Посібник «Мій конспект. Історія України. 7 клас»

УРОК 7

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗА ТЕМОЮ «ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК КИЇВСЬКОЇ РУСІ»

Мета: визначити рівень засвоєння учнями знань за темою «Виникнення та розвиток Київської Русі»; розвивати вміння давати письмові відповіді, самостійно працювати.

Тип уроку: урок контролю та оцінки знань.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

Учитель повідомляє тему та мету уроку. Роз’яснює умови виконання роботи. Відповідає на запитання, які виникли в учнів стосовно правил виконання роботи.

II. Виконання завдань

Учні отримують картки із завданнями двох варіантів.

Варіант І

1. Назвіть поняття, яке відповідає наведеному визначенню. Об’їзд князем і дружиною підвладних земель для збирання данини — це ____ .

2. Упізнайте за описом історичну особу. Князь, який усі роки свого правління провів у походах та битвах. Завжди попереджав ворогів: «Іду на Ви». Історик М. Грушевський назвав його «запорожцем на престолі».

3. Установіть відповідність між датами та історичними подіями.

1) 882 р.

А) Повстання древлян

2) 907 р.

Б) захоплення Києва Олегом

3) 945 р.

В) загибель князя Святослава

4) 972 р.

Г) похід Олега на Візантію

4. Установіть послідовність історичних подій.

A) Повстання древлян проти повторного збирання данини князем Ігорем;

Б) Велике переселення народів;

B) загибель князя Святослава;

Г) похід Олега на Візантію.

5. Складіть історичний портрет одного з князів Київської держави, використовуючи наведений план:

1) Походження князя, його словесний портрет.

2) Особисті якості князя та їх відповідність історичним задачам свого часу.

3) Діяльність: походи, реформи; методи досягнення поставленої мети.

4) Ваше ставлення до цього історичного діяча.

6. Назвіть передумови утворення держави у східних слов’ян.

Відповіді:

1. Полюддя.

2. Святослав.

3. 1Б; 2Г; 3А; 4В.

4. Б; Г; А; В.

Варіант II

1. Назвіть поняття, яке відповідає наведеному визначенню. У Давній Русі озброєні загони, постійна військова сила князя.

2. Упізнайте за описом історичну особу. Продовжив об’єднання Київської Русі, започатковане його опікуном. Здійснював військові походи на Константинополь, Закавказзя, приєднав до Русі землі між Дністром і Дунаєм. Загинув, збираючи данину з древлян.

3. Установіть відповідність між ім’ям князя та подією.

1) Олег

А) Повстання древлян проти повторного збирання данини

2) Ігор

Б) упорядкування способу збирання та розмірів данини

3) Святослав

В) розгром Хозарського каганату

4) Ольга

Г) захоплення Києва у 882 р.

4. Установіть хронологічну послідовність історичних подій.

A) Балканські походи Святослава;

Б) заснування Києва;

B) реформування княгинею Ольгою системи збирання данини;

Г) похід Олега на Візантію.

5. Складіть історичний портрет одного з князів Київської держави, використовуючи наведений план.

1) Походження князя, його словесний портрет.

2) Особисті якості князя та їх відповідність історичним задачам свого часу.

3) Діяльність: походи, реформи; методи досягнення поставленої мети.

4) Ваше ставлення до цього історичного діяча.

6. Охарактеризуйте стан землеробства на Русі.

Відповіді:

1. Дружина.

2. Ігор.

3. 1Г; 2А; 3В; 4Б.

4. Б; Г; В; А.