалізація знань учнів

 • 1. З курсу історії стародавнього світу пригадайте, де і коли виникло християнство.
 • 2. Яким спочатку було ставлення до християнства в Римській імперії?
 • 3. Коли та ким офіційно було дозволено вільно сповідувати християнство?
 • 4. Яка книга була головною у християн?

III. Вивчення нового матеріалу

Християнська церква в середньовічному суспільстві

Робота з історичними текстами

Опрацювати текст і дати відповіді на запитання.

Ястребицька А. Л. Релігія та церква в житті середньовічного суспільства

Роль церкви в житті західноєвропейського середньовічного суспільства була насправді всеохопною: церква претендувала на те, щоб керувати суспільством. Проповідники, порівнюючи суспільство з людським тілом, називали священиків головою й очами, знать — руками, а простолюд — ногами... Церква виконувала багато функцій, які пізніше стали належати державі. Церква очолила... рух проти феодальних воєн, за «Божий мир»... Церква дбала про бідних, хворих, сиріт і людей похилого віку. Вона контролювала освіту і виробництво книг...

 • 1. Чому середньовічне суспільство називають християнським?
 • 2. Що таке «божий мир»?
 • 3. Якою була роль церкви в житті середньовічної Європи?

Християнство на початку Середньовіччя

Робота з підручником

Учні опрацьовують п. 2 параграфа 7 (Ліхтей І. М., С. 90-92) та ілюстрацію (рис. 1 «Святий Августин») і дають відповіді на запитання.

 • 1. Хто такий Августин Аврелій?
 • 2. Завдяки якій своїй праці Августин став популярним?

Християнізація Європи. Церковний розкол 1054 р.

Робота з документом

Опрацювати документ і дати відповідь на запитання.

З капітулярію Карла Великого «Про області Саксонії»

...Хто вдереться до церкви силою, або візьме щось звідти силою або потай, або спалить саму церкву, — нехай буде покараний смертю... підлягає покаранню на смерть карі кожен, хто вб’є єпископа, пресвітера або диякона... хто з племені саксонського буде і далі уникати хрещення, не з’явиться для здійснення над ним цього таїнства, бажаючи залишатись в язичницькій вірі, — буде покараний на смерть.

 • 1. Чим пояснюється сила і вплив церкви?
 • 2. Як ви розумієте термін «християнізація »?
 • 3. Якими шляхами вона відбувалася?

Розповідь учителя

Розповідь учителя про церковний розкол 1054 р., під час якої учні складають схему.

Робота з історичною картою

Учитель пропонує розглянути карту історичного атласа «Християнізація Європи. Церква в VI-XV ст.» і дати відповіді на питання.

 • 1. Чи можна сказати, дивлячись на карту, що кордони церковного розколу повторюють кордони Східної та Західної Римської імперії?
 • 2. Назвіть країни, населення яких сповідувало католицтво.
 • 3. Назвіть країни, які прийняли православ’я.

IV. Узагальнення та систематизація знань

Історичний диктант

1. Розкол християнської церкви на католицьку і православну стався ____ р.

2. Авіньйонський полон пап — ____ .

3. Папська держава утворилася ____ р.

4. Коли відбувся шлях до Каносси Генріха IV?

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Знайти в енциклопедичному словнику інформацію про середньовічні чернечі ордени: бенедиктинців, клюнійців, цистеріанців, міноратів, домініканців.